środa, Grudzień 11, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "ciepłownictwo"

ciepłownictwo

GETEC, niemiecki dostawca usług energetycznych i lider contractingu z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku, rozpoczyna cykl szkoleń dla kadry menadżerskiej i doradczej w Polsce.

Warsztaty pt. „Energetyczna i finansowa niezależność” mają na celu zaprezentowanie założeń modelu contractingowego, dzięki któremu GETEC stał się tak popularny w wielu krajach Europy. Ponadto eksperci z GETEC Group przedstawią własne rozwiązania i koncepcje budowania niezależności energetycznej w przedsiębiorstwie; opowiedzą oni także o tym, jak efektywnie można obniżyć całościowe koszty energii (energii elektrycznych, ciepła i chłodu technologicznego) wykorzystywane w firmie, ale także w instytucjach publicznych czy np. wspólnotach mieszkaniowych. Warsztaty realizowane będą w największych miastach Polski, kolejno:

  1. Gdańsk – 20 maja 2019;
  2. Szczecin – 22 maja 2019;
  3. Poznań – 24 maja 2019;
  4. Katowice – 27 maja 2019;
  5. Wrocław – 29 maja 2019;
  6. Warszawa – 3 czerwca 2019.

Udział w warsztatach jest bezpłatny – należy się jednak uprzednio zarejestrować na stronie producenta: http://getec-turek.pl/.

Udział w warsztatach jest bezpłatny – należy się jednak uprzednio zarejestrować na stronie producenta: http://getec-turek.pl/. Po podaniu podstawowych danych kontaktowych, zgłoszony otrzyma agendę spotkania.

Zobacz też:

Potencjał polskiego rynku oczami GETEC

Bliżej branży podczas spotkania ciepłowników

Dodatkowo, GETEC potwierdził swoją obecność na XXVI Wiosennym Spotkaniu Ciepłowników, które odbędzie się już 24-26 kwietnia w Zakopanem. Sympozjum stanie się idealnym miejscem do rozmów nt. zrównoważonego rozwoju środowiska i firmy, w kontekście efektywności energetycznej czy też ciepłownictwa w Polsce. Goście posłuchają także o ustawie o kogeneracji, zarządzaniu siecią ciepłowniczą czy też wyzwaniach rynku. Nie zabraknie rozmów nt. ochrony i optymalizacji paliwa.

Wśród zgłoszonych prelegentów zobaczymy tam najważniejszych liderów rynku energetycznego – m.in. PGE Energia Ciepła, Veolia Energia Polska SA, YARA Enviromental Technologies GmbH, Energetyka Solarna ENSOL, Rafako czy Diehl Metering. Na konferencji pojawią się także przedstawiciele rządu i nauki – z Ministerstwa Energii, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Urzędu Dozoru Technicznego czy też Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

Przeczytaj także:

Optymalizacja energii i dostaw ciepła w sektorze mleczarskim – redukcja kosztów z neutralnym wpływem na środowisko

Samorządy w całej Polsce podejmują inwestycje w celu dostosowania się do unijnych standardów ochrony środowiska i oszczędzania energii cieplnej. Oznacza to ogromne koszty, dlatego samorządowcy sięgają po lokalne i odnawialne źródła energii oraz wdrażają technologie obniżające zużycie ciepła w sieciach ciepłowniczych oraz budynkach komunalnych i prywatnych.

Takie wnioski płynęły z debaty i warsztatów, które odbyły się na zakończonym w Krakowie Europejskim Kongresie Samorządów. Partnerem debaty była grupa Veolia Polska, która posiada sieci ciepła systemowego w 44 miastach w całym kraju.

Burmistrzowie i prezydenci uczestniczący w debacie mówili o wdrażanych przez siebie projektach związanych m.in. z wykorzystaniem źródeł geotermalnych, na które pozyskiwane są środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (w tym na modernizację sieci ciepłowniczych). Te działania pozwalają na ograniczenie wykorzystania węgla, jako źródła ogrzewania budynków komunalnych i jednorodzinnych.

Samorządowcy potwierdzali, że zmiany w energetyce lokalnej idą w kierunku dywersyfikacji źródeł energii. W tym mikście energetycznym ważną rolę odgrywają i będą odgrywać: biomasa, panele słoneczne czy gaz. Ponadto szansą, ale jednocześnie problemem dla środowisk lokalnych jest wykorzystanie odpadów przemysłowych i komunalnych czy osadów ze ścieków.

Powstające w tym celu spalarnie wywołują kontrowersje społeczne. „Tymczasem produkcja ciepła w spalarniach jest pod kontrolą środowiska, nie powinniśmy się tego obawiać, emisja pyłów jest niższa niż w przypadku węgla” – mówił jeden z przedstawicieli samorządów. Burmistrzowie i prezydenci wskazywali na konieczność edukacji ekologicznej mieszkańców.

W wielu wypowiedziach przewijało się stwierdzenie, że władze lokalne starają się znaleźć złoty środek pomiędzy ograniczaniem negatywnego wpływu energetyki cieplnej na środowisko, a kosztem niezbędnych inwestycji i modernizacji.

Przeczytaj także:

Przyszłość dostaw energii w Polsce – zdecentralizowany system czy duzi producenci?

Inwestycje są najtrudniejsze do przeprowadzenia w mniejszych miejscowościach, gdzie sieci ciepłownicze nie są często rentowne. Z kolei w większych miejscowościach problemem jest duże zróżnicowanie obszarów pod względem źródeł energii cieplnej. Według szacunków przedstawionych przez Veolię, koszty dostosowania się 25-tysięcznego miasta do unijnych wymagań mogą sięgnąć 20 mln złotych.

Dyrektor marketingu w Veolia Energia Polska Przemysław Brzywcy podkreślał, że zastosowanie niektórych rozwiązań technologicznych wdrażanych przez firmę pozwala ograniczyć wzrost kosztów ogrzewania o 50 proc. Dotyczy to zarówno technologii wykorzystania biomasy, jak też inteligentnych sieci ciepłowniczych, pozwalających na zarządzanie popytem na ciepło.

Cyfrowe czujniki montowane na węzłach cieplnych pozwalają na precyzyjne sterowanie dostarczanym ogrzewaniem, co pozwala ograniczyć zużycie energii i miesięczne koszty dla mieszkańców. A to właśnie zadowolenie lokalnych społeczności – zdaniem samorządowców – jest kluczowym czynnikiem podejmowanych przez nich decyzji inwestycyjnych.

Według Veolii, w najbliższym czasie samorządy będą koncentrować swoje wysiłki właśnie na efektywności energetycznej i nisko-energetycznych budynkach, energetyce odnawialnej (w tym wykorzystaniu ciepła odpadowego i ciepła z odpadów) oraz modernizacji i cyfryzacji sieci ciepłowniczych.

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Firma Getec Polska poinformowała na piątkowej konferencji prasowej o zakończeniu prac w obiekcie Ciepłownia Turek.
Tym samym pewne jest, że zgodnie z umową z miastem, zaopatrzenie mieszkańców w energię cieplną nastąpi na czas. Pomyślnie zakończyły się testy samej instalacji jak również przyłącza do miejskiej sieci dystrybucyjnej. Podczas konferencji, specjalnie dla mediów, uruchomiony został jeden kotłów grzewczych zasilany pyłem węgla brunatnego. Faktem nie bez znaczenia dla mieszkańców miasta jest fakt, że instalacja wyprzedza dotychczas obowiązujące normy czystości spalania i podczas spełniania swej podstawowej funkcji, czyli dostarczania ciepłej wody do ogrzewania miasta, w żaden sposób nie przyczyni się do zanieczyszczania miejskiego powietrza. Imponującym jest fakt, że raptem 10 minut wystarczy do uruchomienia instalacji ze stanu całkowitego przestoju, a w niespełna godzinę ciepła woda do ogrzewania miasta wprowadzana jest do sieci dystrybucyjnej.
Jak zademonstrowano podczas spotkania, obieg paliwa jak i odpadów odbywa się w cyklu zamkniętym, bez jakiegokolwiek kontaktu ze środowiskiem. Popioły powstające w procesie spalania zabierane są z ciepłowni tymi samymi pojazdami, które wcześniej dostarczały paliwa i, tu uwaga: wywożone są z Polski. Ciepłownia Getec posiada też instalację przygotowaną do zasilania gazem ziemnym, co czyni ją niezależną od ewentualnych niekorzystnych zmian w cenach paliw kopalnych jak również gwarantuje niezakłócone dostawy energii dla mieszkańców, nawet przy bardzo niekorzystnych wahaniach temperatur zewnętrznych. Umowa na dostawę gazu została podpisana z PGNiG w listopadzie 2017.
Getec startuje w kolejnym przetargu na dostawę energii cieplnej, tym razem dla miasta Konin. Oczywiście i w tym wypadku decydującym kryterium będzie zagwarantowanie najniższej ceny ogrzewania w długiej perspektywie czasu.

Getec-Turek-1

Nowa strategia Unii Europejskiej dotycząca ciepłownictwa i chłodnictwa była przedmiotem  nieformalnego posiedzenia Ministrów do spraw Energii, które odbyło się 15-16 kwietnia 2015 r. w Rydze. W spotkaniu uczestniczył wiceminister gospodarki Andrzej Dycha.

Wiceminister Dycha zwrócił uwagę na kilka czynników, które muszą być brane pod uwagę przy tworzeniu strategii. – Jednym z nich jest potrzeba uwzględnienia położenia państwa członkowskiego, a także uwzględnienie różnic między miastami, a terenami wiejskimi – wyjaśnił. Podkreślił, że z punktu widzenia Polski niezmiernie ważna jest, aby nie dyskryminować wykorzystania paliw kopalnych, szczególnie gdy wykorzystywane są one efektywnie. – Dotyczy to wysokosprawnej kogeneracji, dzięki której możemy uzyskać oszczędność paliwa, średnio na poziomie 20 proc., co przekłada się na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, zmniejszenie emisji CO2 oraz utrzymanie na wysokim poziomie niezależności energetycznej kraju – podkreślił.

Zwrócił także uwagę na kwestie poprawy efektywności energetycznej wytwarzania ciepła w Polsce.  – Od lat promujemy technologię wysokosprawnej kogeneracji (CHP -Combined Heat and Power). Przypomnę, że od 2007 r. funkcjonuje operacyjny system wsparcia w postaci certyfikatów pochodzenia (dopłata do wyprodukowanej MWh energii elektrycznej w CHP) – powiedział. Dodał także, że dzięki produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji poprawie ulega również efektywność dystrybucji energii elektrycznej, której nie trzeba przesyłać na dalsze odległości z elektrowni systemowych do odbiorców, lecz produkowana jest ona w zlokalizowanych przy dużych miastach elektrociepłowniach.

W trakcie spotkania przedyskutowano także kwestie związane ze wzmocnieniem współpracy energetycznej, tak, aby regionalna kooperacja w odniesieniu do rynku energii elektrycznej i gazu przyczyniała się do jak najszybszego zakończenia budowy wewnętrznego rynku energii.

Odbyła się także wspólna sesja ministrów ds. środowiska i ministrów ds. energii, na której wymieniono poglądy jak znaleźć kompromis pomiędzy realizacja celów w zakresie bioróżnorodności i rozwoju OZE.

 źródło: Ministerstwo Gospodarki

Eksperci

Polacy puszczają z dymem 105 tysięcy mieszkań rocznie

W bieżącym roku Polacy wydadzą na wyroby tytoniowe około 28 miliardy złotych – wynika z szacunków HR...

Na mieszkanie wydajemy co czwartą złotówkę

Najmocniej w ostatnim roku drożał wywóz śmieci. Według GUS podwyżka opłat wyniosła 31,3%, co więcej ...

To nie jest kraj dla bogatych ludzi – zmiany Małego ZUS-u

Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po k...

PKB Polski rośnie coraz wolniej. Opinia eksperta.

Polska gospodarka zwalnia. Od jakiegoś czasu mówi o tym ekonomiści. Kilka dni temu rządzący politycy...

Paradoksalna sytuacja na rynku obligacji

W ostatnich dniach doszło do dość kuriozalnej sytuacji, polegającej na tym, że rentowność dziesięcio...

AKTUALNOŚCI

Dlaczego Black Friday jest czarny, czyli #walmartfights, księgowi i kryzys

Już od kilku lat czarny piątek (ang. Black Friday) rozpoczyna sezon wyprzedaży w Polsce. O wiele dłu...

Zniesienie limitu ZUS od 1 stycznia 2020 – znowu prawdopodobne

12 listopada 2019 r. do Sejmu trafił projekt ustawy, przewidującej zniesienie górnego limitu składek...

Wielka kradzież danych osobowych. Uważaj, żeby nie spłacać cudzego kredytu!

W ciągu kilkunastu dni dane osobowe kilkuset tysięcy osób trafiły w niepowołane ręce na skutek rażąc...

KONKURS: odpowiedz na pytanie i wygraj mini-prenumeratę magazynu „Personel i ZarządzanieR

Zapraszamy do udziału w konkursie współorganizowanym przez BiznesTubę oraz Infor.pl. PYTANIE KONKURS...

Wybory parlamentarne w Polsce. Czy rynek finansowy zareagował na wyniki?

Jak podaje Business Insider, wynki finansowe nie lubią zaskoczeń, a w wynikach wyborów parlamentarny...

Firmy muszą być bardziej ekologiczne

Nowoczesny klient na zakupach nie kieruje się wyłącznie ceną. Usiłuje raczej połączyć rozsądek z emo...

5 trendów w branży płatności na 2020 rok

- W ciągu ostatnich pięciu lat zachowania i oczekiwania konsumentów radykalnie zmieniły sposób, w ja...

Jak wykorzystać otwartą bankowość? Najważniejsze zalety rozwiązań open banking

Rozwój platform cyfrowych i ich szybkie przyjęcie przez konsumentów stworzyły znaczące możliwości dl...

Już co czwarty internauta w Polsce słucha podcastów

Już 27% internautów w Polsce słucha podcastów. Większość włącza je co najmniej raz w miesiącu, korzy...

Rośnie popularność inwestycji budowlanych typu mixed-use, czyli obiektów łączących w sobie r

Ograniczona przestrzeń w największych światowych ośrodkach miejskich sprawia, że architekci coraz od...