Branża rzemieślnicza dostanie 10 mln zł na rozwój. Obecnie funkcjonuje w Polsce ponad 4,1 mln przedsiębiorstw, w tym 99,9 proc. stanowią małe i średnie firmy, zatrudniające ok. 6,75 mln osób. Ponadto w organizacjach rzemiosła zrzeszonych jest ok. 300 tys. przedsiębiorstw, wśród nich wiele firm rodzinnych. Kolejne 300 tys. z rzemiosła wywodzi swój rodowód. Opracowany przez MRPiT pogram „Polski Inkubator Rzemiosła” wzmocni infrastrukturę usług rzemieślniczych w kraju oraz przyczyni się do promocji i rozwoju kształcenia dualnego w formule mistrz-uczeń.

Roczny budżet programu „Polski Inkubator Rzemiosła”, który zostanie uruchomiony w najbliższych tygodniach, wynosi 10 mln zł, a jego działanie zaplanowano na lata 2021-2030.

Branża rzemieślnicza dostanie 10 mln zł na rozwój - Technika, Skóra, Rzemiosła Skórzane, Skórzane, Torba
Branża rzemieślnicza dostanie 10 mln zł na rozwój

Do jego głównych celów należą:

  • wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych,
  • rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle.

Kto może aplikować?

Przede wszystkim w ramach otwartego konkursu organizacje rzemieślnicze skupione w Związku Rzemiosła Polskiego, a także Izby Rzemieślnicze i Cechy Rzemieślnicze będą mogły ubiegać się o dotacje m.in. na:

  • doposażenie organizacji rzemieślniczych w sprzęt techniczny
  • zakup oprogramowania specjalistycznego służącego do realizacji zadań statutowych
  • organizację konkursów o zawodach rzemieślniczych dla dzieci i młodzieży skierowane do przedszkoli i szkół podstawowych
  • organizację konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych
  • – specjalistyczne szkolenia zawodowe dla wyróżniających się uczniów rzemiosła (wizyty studyjne uczniów rzemiosła)
  • organizację festynów, gier terenowych i innych wydarzeń promocyjnych
  • doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła
  • konsultacje i szkolenia dla pracowników i członków organizacji rzemieślniczych.

Wnioski do konkursu będzie można składać już w czerwcu br. do Narodowego Instytutu Wolności.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Polski Ład – nowe propozycje dla małych przedsiębiorstw

Polski Ład – nowe propozycje dla małych przedsiębiorstw. Polski Ład to nowy program naprawczy, który wprowadza szereg zmian związanych z edukacją, rolnictwem, polityką prorodzinną, klimatyczną, cyfryzacją, emeryturami czy wsparciem dla seniorów. Rząd zajął się także zmianami, które wpłyną na przedsiębiorców. Polski Ład zakłada ulgi dla firm? Jakie korzyści przyniesie nowy program mikro i małym firmom?