Home Biznes O prawach własności przemysłowej

O prawach własności przemysłowej

Producenci popularnych leków nie są zainteresowani tym, aby na rynku pojawiały się tańsze odpowiedniki z tą samą substancją czynną i często podejmują działania prawne wobec innych producentów leków.

Przykładem takiej sprawy jest spór ACARD (właściciel Polpharma) vs. ANACARD PROTECT (Hasco). Producent ACARD zaatakował zatem HASCO gdy produkt ANACARD PROTECT pojawił się na rynku. Skuteczną bronią w takich sporach są właśnie prawa własności przemysłowej, które tworzą pewnego rodzaju monopol po stronie wcześniejszego właściciela. Niemniej jednak należy pamiętać, że ten monopol nie jest nieograniczony. Taką barierą dla uzyskania monopolu są właśnie oznaczenia, które są opisowe względem towaru. Takie oznaczenia musza być dostępne dla wszystkich przedsiębiorców. Słowo CARD wskazuje, że lek jest przeznaczony do leczenia schorzeń kardiologicznych. To jest główna przyczyna, dlaczego Polpharma przegrała w sądach oraz w Urzędzie Patentowym. Urząd Patentowy uznał dodatkowo, że znak ACARD nie jest używany w sposób rzeczywisty (Polpharma ma inny znak słowno-graficzny i to on był ma opakowaniu ACARD). Dlatego Urząd Patentowy wygasił wcześniejszy znak Polpharma.

Właściciel znaku ACARD należący do Grupy Polpharma złożył w Urzędzie Patentowym wniosek o unieważnienie znaku towarowego ANACARD PRO, który należy do spółki z Grupy HASCO. W uzasadnieniu twierdził, że znak ANACARD PRO może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, a także narusza renomę znaku ACARD.

W odpowiedzi właściciel ANACARD PRO uzasadniał, że znaki wykazują liczne różnice, a element CARD jest opisowy i wskazuje na przeznaczenie produktu, dlatego powinien być dostępny dla wszystkich uczestników obrotu. Dodatkowo, właściciel znaku ANACARD PRO złożył wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaku ACARD argumentując m.in., że w obrocie używany jest inny znak.

Finalnie, Urząd Patentowy wydał dwie decyzje korzystne dla Grupy HASCO: oddalił wniosek o unieważnienie znaku towarowego ANACARD PRO, wskazując że znaki ACARD oraz ANACARD PRO nie są na tyle podobne by wprowadzać w błąd (Sp. 211/2016). Zgodził się także z wnioskiem Grupy HASCO i wydał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie praw do znaku towarowego ACARD z dniem 29 czerwca 2001 r. (Sp. 304/2016). Obie decyzje wydane przez Urząd Patentowy mogą zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

– Klienci trafiają do nas ze skomplikowanymi sporami dotyczącymi znaków towarowych i cieszy nas, gdy opracowana przez nasz zespól strategia przynosi rezultaty. – mówi pełnomocnik HASCO – mec. Karolina Marciniszyn, Partner, Szef Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy.

Znak ACARD R.089305 to znak towarowy, należący do spółki Swiss Pharma International AG z siedzibą w Szwajcarii, która należy do Grupy Polpharma. Produkt ACARD zawiera kwas acetylosalicylowy i jest stosowany przy schorzeniach kardiologicznych. Znak towarowy ACARD został zarejestrowany przez Urząd Patentowy dla produktów farmaceutycznych w 1996 roku.

Podmioty z Grupy HASCO z Wrocławia działają głownie w sektorze farmaceutycznym i medycznym, a PPF HASCO-LEK S.A. jako polski producent leków i suplementów diety również oferuje produkty zawierające kwas acetylosalicylowy o przeznaczeniu kardiologicznym. Spółka z Grupy HASCO jest też właścicielem znaku towarowego ANACARD PRO, który został zarejestrowany przez Urząd Patentowy w 2014 roku.

Niekorzystna dla Grupy Polpharma decyzja o wygaśnięciu praw do znaku towarowego ACARD może mieć wpływ na postępowania w sprawie naruszenia praw do znaku ACARD, które toczą się przed sądami cywilnymi. Już teraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt. X GC 228/16 oddalił powództwo Swiss Pharma International AG wobec spółki z Grupy HASCO (wyrok z dnia 28 listopada 2017 r.).

– Jesteśmy zadowoleni z ostatniego orzeczenia Sądu Okręgowego, ponieważ potwierdza nasze racje w sporze z Grupą Polpharma. To kolejny w ostatnich tygodniach wyrok potwierdzający bezzasadność zarzutów formułowanych wobec naszego produktu.  – Rafał Bernasiński Rzecznik Prasowy Hasco TM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Podobne rozstrzygnięcia dotyczące ACARD zapadły także niedawno w Sądzie Okręgowym w Katowicach w dniu w 8 listopada 2017 r., sygn. akt XIII GC 115/17/AM oraz w Sądzie Okręgowym w Łodzi w dniu 27 listopada 2017 r., sygn. akt X GC 517/16. Wyroki są nieprawomocne.