Wszystkie sankcje przeciw Rosji muszą dotyczyć też Białorusi. Białoruś i Rosja wspólnie odpowiadają za wojnę na Ukrainie – głoszą posłowie Parlamentu Europejskiego. Posłowie zdecydowanie potępiają wsparcie, jakiego białoruski reżim dyktatora Aleksandra Łukaszenki udzielił Rosji w niesprowokowanej wojnie na Ukrainie. PE uważa, że reżim białoruski jest współodpowiedzialny za atak i ponosi wszelkie konsekwencje prawne wynikające z prawa międzynarodowego.

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą szóstego pakietu sankcji wobec Rosji i Białorusi. Wzywa kraje UE w Radzie do zapewnienia jego kompleksowego i szybkiego wdrożenia. Posłowie apelują, by wszystkie sankcje nałożone na Rosję zostały ściśle odwzorowane i odpowiednio wdrożone w stosunku do Białorusi. Zarówno sankcje z przygotowywanego obecnie szóstego pakietu, jak i we wszystkich przyszłych rundach sankcji.

Sankcje przeciw Rosji muszą być zastosowane wobec Białorusi - flaga rosyjska na wietrze.
Sankcje przeciw Rosji muszą być zastosowane wobec Białorusi

Sankcje z szóstego pakietu wciąż w negocjacjach

Szósty pakiet sankcji zakłada m.in. zakaz importu rosyjskiej ropy. Z planowanych regulacji mają być wyłączone m.in. Słowacja i Węgry, które nie zgadzają się na odejście od tego paliwa. Ponadto, KE usuwa Sbierbank i dwa inne duże banki z międzynarodowego systemu SWIFT. W ten sposób uderza w banki, które są ważne dla rosyjskiego systemu finansowego i pozwalają Putinowi siać zniszczenia. Decyzja ta utrwala całkowitą izolację rosyjskiego sektora finansowego od systemu globalnego. Szefowa KE, Ursula von der Leyen, przedstawiła także kolejne sankcje, m.in.: zakaz korzystania z unijnych fal radiowych trzem dużym rosyjskim nadawcom państwowym.

Obecnie trwają negocjacje w sprawie szóstego pakietu sankcji. Przedstawiciele krajów UE wciąż nie mogą dojść do porozumienia w sprawie embarga na ropę naftową. Komisja Europejska chce, żeby zakaz importu ropy z Rosji zaczął obowiązywać pół roku po wejściu w życie szóstego pakietu sankcji, a produktów naftowych – od 2023 r. Jednocześnie KE zaproponowała, aby do końca 2024 r. zezwolić Węgrom i Słowacji na zakup rosyjskiej ropy.

Zakończyć represje wobec opozycji i związków zawodowych

Parlament Europejski stanowczo potępia niedawne aresztowania i zatrzymania liderów i przedstawicieli związków zawodowych przez władze białoruskie. Stanowi to atak zarówno na prawa człowieka, jak i na prawa podstawowe zapisane w konwencjach międzynarodowych. W związku z tym osoby aresztowane muszą zostać natychmiast zwolnione. Ponadto mieć zapewniony dostęp do niezależnego wymiaru sprawiedliwości.

Parlament potępia również ostatnie zmiany w białoruskim kodeksie karnym, wprowadzające karę śmierci za „usiłowanie popełnienia aktu terroru”. To posunięcie może być łatwo wykorzystane przez reżim przeciwko jego przeciwnikom politycznym. Wielu więźniów politycznych na Białorusi zostało oskarżonych lub już skazanych na długie kary więzienia na podstawie przepisów dotyczących terroryzmu.

Źródło: UE