Odsetki od depozytów są obecnie przychodem osób prowadzących działalność gospodarczą. Ale nie każde, bo – jak wynika ze stanowiska skarbówki – decydujące znaczenie ma to, z jakiego rodzaju kontem jest powiązana dana lokata.

Od początku 2015 r. weszły w życie przepisy, które nakazują zaliczać do przychodów z działalności gospodarczej odsetki od lokat i depozytów. To rozwiązanie obejmuje nie tylko tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale również osoby będące wspólnikami spółek osobowych.

Jednak przychód z kapitałów pieniężnych

W sprawie odsetek od lokat do izby skarbowej zwróciła się podatniczka, która obecnie jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka ma zostać jednak przekształcona w spółkę komandytową, której komandytariuszem ma zostać podatniczka.

Chciała się ona dowiedzieć, jak po przekształceniu spółki w powinna rozliczać przychody z odsetek od środków ulokowanych na rachunkach lokat terminowych. Zdaniem wnioskującej, odsetki te powinny być traktowane jako przychód z działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie, zdaniem wnioskującej, wynika z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednak Izba Skarbowa w Katowicach z interpretacji z 24 sierpnia tego roku (sygnatura IBPB-1-1/4511-264/15/EN) uznała to stanowisko za nieprawidłowe. Bo – jak wskazali urzędnicy – znaczenie ma to, z jakim rachunkiem związana jest lokata.

Ustawę trzeba czytać dokładnie

Zwrócili oni uwagę, że art. 14 uts. 2 pkt. 5 rzeczywiście mówi, że przychodem z działalności gospodarczej są odsetki, ale tylko wtedy, jeśli naliczane są od środków znajdujących się na rachunkach prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą. Owszem, do przychodów z działalności zalicza się również odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, ale jeśli są one tworzone na rachunkach prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą.

Innymi słowy więc, osoba prowadząca działalność gospodarczą czy wspólnik spółki osobowej nie może zaliczyć do przychodów z działalności odsetek ze wszystkich dokonywanych przez siebie lokat czy inwestycji, lecz wyłącznie od tych, które związane są z rachunkami firmowymi. A – jak wynika z interpretacji – trudno uznać za konto związane z działalnością rachunek lokaty terminowej.

Trzeba zapłacić 19 proc.

To oznacza, że do przychodów z działalności można zaliczyć wyłącznie odsetki z lokat założonych w powiązaniu z podstawowym rachunkiem firmowym (albo – jeśli prowadzący działalności używa więcej niż jednego konta w działalności – rachunkami firmowymi). Ale jeśli np. osoba fizyczna zdecyduje się na zawiązanie lokaty w innym banku, wówczas będzie ona objęta opodatkowaniem na zasadach dotyczących przychodów z kapitałów pieniężnych. To zaś oznacza, że zyski z takiego depozytu będą objęte 19-proc., zryczałtowanym podatkiem (czyli płaconym niezależnie od tego, czy prowadzący działalność notuje zyski, czy straty).

autor: Marek Siudaj, Tax Care