Migranci zakładają w Polsce biznesy społeczne. Polska powoli staje się krajem imigracyjnym. Obserwujemy, jak migranci stali się w ciągu ostatnich kilku lat częścią pejzażu ekonomicznego Polski. W samym 2018 roku Polska przyjęła więcej migrantów niż wszystkie kraje UE. W ubiegłym roku do szkół trafiło aż 44 tys. dzieci cudzoziemców. Skale migracji szacują dane, które mówią o ponad milionie osób z samej Ukrainy. To ma ogromny wpływ na zmiany w życiu społecznym i ekonomicznym. Głównym powodem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy. Migranci są proaktywni i często biorą sprawy w swoje ręce. Nie boją się wyzwań, ciężko pracują, zdobywają wiedze i wykształcenie, a także zakładają swoje własne biznesy. Wszystko po to, aby godnie żyć w Polsce, a także pomagać innym.

ARTYKUŁ W RAMACH CYKLU: „BIZNES BEZ GRANIC”, KTÓREGO PARTNEREM JEST FUNDACJA ASHOKA

Kim są przedsiębiorczy migranci i migrantki w Polsce?

To osoby nie tylko nowatorskie, ale również podejmujące ryzyko, samosterujące i zdeterminowane. Ponadto posiadające znaczący wpływ na swoje środowisko społeczne, często powodując środowiskową lub społeczną zmianę. Nie można bowiem patrzeć na operatywność i kreatywność cudzoziemców, bez odniesienia się do ich tożsamości migranckiej. Mowa tu zarówno o przedsiębiorcach prowadzących społeczne biznesy, jak i tych tworzących organizacje.

Przedsiębiorstwa społeczne migrantów w Polsce

Polska ma szczęście do imigrantów. Trzech na czterech pracuje, a co piąty imigrant spoza UE ma w Polsce własną firmę. Dane pokazują, że do Polski przyjeżdżają najbardziej pracowici migranci w porównaniu do innych krajów Europejskich.

VAINAHFOOD – Usługi cateringowe

Khava Karermanova miała 14 lat, gdy jej rodzina w 2009 roku uciekła z ogarniętej konfliktem Czeczenii do Polski. Khava z początku nie myślała o zakładaniu firmy. Od kilku lat pracuje w gastronomii, specjalizuje się w rodzimej kuchni kaukaskiej, ale zna też kuchnię włoską, japońską, koreańską, turecką, no i polską. Od wielu lat słyszała zachęty od wielbicieli jej hingalszy (placków z dynią), którzy zachęcali tym samym do otworzenia własnej restauracji.

„Zaczęłam się zastanawiać. Dla siebie samej… to za duży trud. Ale z drugiej strony, tyle jest osób potrzebujących pracy. A gastronomia nadaje się świetnie dla wszystkich osób, które przeszły to, co ja „— mówi Khava Karermanova.

I tak powstał pomysł VAINAHFOOD – Usługi cateringowe. Khava mówi, że chce stworzyć miejsce pracy, które będzie lekiem na taki stres, do którego pracownicy będą przychodzić z radością. W jej firmie będzie panowała atmosfera życzliwości i zrozumienia. Imigranci będą mogli spokojnie zaznajomić się z warunkami życia w Polsce, a Polacy poznać tradycje i kuchnię innych kultur.

Migranci zakładają w Polsce biznesy społeczne - żywność podana w formie cateringu
Migranci zakładają w Polsce biznesy społeczne

Sportowa aplikacja BallSquad

Z kolei Walid Barsali pochodzący z Francji postanowił połączyć zarządców obiektów publicznych, które mają sportową infrastrukturę z potencjalnymi amatorami sportu. Tak powstała aplikacja BallSquad. Jak mówi Walid:

 – „To niesamowite, że w całej Europie Środkowej i Wschodniej publiczne obiekty mogą być ogólnodostępne! To znaczy, że każdy może skorzystać ze sportowych hal i boisk w szkołach po lekcjach i w miejskich halach”.

Aplikacja BallSquad działa już w kilkudziesięciu obiektach w Warszawie, a cały system jest testowany z myślą o jej generalnym upowszechnieniu. Projekt się stale rozrasta, w założeniu ma pokryć całą sieć obiektów w Polsce, a za 10 lat mieć swoje odpowiedniki w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

— „Naszym celem jest zdemokratyzowanie dostępu do obiektów sportowych. Dzięki aplikacji mieszkańcy mogą zapoznać się z właściwościami obiektów, sprawdzić grafik dostępności i dokonać rezerwacji online wraz ze znajomymi. Nasz system przynosi też benefity zarządcom obiektów” — przekonująco opowiada Walid.

DIGITAL INCLUSION dla osób z niepełnosprawnośćią

Roman Borenko ze Lwowa. Programista, szef stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami, właściciel firmy Inclusive IT. Postanowił jedną z gałęzi swojej działalności zawodowej przekuć w poważny ruch, który ma objąć swoim zasięgiem całą środkową Europę. Chodzi o web accessibility, czyli dostępność witryn internetowych dla osób słabowidzących, w tym z niepełnosprawnościami, starszych, z dużymi wadami wzroku. I tak powstał pomysł na DIGITAL INCLUSION.

 — „W Polsce rynek na tę usługę jest duży. Chcę zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, żeby mogły być testerami” — mówi Roman.

Swój plan przygotowuje bardzo dokładnie. Nie spieszy się, woli przeprowadzić rzetelnie wszystkie możliwe testy. W ciągu następnych pięciu lat chce stworzyć stały zespół rozwijający software. Firma będzie działać międzynarodowo z centrum w Polsce.

Poradnia dla dzieci z autyzmem

Artem Tuliuk do Polski przyjechał w 2017 roku z Kamieńca Podolskiego. Jak mówi:

„Musiałem dać mojemu synowi taką szansę. Poziom opieki nad dziećmi ze spektrum autyzmu w Polsce może nie jest tak rozwinięty, jak na Zachodzie, ale jest o niebo lepszy niż w Ukrainie”.

Artem w Polsce zarabia jako informatyk. Ale po tym, jak odwiedził kilka placówek opiekuńczych dla dzieci z niepełnosprawnościami, postanowił otworzyć też własną poradnię dla osób ze spektrum z autyzmu. Osób, co ważne, rosyjsko- i ukraińskojęzycznych, które przyjechały do Polski z tego samego powodu, co on, przybywa. W środowisku pedagogów i osób ze spektrum autyzmu czuję się jak w domu, bezpiecznie. Wśród specjalistów i praktyków zajmujących się autyzmem w Polsce ma wiele kontaktów, bo jako głowa ukraińskiego stowarzyszenia rodziców dzieci autystycznych sprowadzał ich na warsztaty i konferencje do Ukrainy. Do zespołu w swojej poradni w Ząbkach zaprasza jednak tylko osoby rosyjsko- lub ukraińskojęzyczne.

„Coraz więcej osób przyjeżdża ze wschodu z powodu autyzmu w rodzinie. To ma być miejsce dla nich” — dodaje.

Migranci spełniają marzenia dzięki Ashoka i Citi Foundation

Wśród migrantów i migrantek w Polsce odnajdujemy osoby, których talent, ciężka praca i prężne działanie przyczyniają się do ogólnego dobrobytu, a także rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Bezsprzecznie droga do własnej firmy jest dla nich wyboista. Na przeszkodzie stoją nie tylko trudności i przeszkody biurokratyczno-formalne, ale także ograniczony dostęp do informacji, co zdecydowanie utrudnia odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Eliminowanie tych przeszkód leży w interesie polskiej gospodarki i społeczeństwa. Biorąc pod uwagę negatywne tendencje demograficzne i związany z tym niedobór pracowników w wielu branżach, napływ cudzoziemców gotowych uczestniczyć w życiu ekonomicznym jest bardzo potrzebny. Bez ich udziału imponujące tempo wzrostu gospodarczego, jakie obserwowaliśmy w ostatnich latach, nie byłoby możliwe. Dlatego dzięki programowi Hello Entrepreneurship, prowadzonemu wspólnie przez Ashokę i Citi Foundation, we współpracy z Fundacją Citi Handlowy w Polsce udaje się wspierać przedsiębiorczych migrantów i przekuć ich marzenia o własnym biznesie w realnie działające firmy.

Program Hello Entrepreneurship realizowany jest przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy.

Ashoka, czyli Międzynarodowa Organizacja Innowatorów Społecznych na świecie działa od 1981 r. Identyfikuje i wspiera wiodących przedsiębiorców społecznych, uczy się na podstawie ich innowacji i mobilizuje globalną społeczność, aby budować świat, w którym każdy może być twórcą zmian na lepsze. Od 25 lat Ashoka jest obecna również w Polsce. Wspiera innowatorki i wybitnych innowatorów społecznych, poprzez nagłaśnianie przedsiębiorczych inicjatyw migrantek i migrantów. Do tej pory przeprowadziła 11 programów akceleracyjnych oraz wsparła ponad 100 rozwiązań w 14 krajach Europy.

Citi Foundation od lat działa na rzecz promowania postępu gospodarczego i poprawy życia ludzi w społecznościach o niskich dochodach. Tylko w ostatnich 5 latach przeznaczyła na rozwój lokalnych inicjatyw społecznych w 85 krajach świata ponad 390 mln dolarów. Poprawiając tym samym jakość życia ponad 4 mln ludzi.  W marcu 2020 roku uruchomiła specjalny Fundusz w wysokości 15 000 000 USD na wsparcie działań humanitarnych związanych z walką ze skutkami rozprzestrzeniania się COVID – 19. W polskie projekty społeczne angażuje się już od 2005 r., wspierając takie inicjatywy jak Hello Entrepreneurship, Shesnnovation Academy, Biznes w Kobiecych Rękach.