Kryzys ekonomiczny – pogarsza się sytuacja finansowa konsumentów. Pandemia Covid-19, która nieodwracalnie zmieniła rzeczywistość miliardom ludzi na świecie, zdewastowała także boleśnie finanse konsumentów. Kryzys ekonomiczny, który nastąpił w wyniku koronawirusa doprowadził do znacznego obniżenia dochodów konsumentów. W konsekwencji gospodarstwa domowe w całej Europie doświadczają pogarszania się dobrobytu finansowego.

Połowa (47%) z 24 000 europejskich respondentów biorących udział w badaniu Intrum w 2020 r. przyznaje, że w obecnej sytuacji bardziej niż kiedykolwiek wcześniej martwi się o swój dobrobyt finansowy. Raport Intrum ”European Consumer Payment Report 2020” wskazuje również na to, że korona-kryzys dotkną przede wszystkim o osoby o najniższych dochodach i niepewnym zatrudnieniu. Ponadto tych konsumentów, którzy mieli problemy finansowe przed pandemią. W naszym kraju 56% konsumentów podpisuje się pod tymi obawami. Jednocześnie przeszło co trzecia (35%) osoba twierdzi, że straciła dochody bezpośrednio w wyniku kryzysu.

Covid-19 sieje kryzys w Europie

Przede wszystkim w krajach Europy Południowej poziom stresu związanego z finansami wśród konsumentów rośnie. W Grecji, mniejsze dochody z turystyki zdecydowanie osłabiły gospodarkę, która nie wyszła jeszcze z 10-letniego kryzysu finansowego. Tam 49% respondentów straciło zarobki z powodu pandemii. Ponadto 73% twierdzi, że nigdy wcześniej w takim stopniu nie martwiło się o swoje finanse.

Kryzys ekonomiczny - pogarsza się sytuacja finansowa konsumentów - wykresy wyświetlone na ekranie komputera
Kryzys ekonomiczny – pogarsza się sytuacja finansowa konsumentów

Pandemia w mniejszym stopniu dotknęła respondentów w krajach Europy Północnej. Konsumenci Ci statystycznie posiadają wyższe dochody niż w pozostałych europejskich państwach. Ponadto rządzący mają lepszą pozycję do tego, by zapewnić im bezpieczeństwo.

Stosunkowo niewiele, bo 29% duńskich konsumentów wyraża obawy o swoje finanse. Mniej niż 1 na 5 (19%) osób straciła dochody w wyniku korona-kryzysu. W innych krajach skandynawskich zauważamy podobne tendencje.

Odporność generacji na finansowe skutki pandemii

Według badania Intrum, „odporność” na finansowe skutki pandemii rośnie wraz z wiekiem: 50% europejskich konsumentów z pokolenia Z (osoby w wieku 18-21 lat) twierdzi, że ich dochody zmniejszyły się w wyniku Covid-19. W porównaniu z zaledwie 15% seniorów (osoby w wieku 65+), którzy udzielili takiej samej odpowiedzi.

Pandemia pokazała, że seniorzy są bardziej narażeni na powikłania zdrowotne związane z Covid-19. Natomiast młodsi konsumenci są najbardziej dotknięci finansowo przez pandemię. Dlaczego tak się dzieje?

Osoby z młodszego pokolenia mają mniejsze doświadczenie zawodowe i mniej oszczędności, na których można byłoby się oprzeć w kryzysie. Jak pokazało doświadczenie wielu firm w 2020 r., są też grupą pracowników, którzy z powodu pandemii stracili zatrudnienie w pierwszej kolejności.

Kryzys ekonomiczny – pandemia pogłębia nierówności społeczne

Ekonomiczne konsekwencje pandemii Covid-19 wpływają nie tylko na ich finanse Europejczyków. Prawie połowa (47%) tych pytanych przez Intrum twierdzi, że nie są one wystarczająco bezpieczne, by zapewnić im życie pozbawione stresu. Odsetek ten wzrasta do 66% wśród greckich konsumentów i 62% wśród konsumentów z Polski. W przypadku tych drugich obawy odzwierciedlają trudne perspektywy dla gospodarki kraju, którą według szacunków ma dotknąć największa od trzech dekad zapaść.

Większość instytucji finansowych i kredytodawców pozwalają konsumentom odroczyć spłatę zaciągniętych zobowiązań oferując wakacje kredytowe. Z tej formy pomocy skorzystało jedynie tylko 9% respondentów, deklarujących, że ich dochody zmniejszyła pandemia. Wśród przyczyn sięgnięcia po to rozwiązanie znalazły się m.in.: wsparcie w poradzeniu sobie ze spłatą zadłużenia na karcie kredytowej, kredytu na rachunku bieżącym i kredytu gotówkowego. W dalszej kolejności – spłaty kredytu hipotecznego lub zapłaty czynszu.

Z powodu niekorzystnej sytuacji ekonomicznej wywołanej pandemia koronawirusa większość konsumentów(57%) postanowiła ograniczyć codzienne wydatki. Część deklaruje również, że zajęła się poszukiwaniem dodatkowej pracy w niepełnym wymiarze godzin. Kolejni respondenci byli zmuszeni pożyczać pieniądze na bieżące wydatki od znajomych i rodziny.

Źródło: Intrum