Krynica Vitamin notuje w III kw. 6,7 mln zł zysku netto. Krynica Vitamin, jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych, wypracowała w III kw. 2021 roku 102 mln zł przychodów. Wynik ten przełożył się na 8,3 mln zł zysku z działalności operacyjnej oraz 6,7 mln zł zysku netto. W pierwszych trzech kwartałach Spółka wypracowała 305 mln zł przychodów, co przełożyło się na 11,5 mln zysku netto.

Podsumowanie trzeciego kwartału 2021 roku w Krynicy Vitamin

Krynica Vitamin w intensywny okresie rozwoju mierzyła się z wieloma wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań rynkowych, m.in.: rosnące koszty surowców i opakowań, czy ograniczony dostęp do puszki aluminiowej. Pozytywny wpływ na wyniki trzeciego kwartału miała umowa z internetowymi liderami opinii z Ekipy i firmą Koral. Po dziewięciu miesiącach 2021 roku Krynica Vitamin notuje 10-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży napojów rok do roku. Ponadto współpraca rokuje na przyszłość, do firmy spływają kolejne zamówienia.

Krynica Vitamin notuje w III kw. 6,7 mln zł zysku netto - infografika z nagrodami dla Krynicy Vitamin.
Krynica Vitamin notuje w III kw. 6,7 mln zł zysku netto

W czwartym kwartale Spółka skupia się na dalszym umacnianiu pozycji na rynku produkcji napojów oraz dywersyfikacji geograficznej. Szuka klientów także w Europie i odbiorców, do których może dotrzeć transport kołowy. Przede wszystkim ma to związek z utrzymującymi się wysokimi kosztami transportu morskiego. Celem Krynicy Vitamin jest pozyskiwanie klientów z wysokim wolumenem produkcji. Koniec roku to również negocjacje kontraktów z sieciami handlowymi. Obejmują one zwykle okres roku kalendarzowego i nie podlegają renegocjacjom w trakcie trwania, co przy niestabilnych cenach surowców i materiałów, zaburzeniach w łańcuchu dostaw stanowi dla spółki dodatkowe wyzwanie.

Rozwój w segmencie produkcji napojów

Krynica Vitamin, w obecnych trudnych warunkach rynkowych koncentruje się na rozwoju w segmencie napojów, w którym ma największe kompetencje, doświadczenie i pozycję rynkową. Spółka zawarła w ostatnim czasie nowe umowy, o których informowała inwestorów. W celu zwiększenia efektywności finansowej, dział R+D przygotowuje nowe formuły napojów, m.in. z mniejszą ilością cukru.

Krynica Vitamin od niemal 30 lat kreuje rynek napojów w Polsce, tworząc innowacyjne produkty, będące odpowiedzią na prozdrowotne trendy. Firma jest wizytówką polskiego przemysłu spożywczego i napojowego na świecie. Produkty spółki są obecne na niemal 40. rynkach zagranicznych. Większość przychodów ze sprzedaży w 2021 r. pochodzi z eksportu. Głównymi rynkami zagranicznymi były Stany Zjednoczone, Niemcy i Czechy. Około jednej trzeciej przychodów ze sprzedaży pochodzi z rynku polskiego.