Home Biznes HSBC: Dobre perspektywy eksportu usług z Polski

HSBC: Dobre perspektywy eksportu usług z Polski

Polska podąża światową ścieżką rozwoju eksportu usług. Za globalny trend odpowiada coraz większy popyt na usługi teleinformatyczne oraz biznesowe. W ciągu ostatnich 15 lat ich eksport rósł w średnim tempie odpowiednio 9% i 12% rocznie, wynika z raportu Global Trade Forecast, banku HSBC.
Jak podaje raport, dominującą pozycję w światowym eksporcie usług mają rynki rozwinięte i to właśnie one najwięcej zyskają na globalnym „boomie” usługowym. Dotyczy to w szczególności usług wymagających specjalistycznej wiedzy. Na tym tle Polska jawi się jako przykład kraju, który zdołał zbudować silną pozycję w obszarze usług biznesowych.

Analitycy Oxford Economics, który na zlecenie HSBC przygotowali raport szacują, że w najbliższym 15-leciu eksport usług z Polski będzie rósł w tempie ok 7% rocznie, czyli szybciej niż eksport towarów (ok. 5% rocznie). Obecnie usługi stanowią blisko 1/5 całkowitego eksportu z Polski. Dominują te związane z transportem i turystyką. W przypadku pierwszej grupy ma to związek z rolą, jaką Polska odgrywa w łańcuchu dostaw niemieckich firm, a także w przepływie towarów ze Wschodu na Zachód Europy, tłumaczą eksperci.

Badanie pokazuje także, że udział usług transportowych i turystycznych w polskim eksporcie maleje na rzecz usług dla biznesu i teleinformatyki. Aktualnie w Polsce działa blisko 1000 ośrodków, gdzie świadczone są nowoczesne usługi dla biznesu (BSS). W ciągu kolejnych czterech lat w tym sektorze pracę znaleźć może nawet 300,000 osób, szacują eksperci Grupy Pracuj.pl. Autorzy badania wskazują przewagi konkurencyjne Polski dla rozwoju i eksportu usług dla biznesu. Jest nim przede wszystkim możliwość zaoferowania klientom coraz bardziej zaawansowanych technologicznie procesów i rozwiązań. Do istotnych czynników należy również otoczenie biznesowe w Polsce, w tym rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna i dostęp do szerokiej gamy produktów finansowych, a także ochrona własności intelektualnej. Ważnym czynnikiem z perspektywy tzw. „nearshoringu”, czyli klientów z sąsiednich krajów, jest członkowsko Polski w Unii Europejskiej. (HSBC)

Raport: globalconnections.hsbc.com/downloads/trade_forecasts/pl.pdf