Doręczenia elektroniczne – nowe zasady od 05.10.2021. Nadchodzą rewolucyjne zmiany w zasadach doręczania korespondencji, zarówno w postępowaniach sądowych i administracyjnych jak i w obrocie gospodarczym. W dniu 5 października br. weszła w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2320).

Ustawa nakłada obowiązek nadawania korespondencji przez podmioty publiczne i niepubliczne, w formie elektronicznej z wykorzystaniem rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych, nałożono na podmioty takie jak sądy, administrację rządową, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty wpisane do KRS i CEIDG, a także osoby wykonujące zawód zaufania publicznego (np. radców prawnych).

Doręczenia elektroniczne - nowe zasady od 05.10.2021 - mężczyzna trzyma w rękach telefon.
Doręczenia elektroniczne – nowe zasady od 05.10.2021

Z uwagi na skale i potencjalne trudności techniczne, ustawodawca przewidział stopniowe wprowadzanie nowych obowiązków dla poszczególnych grup. I tak:

Od dnia 05.07.2022 obowiązki związane z doręczeniami elektronicznymi obejmą:

 • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
 • osoby wykonujące zawód zaufania publicznego,
 • podmioty niepubliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS,
 • NFZ, ZUS, KRUS, organy kontroli państwowej i jednostki budżetowe je obsługujące.

Od dnia 01.01.2023 obowiązki związane z doręczeniami elektronicznymi obejmą:

 • uczelnie wyższe,
 • Polską Akademię Nauk.

Od dnia 01.01.2024 obowiązki związane z doręczeniami elektronicznymi obejmą:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Od dnia 01.01.2025 obowiązki związane z doręczeniami elektronicznymi obejmą:

 • inne, niewymienione wcześniej podmioty publiczne.

Od dnia 30.09.2026 obowiązki związane z doręczeniami elektronicznymi obejmą:

 • przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.

Od dnia 01.10.2029 obowiązki związane z doręczeniami elektronicznymi obejmą:

 • sądy i trybunały,
 • komorników,
 • prokuraturę, organy ścigania i Służbę Więzienną.

Zgodnie z ustawą korzystanie z doręczeń elektronicznych odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji e-Doręczenia. Do korzystania z aplikacji niezbędne będzie posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych. Przy czym, nie będzie to tradycyjny adres poczty elektronicznej (email) lecz specjalny adres elektroniczny umożliwiający korzystanie z usługi doręczenia elektronicznego, kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub z usługi hybrydowej.

Źródło: Kancelaria Chałas i Wspólnicy

Przeczytaj także: Jak inwestować w złoto, aby zmaksymalizować zyski?

Jak inwestować w złoto, aby zmaksymalizować zyski? 36 proc. zysku w ciągu dekady – złoto utrzymuje wysoką siłą nabywczą jako długoterminowa inwestycja. W 2011 roku, Polacy płacili za uncję złota ok. 5215 zł, dziś uncja kruszcu kosztuje ok. 7080 zł. Polscy inwestorzy, którzy postawili wtedy na złoto dziś mogą się cieszyć zwrotem rzędu 36%. Jednak przede wszystkim – utrzymaniem siły nabywczej swojego majątku.