Home Biznes Deficyt pracowników coraz większym wyzwaniem również dla agencji zatrudnienia

Deficyt pracowników coraz większym wyzwaniem również dla agencji zatrudnienia

Już ponad 45 proc. polskich pracodawców deklaruje coraz większy problem w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy – problem ten dotyczy również branży agencji zatrudnienia. Przy bezrobociu 8,2 proc. rynek potencjalnych kandydatów jest ograniczony – informuje Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan.
Liczba pracowników tymczasowych
Liczba pracowników tymczasowych w trzecim kwartale 2016 roku wzrosła jedynie o 1 proc. w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku – firmy członkowskie PFHR zatrudniały w tym okresie 132 tys. osób. W ilości godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w przeliczeniu na pełne etaty (FTE – full time equivalent) zanotowaliśmy niewielki spadek na poziomie 2 proc.
Wśród agencji członkowskich nadal utrzymuje się bardzo wysoki odsetek umów o pracę na czas określony, aż 91 proc. pracowników tymczasowych zatrudnionych jest w tej formie.

Profil pracownika tymczasowego
Co ciekawe do 11 proc. wzrósł udział pracowników po 50 roku życia (o ponad 2 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego roku). Na niezmienionym poziomie 47 proc. pozostaje zatrudnienie kobiet. To dużo lepszy wynik od średniej europejskiej gdzie zatrudnienie kobiet wynosi 43 proc. Najwięcej pracowników – 76 proc. zatrudnionych jest w sektorze produkcyjnym.

Obroty agencji zatrudnienia
Rosną obroty agencji zatrudnienia, jednak już nie tak dynamicznie jak w poprzednich latach – w trzecim kwartale 2016 obroty firm członkowskich wyniosły 1,02 mld pln – w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 16 proc. Szacowana wartość całego rynku usług HR w Polsce w trzecim kwartale 2016 roku to 1,9 mld pln. To, że obroty rosną dużo szybciej niż liczba pracowników, czy liczba przepracowanych godzin wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń pracowników tymczasowych który w 2016 roku wyniósł średnio 6%.

Blisko 7,5 tys. agencji zatrudnienia w Polsce
Zdecydowanie największe wzrosty w branży odnotowaliśmy w liczbie agencji zatrudnienia w Polsce – w tym zakresie dynamika nie słabnie od lat, w grudniu na rynku działało 7439 podmiotów. Jednym z głównych powodów tak szybkiego wzrostu jest brak wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących działalność agencji zatrudnienia. W Europie więcej agencji działa jedynie w Wielkiej Brytanii i Niemczech.