Crowdfunding – innowacyjny sposób na finansowanie biznesu. Prawie 292 mln zł pozyskały spółki w Polsce dzięki finansowaniu społecznościowemu, a najwyższa zebrana kwota to ponad 4,5 mln zł. Tylko w tym roku na emisje akcji i udziałów w ten sposób zdecydowały się aż 82 spółki. Większość z nich skorzystała z jednej z 16 platform crowdfundingowych aktywnych na polskim rynku. W dniu, w którym wchodzą w życie nowe unijne regulacje dot. finansowania społecznościowego, publikujemy raport Związku Przedsiębiorstw Finansowych pt. „Crowdfunding udziałowy 3.0” – pierwsze opracowanie, które tak kompleksowo opisuje rozwój tego rynku w ostatnich latach.

Sektor usług crowdfundingowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów rynku finansowego. Systematycznie rośnie zainteresowanie tą formą finansowania, a wpływ na to mają również publicznie komentowane i opisywane zbiórki crowdfundingowe.

Crowdfunding – najbardziej dynamicznie rozwijający się obszar rynku finansowego

Przez blisko 10 lat istnienia rynku finansowania społecznościowego w Polsce, tj. do końca października 2021 spółki pozyskały prawie 292 mln zł z emisji udziałów i akcji w ramach crowdfundingu udziałowego. W badanym okresie przeprowadzono tą drogą 227 emisji, z których największa pozwoliła pozyskać aż 4,550 mln zł. W samym roku 2021 na pozyskanie kapitału w formie emisji crowdfundingowej zdecydowały się 82 spółki. Liderem w tej grupie są firmy z branży gamingowej i IT. Ponadto jest to atrakcyjna forma zdobywania kapitału także dla firm z branży produktów medycznych, spożywczej, czy OZE. Branża gamingowa (16 firm) pozyskała w ten sposób łącznie 23 mln zł. Na drugim miejscu znalazła się branża IT (aplikacje mobilne, e-commerce i tworzenie oprogramowania). 14 firm zebrało w bieżącym roku 18 mln zł.

Crowdfunding - innowacyjny sposób na rozwój biznesu- wykres, wartość emisji akcji i udziałów w podziale na branże.
Crowdfunding – innowacyjny sposób na rozwój biznesu

Zdecydowana większość, bo aż 76 firm skorzystało z jednej z 16 platform finansowania społecznościowego, działających obecnie w Polsce, które specjalizują się w crowdfundingu udziałowym. Na koniec października 2021 roku liderem rynku był Crowdway z przeprowadzonymi emisjami o wartości 79,5 mln zł. Niewiele mniejszą wartość miał na swoim koncie Beesfund – 74,4 mln zł. Trzecie miejsce przypadło CrowdConnect – 57,4 mln zł.

Regulacja platform crowdfundingowych

Od 10 listopada br. obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę UE 2019/1937. Nowe przepisy mają na celu kompleksową regulację działalności platform crowdfundingowych i zmieniają rzeczywistość prawną dla finansowania społecznościowego.

W ramach nowych unijnych wytycznych m.in. podniesiony zostaje ponownie limit emisji bezprospektowej do 5 mln euro. Choć do 9 listopada 2023 próg ten będzie zmniejszony do 2.5 mln euro. Po zmianach w 2018 roku i podniesieniu limitu emisji do 1 mln euro bez obowiązku publikowania prospektu czy memorandum nastąpił znaczący wzrost dynamiki rozwoju rynku. Już w roku 2019 spółki pozyskały ponad 47 mln zł. Co stanowi ponad czterokrotny (440%) wzrost w stosunku do roku 2018, a w 2020 roku wzrost był dwukrotny (110%). Co wynika przede wszystkim z wysokiego wolumenu emisji w roku poprzednim (prawie 48 mln zł). W okresie od stycznia do października 2021 roku wartość kapitału zebranego w emisjach crowdfundingowych wyniosła 115% wolumenu z roku 2020. Przy czym zgodnie z deklaracjami platform finansowania społecznościowego, do końca roku planowane jest jeszcze uruchomienie ok. 40 nowych emisji.

Crowdfunding - innowacyjny sposób na rozwój biznesu-wykres, wartość i liczba emisji akcji i udziałów.
Crowdfunding – innowacyjny sposób na rozwój biznesu

Źródło: ZPF