50 mln zł dla polskich MŚP na promocję podczas EXPO w Dubaju. Nawet 455 650 zł na promocję marek produktowych na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych krajów Zatoki Perskiej mogą uzyskać polskie firmy. Udział mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwa w konkursie „Go to Brand – EXPO 2020” to szansa na rozwój. Program jest finansowany ze funduszy europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

EXPO 2020 w Dubaju to kontynuacja cyklu Wystaw Światowych organizowanych w różnych częściach globu od 1751 r. Wydarzenie niezmiennie stanowi największe forum prezentacji osiągnięć naukowych, pozwalając dzielić się wiedzą i debatować nad globalnymi problemami świata. Z uwagi na wybuch pandemii Wystawa Światowa zaplanowana na rok 2020 została przesunięta o jeden rok. Jej nowe ramy czasowe to 1 październik 2021 r. – 31 marzec 2022 r.

50 mln zł dla polskich MŚP na promocję podczas EXPO w Dubaju - oświetlona, granatowa kula ziemska.
50 mln zł dla polskich MŚP na promocję podczas EXPO w Dubaju

50 mln zł dla MŚP

„Go to Brand – EXPO 2020” jest jednym z najważniejszych elementów programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w Expo 2020 w Dubaju. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł. Przy czym 15 mln zł przeznaczone dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Ponadto 35 mln zł – dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach.

Maksymalne dofinansowanie, o jakie mogą się starać firmy to 455 650 zł. Przy czym wymagany minimalny wkład własny wynosi 15 proc. wartości projektu. Ponadto sam projekt zgłaszany do konkursu może mieć wartość maksymalnie 1 mln zł.

Przede wszystkim firmy mogą przeznaczyć wsparcie na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych. Ponadto konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w EXPO 2020. Co więcej, pozyskane środki mogą posłużyć do sfinansowania kosztów usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynki krajów Zatoki Perskiej, tj. Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Za obecność naszego kraju na Wystawie, w tym Polski Pawilon, odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Agencja uruchomiła serwis internetowy www.expo.gov.pl, w którym przedsiębiorcy znajdą informacje związane z wydarzeniem.

Źródło: PARP