Home Aktualności Polacy coraz chętniej stawiają na własny biznes

Polacy coraz chętniej stawiają na własny biznes

Polska mikroprzedsiębiorczość intensywnie się rozwija. Na koniec 2018 r. liczba nowo zarejestrowanych w REGON osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wzrosła o 8,5% w porównaniu z 2017 r. Jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) i firmy zatrudniające do 9 pracowników stanowią już 96,1% ogółu podmiotów biznesowych w Polsce.[1] Według danych GUS podsumowujących 2018 r. w rejestrze REGON wpisanych było ponad 3,1 mln osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wraz z rozwojem mikroprzedsiębiorczości w Polsce pojawia się coraz więcej usług, produktów i ofert stworzonych specjalnie dla tej skali biznesu. Nawet najmniejsze firmy mogą na rynku znaleźć ciekawą i korzystną ofertę.

– Jako bank, który wspiera przedsiębiorczość, wychodzimy naprzeciw potrzebom biznesu w każdej skali, także tej najmniejszej. Drobna przedsiębiorczość stanowi filar krajowej gospodarki i to z niej rodzą się potem ogromne firmy. Chcemy wspierać rozwój tych firm i zachęcić przedsiębiorców do aktywnego korzystania z możliwości nowoczesnej bankowości cyfrowej. Chcemy premiować m.in. przedsiębiorczość najmniejszych, jednoosobowych działalności gospodarczych, korzystających z bankowości zdalnej. Cały czas obserwujemy, jak nowe technologie przenoszą relacje międzyludzkie do przestrzeni cyfrowej. Z roku na rok widać wyraźne zmiany w zachowaniach i oczekiwaniach klientów – mówi Piotr Mieczkowski, odpowiedzialny za sprzedaż Digital produktów MŚP w Santander Bank Polska

 

[1] Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2018 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-2018-rok,1,23.html.