niedziela, Czerwiec 16, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "opodatkowanie inwestorów zagranicznych"

opodatkowanie inwestorów zagranicznych

24 sierpnia 2018 r. opublikowano projekt nowelizacji m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („CIT”). Obecnie konsultacje społeczne zostały zakończone i projekt został w dniu 24 września zaakceptowany przez rząd. Projekt wprowadza nowe zasady dotyczące poboru podatku u źródła, które mogą mieć znaczący wpływ na obowiązki podatkowe zagranicznych podmiotów inwestujących w Polsce.

Szczegóły nowej procedury

Nowelizacja ustawy wprowadza nowy mechanizm pobierania podatku u źródła dla płatności przekraczających wartość 2 mln PLN rocznie (w przeliczeniu na jednego podatnika) – co do zasady, płatnik będzie zobowiązany pobrać podatek według krajowej stawki. Wykluczona zostanie możliwość niepobrania podatku u źródła, lub zastosowania obniżonej stawki podatkowej określonej w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Nowe regulacje dotyczą również zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych (porównywalnych z polskimi), które obecnie są objęte zwolnieniem.

W przypadku płatności nieprzekraczających wartości 2 mln PLN w przeliczeniu na jednego podatnika, płatnik nadal będzie uprawniony do stosowania obniżonej stawki / zwolnienia podatkowego na zasadach stosowanych dotychczas (nowelizacja wprowadza jednak pewne dodatkowe wymogi dla płatnika).

Proces certyfikacji

Nowy mechanizm zezwala na niepobieranie podatku u źródła od płatności przekraczających wartość 2 mln PLN rocznie pod warunkiem, że podatnik złoży oświadczenie potwierdzające, że:

  1. Posiada dokumenty potwierdzające zasadność zastosowania obniżonej stawki podatku / zwolnienia od podatku u źródła;
  2. Nie posiada wiedzy na temat okoliczności wykluczających możliwość stosowania obniżonej stawki podatku  / zwolnienia od podatku u źródła.

Powyżej opisane wymogi nakładają na płatnika obowiązek przejścia przez obszerny proces certyfikacji, dla którego wytyczne nie zostały dotychczas dokładnie ustalone.

Warto podkreślić, że płatnik podlega obowiązkowi zapłaty podatku do momentu złożenia kompletu dokumentów oraz potwierdzenia poprawności informacji rozpatrywanych w trakcie procesu certyfikacji (mają zatem zastosowanie opłaty i kary, w tym kara pozbawienia wolności przewidziana Kodeksem Karnym Skarbowym). Dodatkowo, organ może nałożyć karę w wysokości 10-30% podstawy opodatkowania, jeżeli w trakcie przeprowadzania kontroli organ podatkowy zakwestionuje efekty procesu certyfikacji.

Zwrot podatku

Zgodnie z nowym mechanizmem, podatnik / płatnik ma prawo wnioskowania o zwrot podatku u źródła. Procedura ta będzie podobna do dotychczas obowiązującej (sformalizowana i wymagająca rozległej analizy materiałów źródłowych).

Opinia

Alternatywnie do wspomnianej powyżej metody zwrotu podatku, podatnik / płatnik, który poniósł ekonomiczny koszt podatku u źródła, a jednocześnie spełnia warunki określone w ustawie o CIT, może wnioskować do organu o opinię o stosowaniu zwolnienia podatnika z poboru podatku u źródła („Opinia”).

Opinia ta wydana zostanie w terminie do 6 miesięcy od otrzymania wniosku przez organ podatkowy i będzie  obowiązywać przez 36 kolejnych miesięcy. Wysokość opłaty od wniosku o wydanie Opinii wynosi 2,000 PLN.

Wniosek o wydanie Opinii może zostać odrzucony w przypadku, gdy:

  • podatnik nie spełnia warunków określonych w ustawie o CIT;
  • mogą mieć zastosowanie przepisy o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania;
  • zaistniały wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym dołączonej do wniosku dokumentacji;
  • istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż podatnik nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju swojej rezydencji podatkowej

Autor: Sławomir KrempaPartner w dziale prawno-podatkowym PwC

Eksperci

Straty są nieodłączną częścią inwestycji

Zakończony niedawno maj był najgorszym miesiącem w tym roku dla rynku akcji. Większość parkietów odn...

Uchwała NSA pozwala wygrać z fiskusem

Każde zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia or...

Wierzyciel nie musi spłacać w całości swego długu upadłemu, aby móc samemu zaspokoić się z

Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości i służy zaspokojeniu wszystk...

Inflacja rośnie zgodnie z planem – mocniej w górę poszły ceny żywności oraz paliw

Potwierdziły się wstępne szacunki GUS, zakładające wzrost inflacji w marcu do 1,7 proc. Mocniej w gó...

Jak jest dobrze, to trzeba korzystać

Rynki podtrzymują pozytywny nastrój, o co nie jest zbyt trudno, biorąc pod uwagę stały przepływ pozy...

AKTUALNOŚCI

Już za tydzień wakacje! – oto Twój przedwakacyjny niezbędnik

Z jednej strony wakacyjny wyjazd to świetna sprawa. Z drugiej – to masa spraw, z którymi musimy się ...

Polacy coraz bardziej odczuwają wzrost cen żywności

83 proc. uczestników badania „Sytuacja na rynku consumer finance” KPF i IRG SGH, przeprowadzonego w ...

Europosłowie od lipca przystąpią do pracy

Tegoroczny kalendarz prac Parlamentu Europejskiego przewiduje pięć sesji plenarnych w Strasburgu i t...

Rosnące cła wyhamują wzrost gospodarczy. Czy odbije się to na bijącej rekordy polskiej wymianie

Napięta sytuacja na linii USA-Chiny budzi wiele wątpliwości co do przyszłości globalnej wymiany hand...

Kolejna fala cyfrowej transformacji przed nami

Według IDC globalne inwestycje w technologie i usługi umożliwiające cyfrową transformację rosną w dw...