Home Unia Europejska Europosłowie o ułatwieniach dla konsumentów energii

Europosłowie o ułatwieniach dla konsumentów energii

Posłowie pracują obecnie nad nowymi przepisami, które mają wzmocnić i poszerzyć prawa konsumentów energii elektrycznej.

  1. Wytwarzanie energii w domu i jej sprzedaż – Konsumenci i społeczności lokalne będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej: wytwarzając własną energię elektryczną, konsumując ją lub sprzedając do sieci albo na rynku.
  2. Ułatwienie procedury zmiany dostawcy – Konsumenci będą mieli możliwość szybszej zmiany dostawcy energii elektrycznej bez opłat – chyba że będą chcieli rozwiązać umowę na czas określony przed jej wygaśnięciem.
  3. Zapewnienie dostępu niezawodnej strony porównującej ceny – W niektórych krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, konsumenci mogą korzystać z internetowych narzędzi porównywania cen usług oferowanych przez dostawców energii elektrycznej. Posłowie chcą zapewnić, aby w każdym kraju członkowskim klienci mieli bezpłatny dostęp do przynajmniej jednego takiego narzędzia, które powinno spełniać minimalne standardy jakości.
  4. Przejrzyste rachunki za energię – Wielu klientów wciąż nie rozumie szczegółów rachunków za energię elektryczną – wynika z badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską.
  5. Łatwe monitorowanie zużycia energii – Klienci będą mogli poprosić o inteligentny licznik, który pokazuje zużycie energii i koszty w czasie rzeczywistym oraz sam wysyła informację o zużyciu energii za dany okres (więcej jego odczyt nie wymaga wizyty inkasenta). Liczniki powinny zostać zainstalowane na uczciwych zasadach w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku. Państwa członkowskie będą musiały zapewnić wdrożenie inteligentnych liczników, ale nie są zobowiązane do sfinansowania instalacji, jeśli ich koszty przewyższają korzyści.
  6. Ochrona wrażliwych klientów – Państwa członkowskie UE będą zobowiązane do przygotowania planów działania mających na celu zmniejszenie liczby rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji jeśli chodzi o dostęp do taniej energii dobrej jakości.