Home Finanse Zakończył się I etap XVIII edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców –...

Zakończył się I etap XVIII edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości”

8 banków w II etapie!

Zakończył się I etap XVIII edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości” skierowanego do sektora finansowego, czyli banków i ich oddziałów, które świadczą usługi z zakresu obsługi finansowej małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs organizowany jest przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, która posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji programów certyfikacyjnych dla gmin i przedsiębiorców. Do II etapu bieżącej edycji zakwalifikowały się poniżej zaprezentowane banki.

W kategorii banków uniwersalnych:

W kategorii banków spółdzielczych i małych banków lokalnych:

  • Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 14, Bielsk Podlaski, www.bsbielsk.pl
  • Bank Spółdzielczy w Czersku, ul. Dr Zielińskiego 4, Czersk, www.bsczersk.pl
  • Bank Spółdzielczy w Sławnie, ul. Kopernika 5, Sławno, www.bsslawno.pl
  • Bank Spółdzielczy w Zambrowie, ul. Białostocka 2, Zambrów, www.bszambrow.pl
  • Bank Spółdzielczy we Wschowie, ul. Daszyńskiego 19, Wschowa, www.bswschowa.pl
  • Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19, Wągrowiec, http://paluckibs.pl
  • Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, ul. Niedziałkowskiego 5, Świdwin, www.pomorski-bs.pl

 

Zasady i etapy weryfikacji

Weryfikacja uczestników odbywa się w dwóch etapach. I etap, który został zakończony, polegał na złożeniu przez bank deklaracji uczestnictwa oraz wypełnieniu ankiety, w której bank miał okazję przedstawić ofertę bankową dla MSP, strategię w zakresie współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, system lub procedury zapewnienia jakości w segmencie MSP oraz rezultaty operacyjne obsługi MSP. Ankiety złożone w biurze konkursu zostały ocenione przez Zespół Audytorów Jakości. Warunkiem przejścia do II etapu konkursu było uzyskanie z ankiety przez uczestnika co najmniej 70 punktów na 100 możliwych.

Przed uczestnikami etap II, w ramach którego przeprowadzone zostaną badania:

– jakości usług i oferty dla klienta zrealizowane „metodą tajemniczych klientów”;

– badanie zgodności systemów, procedur, praktyk zapewniania jakości obsługi MSP z faktycznie uzyskanymi wynikami przez tajemniczych klientów;

– badanie jakości promocji i informacji skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw.

Banki i oddziały, które uzyskają 70 punktów na 100 możliwych w I i II etapie będą rekomendowane przez Zespół Audytorów Jakości do przyznania Godła Promocyjnego. W oparciu o ten ostateczny wynik (I i II etap) Kapituła Konkursu podejmie decyzję o przyznaniu poszczególnych nagród.

Nowe korzyści dla Laureatów

XVIII edycja prowadzona jest wg zmodyfikowanych zasad oraz ze wzbogaconym pakietem korzyści, do których z cała pewnością można zaliczyć Raport z analizy benchmarkingowej przygotowywany dla wszystkich uczestników II etapu. Raport tworzony jest na podstawie badań prowadzonych w ramach konkursu w palcówkach Banku przez tajemniczych klientów. Wyniki badań zawarte w raporcie pozwolą bankom na lepsze dopasowanie swojej oferty do potrzeb sektora MSP.W ramach bieżącej edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” badanie Tajemniczego Przedsiębiorcy przeprowadzone będzie w gronie minimum 10 największych banków obecnych na rynku. Dodatkowo wśród „Przedsiębiorstw Fair Play” (uczestników programu certyfikacyjnego dla firm, którego Instytut od 20 lat jest organizatorem) planowane jest zrealizowanie wywiadów obejmujących m.in. sprawdzenie, z jakich usług korzystają firmy i w jakich bankach. Dzięki wywiadom zbadane zostaną praktyki banków w relacjach z działającymi przedsiębiorstwami. Badaniem będzie objętych ok. 300 przedsiębiorstw – małych, średnich i dużych (poza mikro).

Uroczyste ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Wielkiej Gali programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017 w obecności przedstawicieli kilkuset przedsiębiorstw – właścicieli, prezesów i dyrektorów – Laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W ten sposób  Laureaci programu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” mogą nawiązać bezpośredni kontakt z osobami decyzyjnymi i promować ofertę  swojego banku skierowaną do sektora MSP wśród kilkuset rzetelnych i wyróżniających się na rynku przedsiębiorców. Instytut jako organizator obu programów pragnie w ten sposób przyczynić się do budowania profesjonalnych relacji pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami, opartych na wzajemnym zaufaniu i obopólnych korzyściach.