Wzrost bezrobocia w lutym 2021 r. Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym br. 6,6%. Innymi słowy, w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 0,1 punktu proc., a rok do roku wzrost wyniósł 1,1 punktu proc.

Wzrost bezrobocia w lutym 2021 r. - dwóch mężczyzn i kobieta siedzą w biurze
Wzrost bezrobocia w lutym 2021 r.

W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11%. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w wielkopolskim (4%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,7%).

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu lutego br. wyniosła 1 100,6 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do końca stycznia  br. wzrosła o 10,2 tys. osób, czyli o 0,9%.

Wzrost liczby bezrobotnych w lutym br. był 4-krotnie mniejszy niż w styczniu br. W lutym liczba bezrobotnych zwiększyła się o nieco ponad 10 tys. osób, podczas gdy w styczniu wzrost wyniósł prawie 44 tys.  Ponadto zarówno w styczniu jak i w lutym zwiększyła się liczba miejsc aktywizacji zawodowej. W obu miesiącach przekraczała ona 100 tysięcy, czyli była o ok. 20 tys. wyższa niż w listopadzie, czy grudniu ubiegłego roku.

Bezrobocie wczoraj i dziś

W obliczu obecnych trudności w jakich funkcjonuje gospodarka w związku z pandemią sytuacja na rynku pracy jest wciąż lepsza niż w czasie ostatniego kryzysu. W rejestrach urzędów pracy pozostaje 2-krotnie niższa liczba bezrobotnych. Notowane sezonowe wzrosty są zdecydowanie słabsze. Wprawdzie od 2017 r. w lutym notowane były spadki poziomu rejestrowanego bezrobocia, ale w latach wcześniejszych zwykle luty był miesiącem, w którym liczba bezrobotnych rosła. Co związane jest z sezonowością wykonywania niektórych prac. Co więcej wówczas wzrost notowany był nie tylko w lutym, ale nawet w marcu. W okresie, gdy rynek pracy odczuwał skutki ostatniego kryzysu gospodarczego wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych był kilkukrotnie wyższy niż w bieżącym roku. W lutym 2009 r. poziom osób bezrobotnych wzrósł o ponad 84 tysiące osób. Natomiast w lutym w latach 2010-2013 wzrost wynosił średnio ponad 45 tys. osób.

Branże i wzrost bezrobocia

Branże, które od początku wybuchu pandemii borykają się z największymi ograniczeniami działalności to gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzedaży detalicznej. Co za tym idzie to one mają najwyższy wskaźnik bezrobocia. Otrzymują one szczególne wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 tys. zł. Do 3 marca br. prawie 40 tys. przedsiębiorców złożyło wnioski o  pomoc w ramach tego instrumentu.

Natomiast do 31 stycznia br. w ramach tarczy branżowej mikro i mali przedsiębiorcy mogli ubiegać się o tzw. dotację z ustawy wysokości do 5 tys. zł.  Do końca stycznia br. do PUP wpłynęło ponad 111 tys. wniosków na kwotę ponad 555 mln zł. Dotychczas rozpatrzono pozytywnie prawie 90 tys. wniosków na kwotę prawie 448 mln zł.

Źródło: gov.pl