Home Aktualności Porozumienie Obligatariuszy GetBack: do 5 czerwca można wykorzystać szansę na zadbanie o...

Porozumienie Obligatariuszy GetBack: do 5 czerwca można wykorzystać szansę na zadbanie o własne interesy

Trwające do 5 czerwca b.r. wybory do Rady Wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym GetBack S.A. dają szansę, aby interesy najliczniejszej grupy wierzycieli, jaką są indywidualni obligatariusze firmy, były należycie reprezentowane. Warto teraz łączyć siły i w koalicji z innymi zagłosować w tym terminie na przedstawiciela w Radzie Wierzycieli, aby osiągnąć warunki układowe możliwie korzystne dla posiadaczy obligacji. To kwestia szybkiej decyzji, nie pociągająca za sobą żadnych opłat i zobowiązań z tytułu jakichkolwiek umów. Warto to wiedzieć! – apelują członkowie Porozumienia na dedykowanym sprawie portalu http://pogetback.pl

Porozumienie Obligatariuszy http://pogetback.pl powstało 21 kwietnia 2018 r. i było pierwszą tego typu inicjatywą jednoczenia indywidualnych posiadaczy obligacji GetBack S.A. Jego inicjatorami i członkami są właśnie osoby indywidualne posiadające obligacje Getback, a samo porozumienie jest niezależne od jakichkolwiek instytucji finansowych i kancelarii prawnych. Porozumienie liczy obecnie ponad 850 osóbwszyscy działają społecznie. Przynależność do Porozumienia Obligatariuszy i korzystanie z efektów pracy ludzi zaangażowanych w jego działania jest bezpłatne. To kwestia indywidualnej decyzji.

Cele Porozumienia to osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków układowych dla wszystkich posiadaczy obligacji poprzez doprowadzenie do możliwie sprawnego zawarcia układu, w ramach toczącego się przyspieszonego postępowania układowego, a także zgromadzenie w koalicji z innymi grupami / podmiotami ponad 30% wierzytelności, by móc przedstawić własne propozycje układowe. „Ważne jest też uspokojenie atmosfery wokół Spółki i wsparcie jej w pozyskaniu inwestora, o ile pojawi się podmiot zainteresowany” – informują inicjatorzy Porozumienia.

Porozumienie zgłosiło do Rady Wierzycieli kandydaturę Radosława Barczyńskiego – współinicjatora Porozumienia, nie tylko z uwagi na konsekwentne działanie w kierunku jednoczenia setek posiadaczy obligacji w ostatnich tygodniach, ale też z uwagi na jego doświadczenie zawodowe na polu finansów i zarządzania firmami. Poza typowaniem wspólnego dla setek wierzycieli kandydata do Rady Wierzycieli, Porozumienie zwróciło się z prośbą do Kuratora Sądowego, by za jego pośrednictwem Obligatariusze uzyskali jedno miejsca w Radzie Nadzorczej. „Zaproponowaliśmy w naszej ocenie bardzo dobrą kandydaturę i liczymy, że będzie dodatkowym wzmocnieniem Rady Nadzorczej w obszarze nadzoru nad działalnością operacyjną Spółki i pozyskania inwestora, co jest kluczowe dla przetrwania firmy, a tym samym spłaty przez nią zobowiązań” – podkreśla kandydat Porozumienia.

Jak dodaje, członkowie Porozumienia nie zgadzają się z propozycjami układowymi przedstawionymi przez Zarząd GetBack S.A. i widzą realną szansę na większe zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy. „Szacujemy, że kwoty odzysku z posiadanych przez Spółkę portfeli wierzytelności będą istotnie wyższe niż zaproponowana spłata na poziomie 65,36% obligacji, niekorzystnie dla Obligatariuszy rozłożona w czasie aż do 2025 r. W propozycjach Spółki nie ma też mowy także o oprocentowaniu kwot obligacji – to kolejne ponad 150 mln zł oszczędności rocznie wobec historycznych kosztów GetBack. Jednocześnie, proponowane do objęcia akcje z tytułu konwersji 34,63% kwoty nominalnej wyemitowanych obligacji, mają mieć prawo do dywidendy dopiero od roku obrachunkowego w 2020 r. To oznaczałoby natomiast, że w latach 2018-2019 zysk netto firmy oraz nadwyżka gotówkowa, zamiast na obsługę zadłużenia wobec wierzycieli, przeznaczona może zostać m.in. na dywidendę dla obecnego akcjonariusza kontrolowanego przez Abris Capital Partners. To scenariusz zaspokajający akcjonariuszy kosztem interesów posiadaczy obligacji” – argumentują inicjatorzy Porozumienia.

Poprzez uczestnictwo w Radzie Wierzycieli i Radzie Nadzorczej GetBack S.A. Porozumienie chce szczegółowo przeanalizować działalność operacyjną Spółki, warunki układu zaproponowane przez Zarząd GetBack S.A., w tym i plan restrukturyzacji by móc zaproponować własne propozycje w postępowaniu układowym.

Więcej informacji o możliwości zgłoszenia się do Porozumienia i głosowania na wspólnego przedstawiciela w załączonej informacji oraz na http://pogetback.pl i poprzez kontakt@pogetback.pl