Inwestycje wprowadzają gospodarkę na ścieżkę stabilnego wzrostu. W I półroczu br. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano 218 decyzji o wsparciu inwestycji na kwotę 7,9 mld zł. Przyczyni się to do powstania 5 941 nowych miejsc pracy.

W porównaniu do końca czerwca 2020 r. w liczbie projektów odnotowano wzrost o 59% r/r. Ponadto wzrost o 99% wartości inwestycji oraz wzrost o 155% w utworzeniu nowych miejsc pracy.

Inwestycje w MŚP – bilans działania

Od września 2018 r. do końca czerwca br. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano łącznie 1026 decyzji o wsparciu szacowanym na 44,2 mld zł deklarowanej wartości inwestycji. Jednocześnie inwestorzy zadeklarowali utworzenie 20 703 nowych miejsc pracy.

Udział polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw  w liczbie projektów wyniósł 65% zarówno w całym 2020 r. jak i na koniec czerwca br. Deklarowana wartość inwestycji to 17% w całym 2020 r. i 22% na koniec czerwca br. Zwiększył się udział MŚP w utworzeniu nowych miejsc pracy do 27% w całym 2020 r. Jednak na koniec czerwca 2021 udział ten spadł do 12%.

W 2020 r. województwa Polski Wschodniej przyciągnęły razem 106 (29%) inwestycji na 2,2 mld PLN (14%). Do końca czerwca br.  było to  68 inwestycji (31%) o wartości 1,9 mld zł (24%).

Inwestycje wprowadzają gospodarkę na ścieżkę stabilnego wzrostu - monety ustawione w słupkach rosnąco.
Inwestycje wprowadzają gospodarkę na ścieżkę stabilnego wzrostu

Polska Strefa Inwestycji

PSI to przede wszystkim ewolucja koncepcji Specjalnych Stref Ekonomicznych. Dzięki zmianom z  2018 r. system zachęt podatkowych dostępny jest teraz na terenie całego kraju. To duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dzięki któremu udaje się przyciągać inwestorów do miejsc, które wcześniej cierpiały z powodu braku napływu kapitału inwestycyjnego.

Wysokość ulgi skorelowana m.in z poziomem bezrobocia w danym obszarze pozwala stymulować zrównoważony rozwój całego kraju.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Bezrobocie w czerwcu 2021

Bezrobocie w czerwcu 2021. Czerwiec jest pierwszym miesiącem w tym roku, kiedy poziom bezrobocia rejestrowanego spadł poniżej miliona. Dane pokazują, że tendencje na rynku pracy są korzystne.

Szacowana przez Ministerstwo stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu czerwca br. 6,0%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc.