23 mln zł dla startupów z Programu Polska Wschodnia. W dziesiątej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” 46 młodych firm złożyło wnioski na ponad 44 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wybrała z tej puli najlepsze, gotowe do wprowadzenia na rynek projekty. Prawie 23 mln zł trafi do 24 firm. Konkurs finansowany jest z Programu Polska Wschodnia.

W dziesiątej rundzie konkursu najwięcej rekomendowanych projektów dotyczy branży IT – aż 11 wniosków. Wśród projektów pojawiły się również takie, które dotyczą medycyny, edukacji, marketingu. Ponadto energetyki, nieruchomości, elektroniki, ekologii oraz transportu.

23 mln zł dla startupów z Programu Polska Wschodnia - kobieta i męzczyzna siedzą przy stole, na którym stoi laptop.
23 mln zł dla startupów z Programu Polska Wschodnia

Uznanie ekspertów zyskało między innymi rozwiązanie pomagające w rehabilitacji zaburzeń mowy po udarze oraz system autonomicznej inspekcji łopat turbin wiatrowych. Każda wsparta innowacja to szansa na duże, biznesowe przedsięwzięcie. Ponadto też możliwość rozwiązania bardzo konkretnych problemów.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Na młode innowacyjne firmy, które chcą rozwinąć skrzydła ze wsparciem z programu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” czeka jeszcze w tym konkursie ok. 170 mln zł. Do 12 sierpnia 2021 r. trwa nabór w 14. rundzie konkursu. Cały konkurs podzielono na 17 rund. Ostatnia z nich zakończy się 30 grudnia 2021 r.

Informacje o programie

Program „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” pozwala na pokrycie do 85 proc. kosztów: usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzeń personelu oraz pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów czy wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją.

Startupy zarejestrowane w województwach makroregionu Polski Wschodniej, czyli: podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim lub podkarpackim, które pomyślnie zakończyły inkubację w ramach jednej z „Platform startowych”, mogą zdobyć nawet 1 mln zł na dalszy rozwój.

Źródło: PARP