Home Aktualności Deweloperzy nie mogą bezpłatnie reklamować się na swoich budynkach

Deweloperzy nie mogą bezpłatnie reklamować się na swoich budynkach

Urząd  Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że deweloperzy nie mogą zastrzegać sobie prawa do bezpłatnej i bezterminowej reklamy na budynku. Od początku roku UOKiK wydał 16 decyzji kwestionujących praktyki deweloperów, którzy w umowach z kupującymi mieszkania zastrzegali sobie prawo do umieszczania na budynku reklam oraz wynajmowania powierzchni innym firmom.

Według Urzędu takie postępowanie jest niezgodne z prawem, ponieważ przedsiębiorcy pozbawiali konsumentów udziału w zyskach, dodatkowo mogły powstawać wątpliwości, kto będzie ponosić koszty konserwacji części nieruchomości wspólnej, które spowodowane będą umieszczeniem reklamy oraz kto miałby decydować, jak będzie zagospodarowana część wspólna.

Wszyscy deweloperzy, do których zwrócił się UOKiK zaniechali stosowania zakwestionowanej praktyki.