Home Aktualności Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW: luty 2015

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW: luty 2015

Łączna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku w lutym 2015 r. wyniosła 16,1 mld zł, co oznacza spadek w porównaniu do lutego 2014 r. o 12,6. 

Łączna wartość obrotów na rynku NewConnect w lutym 2015 r. wyniosła 167,1 mln zł, czyli wzrosła o 53,4% rdr. Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec lutego 2015 r. 63,6 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 6,0%

Łączny wolumen obrotu na rynku energii elektrycznej w lutym 2015 r. wyniósł 14,5 TWh, co oznacza spadek o 10,5% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia w lutym 2015 r. wzrósł o 12,1% rdr do 5,5 TWh

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym w lutym 2015 r. osiągnął poziom 12,4 TWh, podczas gdy rok wcześniej było to 0,2 TWh

W lutym 2015 r. wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła 15,0 mld zł, co oznacza spadek o 16,3% w porównaniu z lutym 2014 r. Średnia dzienna wartość obrotów w ramach arkusza zleceń w okresie styczeń-luty 2015 r. zmniejszyła się o 10,7% rdr do poziomu 818,9 mln zł na sesję, a średnia dzienna liczba transakcji w tym okresie wyniosła 61,8 tys. szt.

Łączna wartość obrotów na rynku NewConnect w lutym 2015 r. wyniosła 167,1 mln zł, co oznacza wzrost o 53,4% wobec lutego 2014 r. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w lutym 2015 r. wzrosła rdr o 51,6% do 146,3 mln zł.

Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na akcje osiągnął w lutym 2015 r. poziom 71,9 tys. szt., co oznacza wzrost rdr o 59,4%.
W lutym 2015 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 235,7 tys. szt. 20 czerwca 2014 r. był ostatnim dniem notowania kontraktów terminowych na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł. Od 23 czerwca 2014 r. w obrocie znajdują się kontrakty terminowe na indeks WIG20 tylko z mnożnikiem 20 zł. W celu uzyskania w pełni porównywalnych danych, historyczny wolumen kontraktów na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł (sprzed 23 czerwca 2014 r.) został w załączonej do komunikatu tabeli (w pozycji dotyczącej kontraktów indeksowych) podzielony przez dwa. Uwzględniając dokonaną korektę, wolumen obrotu kontraktami na indeksy w lutym 2015 r. spadł o 17,3% wobec lutego 2014 r.

Wartość emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst wyniosła na koniec lutego 2015 r. 63,6 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 6,0%.
Wartość obrotów w transakcjach kasowych na rynku TBSP w lutym 2015 r. wzrosła rdr o 76,9%, do poziomu 31,9 mld zł.

Wartość obrotu produktami strukturyzowanymi wyniosła w lutym 2015 r. 66,0 mln zł, co oznacza wzrost o 68,8% względem lutego 2014 r. Wzrosła również wartość obrotu certyfikatami inwestycyjnymi (+49,9%) do poziomu 7,0 mln zł rdr.

Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku transakcji terminowych w okresie styczeń-luty 2015 r. wyniósł 23,9 TWh, co oznacza wzrost rdr o 23,4%. W przypadku transakcji na rynku spot, w tym samym okresie odnotowano wzrost wolumenu obrotu o 10,9% rdr do poziomu 4,9 TWh.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia w lutym 2015 r. wzrósł o 12,1% rdr do poziomu 5,5 TWh.
Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym w lutym 2015 r. osiągnął poziom 12,4 TWh, podczas gdy rok wcześniej było to 0,2 TWh.

Kapitalizacja 420 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec lutego 2015 r. wyniosła 609 mld zł (147 mld EUR).
Łączna kapitalizacja 471 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec lutego tego roku 1,285 mld zł (310 mld EUR).

W lutym 2015 r. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Gekoplast. Wartość oferty wyniosła 5,4 mln zł. W tym samym miesiącu na rynku Catalyst po raz pierwszy obligacje wyemitowały Regis oraz Empik Media & Fashion. Łączna wartość debiutujących w lutym obligacji na tym rynku wyniosła ponad 137 mln zł.

W lutym 2015 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co przed rokiem.

źródło: GPW