Styczniowe dane z polskiej gospodarki wpisały się w oczekiwania co do wolniejszego wzrostu w całym 2020 r. Dane makroekonomiczne z poszczególnych sektorów nie zaskakiwały istotnie ani na plus, ani na minus.

Dane makroekonomiczne – za najważniejszy odczyt uważamy inflację, bowiem po raz pierwszy od września 2012 r. wzrosła ona powyżej górnego celu inflacyjnego NBP.

Przemysł a dane makroekonomiczne

Produkcja przemysłowa (w cenach stałych, niewyrównana sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w styczniu 2020 r. zanotowała wzrost o 1,1 proc. r/r, co było o 1,2 pkt proc. powyżej oczekiwań rynkowych. Największy wzrost miał ponownie miejsce w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (+9,3 proc. r/r), a z kolei największy spadek dotyczył wydobycia węgla kamiennego i brunatnego (-27,3 proc. r/r). Z kolei odczyt produkcji przemysłowej skorygowany o czynniki sezonowe zanotował wzrost o 3,5 proc. r/r.

Jak wygląda sektor budowlany?

Produkcja budowlano-montażowa w styczniu wzrosła o 6,5 proc. w skali roku. Najsilniejszy wzrost (+17 proc. r/r) zanotowały jednostki specjalizujące się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Dwucyfrową dynamiką (+11 proc. w skali roku) mogły się także pochwalić przedsiębiorstwa zajmujące się specjalistycznymi robotami budowlanymi. Jedyną grupą, która zanotowała w styczniu spadek (-4 proc. r/r) była budowa budynków. Odczyt produkcji budowlano-montażowej skorygowany o czynniki sezonowe zanotował wzrost o 8,7 proc. r/r.

Deweloperzy

Styczniowe dane z rynku deweloperskiego były przyzwoite. O 17 proc. r/r wzrosła liczba rozpoczętych budów. Z kolei liczba oddanych mieszkań zanotowała wzrost o 7 proc. w skali roku. W przypadku liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym, mieliśmy do czynienia ze spadkiem rzędu 9 proc. r/r.

Rynek pracy a dane makroekonomiczne

W przypadku danych z rynku pracy mieliśmy do czynienia z zaskoczeniem w przypadku wynagrodzenia i rozczarowaniem w przypadku zatrudnienia. W styczniu 2020 r. średnie wynagrodzenie wyniosło 5 282,80 zł brutto miesięcznie. To oznacza wzrost o 7,1 proc. r/r, podczas gdy konsensus wynosił +6,7 proc. r/r. Z kolei zatrudnienie wzrosło do 6 440,9 tys. osób. Więc o 1,1 proc. r/r, tj. o 0,9 pkt proc. poniżej oczekiwań rynkowych.

Inflacja CPI

Z opublikowanego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynika, że w styczniu 2020 r. inflacja CPI wyniosła +4,4 proc. w skali roku. Zatem była powyżej górnego celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (+3,5 proc.) po raz pierwszy od września 2012 r. Dlatego mimo galopujących cen, szef NBP uważa, że obecny wzrost cen ma charakter przejściowy i nie ma obecnie podstaw do podwyższania stóp procentowych.

Sprzedaż detaliczna w styczniu 2020 r. w cenach stałych wzrosła o 3,4 proc. r/r (vs +4,4 proc. r/r konsensus), a w cenach bieżących o 5,7 proc. w skali roku (vs +6,6 proc. r/r konsensus). Największy wzrost sprzedaży w cenach stałych zanotowała kategoria „tekstylia, odzież, obuwie” (+10,5 proc. r/r).

GUS opublikował szacunki tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto w 4. kwartale 2019 r. (+3,1 proc. r/r) oraz w całym minionym roku (+4,0 proc. r/r).

materiał prasowy