Home Unia Europejska Ważna zmiana dla europejskiej branży motoryzacyjnej

Ważna zmiana dla europejskiej branży motoryzacyjnej

Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią to ważna zmiana dla europejskiej branży motoryzacyjnej. 

8 grudnia 2017 r. zakończyły się negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Unią Europejską a Japonią. Zarówno dla Brukseli jak i dla Tokio, to najbardziej kompleksowe porozumienie gospodarcze w ich historii.

Strefa gospodarcza, która powstanie w wyniku jego wejścia w życie obejmie obszar zamieszkały przez 600 milionów osób, generujący około 30% światowego PKB. Liderzy obu sygnatariuszy oceniają, że umowa stworzy ogromne możliwości handlowe i inwestycyjne oraz przyczyni się do umocnienia obu gospodarek i społeczeństw (Wspólne oświadczenie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera i premiera Japonii Shinzo Abe z 8 grudnia 2017 r.). Znaczenie nowej umowy handlowej dla całego świata wydaje się tym większe w świetle zmiany kursu politycznego przez Stany Zjednoczone, które w ostatnim czasie odeszły od zawierania wielostronnych umów handlowych.