Home Energetyka Komisja Europejska przeznacza 187,5 mln euro na budowę bałtyckiego konektora gazowego

Komisja Europejska przeznacza 187,5 mln euro na budowę bałtyckiego konektora gazowego

Komisja Europejska podjęła decyzję o przeznaczeniu 187,5 mln euro na budowę bałtyckiego konektora gazowego między Finlandią a Estonią, który połączy Finlandię z rynkiem gazu i przyczyni się do rozwoju tego rynku w Europie.

Cześć lądowa gazociągu będzie liczyć około 70 km, z czego 22 km w Finlandii i 47 km w Estonii. Część podmorska będzie mieć długość około 82 km. Gazociąg będzie prowadził od fińskiego Inkoo do estońskiego miasta portowego Paldiski.

Bałtycki konektor gazowy (Balticconector) to jeden z projektów, realizowanych w ramach unii energetycznej, która wśród wyznaczonych celów ma między innymi uniezależnienie krajów UE od dostaw gazu z Rosji, zakończenie izolacji rynku gazowego północno-wschodniej Europy i rozwój  rynku energii w regionie Bałtyku.

Zróżnicowanie źródeł energii i dróg przesyłu oraz zjednoczenie rynków energii jest nadrzędnym celem unii energetycznej. To klucz do zapewnienia bezpiecznych, przystępnych i zrównoważonych dostaw energii dla wszystkich mieszkańców UE. Bałtycki konektor gazowy to kontynuacja działań, zapoczątkowanych przez Gazociąg Polska-Litwa” – oświadczył komisarz ds. polityki klimatycznej i energii Miguel Arias Canete.

Środki unijne przeznaczone na inwestycje mają pokryć 75 procent kosztów i pochodzą z funduszu Łącząc Europę. Gazociąg zostanie zbudowany wspólnie przez fińską spółkę państwową Baltic Connector Oy oraz estońską Elering AS.

Konektor ma być gotowy do użytku do grudnia 2019 r.

Źródło: www.goodnewsfinland.com, balticconnector.fi

SPCC