Mieszkania drożeją szybciej niż inflacja? Wysoka inflacja z pewnością ma znaczący wpływ na ceny mieszkań. Z analiz ekspertów wynika, że w dwóch dużych miastach, wzrost cen nowych lokali jest niewiele większy od stopy inflacji.

Na obecny poziom inflacji szczególnie narzekają pracownicy nie otrzymujący podwyżek i posiadacze depozytów. Powodów do zadowolenia nie mają też osoby planujące kupić mieszkanie. Kolejne podwyżki w cennikach deweloperów mają bowiem duży związek z aktualną polityką monetarną, która dopuszcza stosunkowo wysoki poziom inflacji. W dwóch dużych miastach (Warszawa i Poznań) przez ostatnie 12 miesięcy wzrost cen mieszkań był niewiele większy od stopy inflacji.

Mieszkania drożeją szybciej niż inflacja? - infografika, średnie ceny ofertowe 1 mkw. nowych mieszkań
Mieszkania drożeją szybciej niż inflacja?

Jeżeli sprawdzimy dane RynekPierwotny.pl z największej w Polsce bazy ofert firm deweloperskich, to okaże się, że średnia ofertowa cena 1 mkw. nowych lokali konsekwentnie rosła.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w analizowanym okresie stopa inflacji konsumenckiej wyniosła 5,4%. Jeżeli uwzględnimy ten wynik w ramach obliczeń, to zmiana średniej ofertowej ceny nowych mieszkań będzie w danych miastach wynosiła:

  • Warszawa – wzrost o 2,9% zamiast o 8,4% (w okresie wrzesień 2020 r. – sierpień 2021 r.)
  • Kraków – wzrost o 5,5% zamiast o 11,2%
  • Łódź – wzrost o 7,9% zamiast o 13,7%
  • Wrocław – wzrost o 5,5% zamiast o 11,2%
  • Poznań – wzrost o 0,9% zamiast o 6,4%
  • Gdańsk – spadek o 3,0% zamiast wzrostu o 2,2%

Przeanalizowane informacje sugerują, że inflacja była ważnym czynnikiem wpływającym na wzrosty cen mieszkań w poprzednich 12 miesiącach. Stosunkowo wysoka stopa inflacji dotycząca towarów i usług konsumpcyjnych wywoływała presję m.in. na koszty robocizny.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Przeczytaj także: Rośnie płynność finansowa firm

Rośnie płynność finansowa firm. Miesięczny Indeks Koniunktury we wrześniu spadł o 1,3 pkt. i wynosi obecnie 109,6 pkt. To czwarty w tym roku odczyt MIK powyżej poziomu neutralnego. Wynik oznacza nieznaczne pogorszenie koniunktury względem poprzedniego miesiąca, ale nadal wskazuje na przewagę pozytywnych nastrojów przedsiębiorców. Wszystkie komponenty MIK – poza inwestycjami – osiągnęły poziom powyżej odczytu neutralnego. Najwyższe wartości dotyczyły płynności finansowej (138,8) oraz zatrudnienia (112,6) i wynagrodzeń (112,2). Tak wynika z wrześniowego notowania wskaźnika przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.