Koniec rajów podatkowych – nadchodzi wielka reforma międzynarodowego opodatkowania. 8 października br. Polska i 135 krajów wydały wspólne oświadczenie o kontynuowaniu współpracy nad wzmocnieniem międzynarodowego systemu podatkowego. Deklaracja to podstawa do stworzenia regulacji prawnych dotyczących opodatkowania cyfrowych gigantów i wprowadzenia globalnego podatku minimalnego. Ponadto kolejny krok w walce z rajami podatkowymi.

Negocjacje na forum OECD mają na celu stworzyć nową rzeczywistość podatkową na świecie. Polska od lat walczy z rajami podatkowymi. Wiele postulatów jest uwzględnianych na forum OECD i UE. W czasie pandemii Polska i Dania podjęły inicjatywę, aby środki publiczne przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców w czasie lockdownu nie trafiały do rajów podatkowych. To ważny krok w kierunku zwalczania nieuczciwej konkurencji podatkowej.

Koniec rajów podatkowych - nadchodzi wielka reforma międzynarodowego opodatkowania - mężczyzna liczy na kalkulatorze.
Koniec rajów podatkowych – nadchodzi wielka reforma międzynarodowego opodatkowania

Dwa filary reformy międzynarodowego opodatkowania

Filar I obejmuje opodatkowanie ok. 100 największych przedsiębiorstw, które korzystając z postępu globalizacji i cyfryzacji, sprzedają towary i świadczą usługi na całym świecie. Są to firmy dostarczające treści cyfrowe. Ponadto także największe przedsiębiorstwa sprzedające usługi i towary przez Internet, jak również tradycyjnie.

Filar II zakłada natomiast wprowadzenie minimalnego globalnego podatku w wysokości 15% efektywnej stawki.

Ochrona dla firm

Najważniejszym aspektem dla Polski na arenie międzynarodowej OECD jest utrzymanie konkurencyjności poprzez możliwie jak największe wyłączenie z opodatkowania minimalnym podatkiem globalnym firm prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą, tzw. substance-based carve-out.

Oświadczenie w wersji z lipca br. zawierało propozycję substance-based carve-out w postaci wyłączenia co najmniej 7,5% w okresie przejściowym 5 lat. A po tym okresie co najmniej 5% wartości aktywów oraz wartości płac. Propozycja wprowadzenia okresu przejściowego była wówczas pomysłem Polski. W rezultacie dalszych intensywnych rozmów i negocjacji udało się osiągnąć zwiększenie wskaźnika dotyczącego wartości aktywów do 8% oraz wartości płac do 10%. Ponadto także zwiększenie okresu przejściowego do 10 lat z mechanizmem zmniejszającym.

Walka z rajami podatkowymi

Transfer zysków przez wielkie korporacje, często przy pomocy rajów podatkowych zlokalizowanych w Unii Europejskiej, odbywa się kosztem pozostałych krajów. Tym samym tracą one wpływy podatkowe. Na tym procederze tracą kraje które nie stosują nieuczciwej konkurencji podatkowej, m. in. Niemcy, Francja, Włochy, Węgry czy właśnie Polska.

Zgodnie z badaniami OECD globalne straty związane z unikaniem podatku od dochodów osób prawnych to od 4 proc. do 10 proc. światowych wpływów z tego podatku. Innymi słowami pomiędzy 100 a 240 mld dolarów rocznie.

Według opublikowanego w styczniu raportu „The Missing Profits of Nations”, aż 40 proc. zysków międzynarodowych korporacji – 700 mld dolarów – trafia co roku do rajów podatkowych.

Efekty uszczelniania CIT w Polsce

Polska aktywnie walczy z luką podatkową – nie tylko w VAT, ale i w CIT. Dzięki tej walce w latach 2015-2020 wpływy z CIT wzrosły w Polsce o prawie 20 mld zł. Z 32,9 mld w 2015 r. do 52,6 mld w 2020 r.

Wg badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w 2018 r. luka CIT wyniosła 22 mld zł. To o 35 proc. mniej niż w 2014 r. W relacji do PKB, wartość luki spadła w latach 2014-2018 dwukrotnie – z 2,0 do 1,0 %. W konsekwencji nawet 80 proc. wzrostu dochodów z CIT w tym okresie może być wynikiem zmniejszenia luki CIT.

Źródło: gov.pl