W Banku Pekao S.A. ponad 70 proc. zatrudnionych to kobiety, dlatego organizacja kładzie duży nacisk na akcje wspierające ich rozwój – zarówno zawodowy, jak i osobisty. Wszystko po to, aby panie czerpały przyjemność z pracy oraz mogły rozwijać swój potencjał – na każdym, wybranym przez siebie polu. Jeszcze dwie dekady temu często spotykało się osoby, które całe życie przepracowały w jednej firmie. Teraz miejsce zatrudnienia zmieniamy częściej, a nierzadko również przekwalifikowujemy się. Pracując dłużej w tej samej firmie, mamy większe szanse na awans, realizację długofalowego planu szkoleniowego – wszystko po to, aby codzienna praca nie była już tylko sposobem na zarabianie pieniędzy, ale również środkiem do ciekawego i satysfakcjonującego życia.

Bankowość ma twarz kobiety – można tak to ująć, ponieważ od lat wśród pracowników sektora bankowego dominują panie, dlatego zależy nam, aby aktywnie wspierać ich potencjał i rozwój. Są to długofalowe działania zapisane w strategii naszego banku, co oznacza, że przywiązujemy dużą wagę do tego tematu. Codziennie dbamy o to, aby kobiety w naszym banku czuły się waż-ne, m.in. poprzez organizację akcji odpowiadających na ich potrzeby – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao S.A.

„Bez cukru” to nie tylko zdrowy sposób na picie kawy czy herbaty, a flagowy program wewnętrzny Banku Pekao S.A. skierowany do kobiet, odpowiadający na ich potrzeby rozwoju i samodoskonalenia się. Uruchomiony w 2020 r., jest jednym z najszerzej zakrojonych programów dla pracujących kobiet na polskim rynku. Zawiera szereg inicjatyw, w ramach których zatrudnione w banku panie mogą podnosić swoje kompetencje, rozwijać umiejętności przywódcze i komunikacyjne, a także technologiczne.

W ramach programu organizujemy eventy, spotkania online, budujemy sieci networkingowe. Skupiamy się m.in. na rozwijaniu umiejętności przywódczych, komunikacji czy godzeniu wyzwań wynikających z łączenia pracy zawodowej z macierzyństwem. Łącznie w 2022 r. zorganizowano 35 webinariów, w których wzięło udział ponad 4 tys. osób. Oferta jest cały czas przez nas uatrakcyjniania. Od 2022 r. program przyłączył się również do projektu rozwojowego „emPower Women” realizowanego z firmą Microsoft i jej partnerem firmą Avanade. Dzięki wzmocnieniu kompetencji z zakresu nowych technologii uczestniczki mogą pracować projektowo nad wybraną innowacją dla banku – Małgorzata Nowak, kierownik Zespołu Modelowania Kompetencji.

Za program „Bez cukru” Bank Pekao S.A. otrzymał w 2021 r. główną nagrodę w konkursie „HR OF CHANGE” w kategorii „Zarządzanie zmianą”. W ostatnich latach bank trzy razy z rzędu został wyróżniony w globalnym indeksie Bloomberg Gender–Equality Index (GEI), który nagradza spółki giełdowe za poszanowanie zasady równości płci w środowisku płacy. Ponadto Pekao S.A. prowadzi działania mające za zadanie wyrównanie tzw. gender gap – do strategii banku zostało wpisane zmniejszanie luki płacowej między kobietami a mężczyznami.

Kiedy w 2020 r. Bank Pekao S.A. po raz pierwszy zakwalifikował się do indeksu Bloomberg Gender-Equality, byliśmy jedyną wyróżnioną firmą z Polski. Od tego czasu otrzymujemy to wyróżnienie co roku i nie spoczywamy na laurach. Promocja rozwoju, różnorodności i równości pracowników to jeden z kluczowych aspektów ujętych w fi-larze „Ład” w naszej Strategii ESG na lata 2021–2024. Stawiamy na wzrost satysfakcji i zaangażowania wszystkich pracowników właśnie dzięki programom rozwojowym, celom motywacyjnym czy atrakcyjnym systemom wynagrodzeń – podsumowuje Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao S.A.

RÓŻOWE DELEGACJE, KTÓRE RATUJĄ ZDROWIE I ŻYCIE

W ostatnich latach zmienił się sposób, w jaki wykonujemy swoją pracę i jej rytm. Pandemia i wyzwania z nią związane nadal mają wpływ na zgłaszane przez pracowników potrzeby. Priorytetowe działania wspierające pracowników, w tym te o charakterze wellbeingowym, są aktualnie definiowane na nowo. Jednym z najważniejszych obszarów życia dla kobiet bez wątpienia jest zdrowie. Przy podejmowaniu decyzji o rozwoju organizacji kierownictwo wysoko plasuje kwestie elastyczności i zaangażowania firmy w programy wspierające wellbeing pracowników, w tym programy prozdrowotne.

Nie mamy magicznej kuli do tworzenia kultury zdrowia. Każda firma buduje ten proces zgodnie z potrzebami pracowników i ich rodzin, trendami rynkowymi oraz analizą najlepszych praktyk w tym zakresie. W KIR od lat wsłuchujemy się w potrzeby kobiet i wspieramy inicjatywy dla nich ważne. Realizujemy regularne, tematyczne i rozplanowane w skali całego roku akcje zdrowotne. Szczególnie dumni jesteśmy z akcji #Biegamy pomagamy i #Różowe delegacje.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu w magazynie HR Personel i Zarządzanie