Home Energetyka Wybrano nowego szefa MAE

Wybrano nowego szefa MAE

Faith Birol został nowym szefem Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Dotychczasowy główny ekonomista Agencji nową funkcję będzie pełnił od września 2015 r. Zastąpi na tym stanowisku obecnego szefa MAE Marię van der Hoeven.

Polska w wyniku wieloletnich starań członkostwo w Międzynarodowej Agencji Energetycznej uzyskała 25 września 2008 r. Dzięki niemu możemy m.in. korzystać z pomocy innych państw członkowskich w sytuacji zakłócenia dostaw ropy naftowej. Dotychczas państwa MAE (m.in. USA, Kanada, Japonia, większość państw UE) trzykrotnie podjęły decyzję o uwolnieniu rezerw ropy naftowej w ramach tzw. akcji kolektywnej: w 1991 r. podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, w 2005 r. w następstwie szkód poniesionych przez sektor naftowy w rejonie Zatoki Meksykańskiej spowodowanych przez huragany Katrina i Rita oraz w 2011 r. w kontekście wojny domowej w Libii (Polska wzięła udział w tej ostatniej akcji).

Członkostwo Polski w MAE jest koordynowane przez Ministra Gospodarki. W ramach członkostwa MAE przygotowała w 2011 r. przegląd polityki energetycznej Polski. Kolejny taki przegląd jest planowany na 2016 r. Ponadto przedstawiciele MG biorą udział w pracach Rady Zarządzającej MAE oraz grup roboczych m.in. w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, polityk energetycznych, rynku naftowego, technologii energetycznych, paliw kopalnych, energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej.

Od 2006 r. Fatih Birol regularnie gościł w Warszawie na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki. Podczas spotkań prezentował wnioski płynące z raportu przygotowywanego przez MAE pt. „World Energy Outlook”, w szczególności w zakresie aktualnych trendów w światowej energetyce, prognoz dalszego jej rozwoju i implikacji dla zmian klimatu.

Utworzona w 1974 r. w następstwie pierwszego kryzysu paliwowego Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) stanowi wyjątkowe forum współpracy w dziedzinie energii 29 państw członkowskich OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Celami MAE są poprawa struktury podaży i popytu na nośniki energii na poziomie globalnym oraz bardziej efektywne wykorzystanie energii i rozwój alternatywnych źródeł energii, w celu zmniejszenia zbytniego uzależnienia w stosunku do każdego z nośników energii.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki