Państwa UE zagrożone brakiem dostaw surowców przed zimą zadają sobie pytanie: co z bezpieczeństwem energetycznym w czasie wojny i szukają nowych rozwiązań. Trwająca od ponad siedmiu miesięcy rosyjska inwazja na Ukrainę oprócz niewyobrażalnego cierpienia ludności cywilnej, przyniosła także ogromne straty gospodarcze i wpłynęła na bezpieczeństwo energetyczne całego kontynentu. Kluczowym znaczeniem transformacji energetycznej w czasach wojny zajmą się eksperci i ekspertki podczas konferencji „Ukraina pod lupą”, która poświęcona będzie sytuacji społeczno-gospodarczej Ukrainy od czasu rosyjskiej inwazji na to suwerenne państwo.

Wojna to nie tylko polityka…

To przede wszystkim niewyobrażalne cierpienie sprowadzone na ludzi żyjących w obszarach objętych konfliktem. Zbrodnie na ludności cywilnej, straty materialne, uchodźstwo, skażenie środowiska naturalnego, to zaledwie kilka spośród wyzwań z którymi świat mierzy się dzisiaj.

Od 24 lutego tego roku prawie 7 mln Ukraińców i Ukrainek znalazło w Polsce swój azyl. Codziennie wspólnie z nimi zastanawiamy się, jak długo potrwa jeszcze agresja za naszą wschodnią granicą? Jak to możliwe, że w XXI wieku w sercu Europy wciąż łamane są prawa człowieka? Jak radzić sobie w obliczu przepełnionej cierpieniem codzienności? Brutalna inwazja na Ukrainę wskazała liczne pytania o przyszłość tego kraju, ale i o przyszłość wspólnych polityk unijnych. W społecznym interesie leży, aby odpowiedzi na nie były jak najbardziej inkluzywne, holistyczne oraz zgodne z duchem zielonej transformacji.

Ukraina pod lupą, czyli co z bezpieczeństwem energetycznym w czasie wojny?
Ukraina pod lupą, czyli co z bezpieczeństwem energetycznym w czasie wojny?

Co z bezpieczeństwem energetycznym w czasie wojny?

„Zdajemy sobie teraz sprawę, że w rzeczywistości nigdy nie otrzymywaliśmy taniego gazu z Rosji. [..] Za każdy metr sześcienny gazu z Rosji płaciliśmy podwójnie albo potrójnie naszym bezpieczeństwem narodowym” – powiedziała Annalena Baerbock, Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec.

Inwazja Rosji na Ukrainę to punkt zwrotny w postrzeganiu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego. Europa poszukuje nowej, wspólnej strategii dla stabilizacji energetycznej, starając się uniknąć błędów popełnionych w przeszłości. Możliwości jest wiele, lecz wojna ukazuje kruchość scentralizowanych systemów, które stają się newralgicznym punktem obrony w obliczu działań zbrojnych. Czy rozproszone źródła energii są rozwiązaniem na trwający obecnie kryzys? Jak zadbać o bezpieczeństwo energetyczne w czasie wojny w Ukrainie?

Dwudniowa konferencja „Ukraina pod lupą”

„Ukraina pod lupą” to edycja specjalna dorocznej konferencji „Świat pod lupą”. Warszawskie Spotkania Międzynarodowe, organizowanej przez Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla w Warszawie z organizacjami partnerskimi. Cykl ma na celu stworzenie platformy dla wymiany na temat najbardziej palących zagadnień współczesnego świata w gronie renomowanych ekspertów z różnych państw. Tegoroczne wydarzenie poświęcone jest najważniejszym kwestiom politycznego, gospodarczego i społecznego rozwoju w Ukrainie od czasu rosyjskiej inwazji.

Zapisz się na konferencję „Ukraina pod lupą”

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 października w Centrum Konferencyjnym Zielna (ul. Zielna 37, V piętro) w Warszawie.

Rejestracja na wydarzenie stacjonarne: https://bit.ly/ukrainapodlupa
Szczegółowy program: https://calendar.boell.de/pl/event/ukraina-pod-lupa

Źródło: Fundacja im. Heinricha Bölla