Siła biznesu to Ludzie
– Jak z pomocą narzędzi diagnostycznych Extended DISC budować w organizacji:·       
Siłę doceniania różnorodności    
Siłę nowoczesnego przywództwa      
Siłę dopasowania w rekrutacji    
Siłę równowagi i dobrostanu     
oraz
Siłę skutecznych zespołów

Prowadzący – Romeo Grzębowski opowie o doświadczeniach zespołu Extended Tools we wdrażaniu narzędzi diagnostycznych w różnych procesach HR w organizacjach. Dotkniemy także aktualnych trendów i wyzwań z którymi mierzą się zespoły HR i pokażemy, tam gdzie to możliwe, jak je adresować narzędziami Extended DISC lub pokrewnymi. Będzie praktycznie ale też inspirująco.

Zapraszamy na bezpłatny webinar – 20/06 godz. 13:30
https://pl.linkedin.com/company/personel-i-zarz-dzanie

  Romeo Grzębowski – Od ponad 25 lat zajmuje się prowadzeniem projektów doradczych w obszarze zarządzania ludźmi, rozwoju liderów i zespołów. Jest certyfikowanym coachem ICC, certyfikowanym konsultantem Extended DISC®, FinxS Sales Assessment oraz FinxS Feedback 360. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, wykładając na studiach podyplomowych czy występując na konferencjach. Jako zwolennik podejścia humanocentrycznego i propagator dbałości o ludzi angażuje się w różne inicjatywy, których celem jest budowanie zdrowych i efektywnie działających kultur organizacyjnych, m.in. jest pomysłodawcą Konkursu “HR, który rozumie Sprzedaż” oraz współautorem i współprowadzącym program „#BiznesToLudzie” w telewizji Biznes24. Właśnie wydał książkę „LUDZIE – NIE ZASOBY Jak reagować na zmiany i budować kulturę zaangażowania”, która w ciągu miesiąca od rozpoczęcia przedsprzedaży stała się bestsellerem wydawnictwa Wolters Kluwer.

https://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie-6-2024.html