W imieniu magazynu „Personel i Zarządzanie” zapraszamy 20 czerwca na obchody Światowego dnia HR-owca.

Spotykamy się na https://pl.linkedin.com/company/personel-i-zarz-dzanie

Zaczynamy o godzinie 10.00 debatą: „Pokolenia na rynku pracy”

W spotkaniu udział wezmą Dorota Dublanka, MBA , Sylwia Halas-Dej, Paulina Rafalska, Paweł Dudziak, Grzegorz Filipowicz, którym towarzyszyć będą w studio zaproszeni goście oraz wszyscy uczestnicy online na naszym profilu.

Mało jest tematów, które by tak bardzo obrosły mitami i stereotypami jak zmiany pokoleniowe pracowników – zarówno na poziomie rynku pracy jak i praktyk firmowych. Wiele firm wydaje się nieco demonizować tzw. Z-tki podczas gdy inne doskonale wykorzystują potencjał zróżnicowanych pokoleń. Jak to możliwe? Wydaje się, że jednym z źródeł sukcesu – bądź porażki – w tym zakresie jest dobre zrozumienie zachodzących zmian i umiejętność ich przełożenia na codzienne dobre praktyki zarządzania kapitałem ludzkim.

Główne tematy

👉O co tak naprawdę chodzi w zmianach pokoleniowych na rynku pracy?

👉Kultura organizacyjna a pokoleniowe zmiany systemów wartości.

👉Dlaczego niektóre firmy nie radzą sobie ze zmianami pokoleniowymi a inne robią to doskonale.

Konkretne podpowiedzi z perspektywy procesów Zarządzania Kapitałem Ludzkim:

👉Rekrutacja odkrywana na nowo

👉Zarządzanie doświadczeniami pracowników z różnych pokoleń

👉Kultura pracy (i nie tylko)

O godzinie 12.00 zapraszamy na webinar „HR Smart Board”, który poprowadzi Grzegorz Filipowicz

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim (ZKL) jest procesem, który po prostu musi opierać się o dane. Nie wystarczy jednak dostęp do mierników różnych procesów i projektów HR. Trzeba je umiejętnie powiązać z kluczowymi dla organizacji procesami biznesowymi i wykorzystywać wynikające z nich wnioski. Nie da się tego zrobić o ile nie sięgniemy po specjalistyczne narzędzia IT takie jak HR Smart Board. W trakcie webinaru pokażemy w jaki sposób przekształcać tego typu rozwiązania na systemowe narzędzie do ZKL oraz budowania partnerskiej relacji między HR a Zarządem firmy. Sprawdzone rozwiązania, studia przypadków a przede wszystkim praktyczne podpowiedzi to istota planowanego spotkania.

Dla kogo?

Webinar jest przeznaczony dla wszystkich osób, które są zaangażowane, bądź zainteresowane wykorzystaniem wskaźników i narzędzi IT w procesie ZKL. W szczególności zapraszamy:

👉Menedżerów i specjalistów HR;

👉Dyrektorów personalnych;

👉Przedstawicieli kadry menedżerskiej i zarządzającej dla których ważna jest kwestia odpowiedniego zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL) organizacji.

Zakres tematyczny

W trakcie webinaru poruszymy takie zagadnienia jak:

👉Jak dzięki wskaźnikom ZKL budować prawdziwie partnerską, biznesową relację z kluczowymi interesariuszami: Zarząd i kadra menedżerska?

👉Jak zachować odpowiednią relację „wskaźników ludzkich” (human outcomes) oraz „wskaźników biznesowych” (business outcomes)?

👉Jak monitorować poziom rentowności kapitału ludzkiego?

👉Jak liczyć ROI ze zdecydowanej większości projektów i procesów HR?

👉Jak przygotować optymalny HR Dashboard?

👉Wykorzystanie narzędzia HR SmartBoard w monitoringu personalnym i tworzeniu strategii ZKL

Wisienką na torcie będzie o godzinie 13.30 spotkanie z Romeo Grzębowskim na webinarze „Siła biznesu to Ludzie”

– Jak z pomocą narzędzi diagnostycznych Extended DISC budować w organizacji:

💡Siłę doceniania różnorodności

💡Siłę nowoczesnego przywództwa

💡Siłę dopasowania w rekrutacji

💡Siłę równowagi i dobrostanu

💡oraz Siłę skutecznych zespołów

Prowadzący – Romeo Grzębowski opowie o doświadczeniach zespołu Extended Tools we wdrażaniu narzędzi diagnostycznych w różnych procesach HR w organizacjach. Dotkniemy także aktualnych trendów i wyzwań z którymi mierzą się zespoły HR i pokażemy, tam gdzie to możliwe, jak je adresować narzędziami Extended DISC lub pokrewnymi. Będzie praktycznie, ale też inspirująco.