Home Energetyka Prywatne firmy energetyczne pominięte

Prywatne firmy energetyczne pominięte

Wśród ok. 250 projektów, które mogłyby być współfinansowane  z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) zabrakło  propozycji od prywatnych firm energetycznych – napisała Konfederacja Lewiatan w liście do ministrów finansów i gospodarki.

Konfederacja Lewiatan z uwagą śledzi przygotowania do uruchomienia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), sztandarowej inicjatywy Jeana Claude Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, która ma pobudzić wzrost gospodarczy w Europie.

– Zwracamy uwagę na potrzebę zapewnienia większej przejrzystości przy tworzeniu puli projektów, które mogłyby być współfinansowane z EFSI. Przedsiębiorstwa, w których Skarb Państwa nie ma udziałów, zostały pominięte podczas konsultacji i w rezultacie, przesłana do Komisji Europejskiej lista około 250 projektów nie zawiera propozycji pochodzących z tej części sektora energetyki. Mamy nadzieję, że proces konsultacji nie został zakończony i lista projektów będzie mogła być uzupełniona  – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Europejski Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) spełni swoją rolę jeśli przyczyni się do zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego, regulacyjnego i politycznego, tworząc skuteczne zachęty do inwestowania środków firm prywatnych w Europie.

Lewiatan podziela opinię KE oraz krajów członkowskich, że zasadniczą przyczyną, która powstrzymuje inwestorów przed angażowaniem środków jest niepewność perspektyw gospodarczych w Unii Europejskiej. Taką barierą nie jest natomiast brak płynności finansowej.

Konfederacja Lewiatan