Sektor konopi czeka rewolucja. Konopie są jedną z najszybciej rozwijających się globalnych branż. Jej wartości szacowany jest nawet na 115 miliardów euro. Jednak wielkim wyzwaniem stojącym przed rynkiem wciąż pozostaje bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Odpowiedzią na światowy problem jest TRUSTT. Unikatowy polski start-up, który opracował projekt platformy trace’ingowej opartej na blockchainie, połączonej z zaawansowaną cyfrowo giełdą towarową dla rynku konopnego.

Rynek konopi jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów globalnej gospodarki –  szacuje się, że jego wzrost w Europie może sięgnąć nawet 40% rocznie. Według różnych raportów wartość światowej branży konopnej w 2028 r. może wzrosnąć od  67 do nawet 115 miliardów euro. Produkty konopne okazały się przełomowe dla całego szeregu obszarów biznesowych. Od rynku medycznego i produkcję żywności, po przemysł tekstylny i budowlany. Jednym z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przez rynkiem jest budowanie zaufania – zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz wysokiej jakości produktów. Brakuje ujednoliconych standardów, a także narzędzi, które pozwoliłyby na kontrolę norm i nieustannie zmieniających się regulacji. Ponadto ułatwiały firmom ich stosowanie. Na wszystkie te wyzwania odpowiada unikalny polski start-up – TRUSTT – założony przez dwóch polskich przedsiębiorców – Mike’a Sikorskiego i Tomasza Rachwała.

Sektor konopi czeka rewolucja - aplikacja na telefonie
Sektor konopi czeka rewolucja

Konopie w bezpiecznym wydaniu

TRUSTT to  platforma trace’ingowa, wykorzystująca technologię blockchain, połączona z cyfrową giełdą towarową dla produktów pochodzenia konopnego. Celem projektu jest zapewnienie bezprecedensowego zaufania na rynku konopi. Stworzenie możliwości weryfikacji produktów w czasie rzeczywistym. Przy jednoczesnym użyciu nowoczesnych technologii, takich jak blockchain – gwarantujących niezmienialność i prawdziwość wprowadzonych danych, dotyczących wszystkich zdarzeń w czasie uprawy i produkcji. Ponadto także innych transakcji odbywających się w całym cyklu życia produktu, od nasiona aż po końcową sprzedaż. Blockchain w TRUSTT służy wyeliminowaniu oszustw i zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa producentom, a finalnie również konsumentom.

Sektor konopi obarczony ryzykiem

Sukces i porażka firm związanych z produkcją konopi są w coraz większym stopniu związane z wiarygodnością łańcucha dostaw. Ponadto integralnością danych gromadzonych na każdym etapie cyklu życia produktu. Każdy zakup produktów od niewłaściwego dostawcy, błąd w dokumentacji lub brak rozróżnienia jakości i źródła pochodzenia produktu może prowadzić do dużego ryzyka biznesowego. Znaczna część europejskich transakcji B2B na rynku konopi jest obarczona wysokim ryzykiem. Dlatego powstają technologie, procesy i narzędzia, aby uczynić je bezpiecznymi i przejrzystymi dla każdego uczestnika rynku.

Prosta weryfikacja towaru

Za pomocą platformy można zweryfikować między innymi, w jakich warunkach uprawiano rośliny. Czy podczas hodowli stosowano pestycydy, jakie audyty przechodzi firma biorąca udział w łańcuchu dostaw. W konsekwencji uzyskać pewność co do pełnego końcowego składu produktu. Uczestnicy platformy otrzymują specjalny certyfikat, który można umieścić na etykietach ich produktów w formie kodu QR lub NCF. Dzięki temu każdy konsument (lub pacjent – bo marka wspiera również producentów branży medycznej) może w każdej chwili zweryfikować i prześledzić cykl życia produktu.

Platforma składa się z trzech zintegrowanych elementów. Pierwszym jest wspomniana platforma tracingowa (seed to sale), umożliwiająca weryfikację procesów i produktów, zbudowana w oparciu o globalny standard GS1. Drugim elementem jest w 100% zaufana Giełda Towarowa B2B, gwarantująca przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji między uczestnikami rynku. Trzecim filarem projektu będzie niezależna sieć samoaudytujących się laboratoriów zlokalizowanych w całej Europie.

Źródło: TRUSTT