Warto dowiedzieć się od najlepszych ekspertów co się zmieni w prawie pracy, zasadach zatrudniania cudzoziemców, ochronie danych osobowych i przygotować się do stosowania nowych rozwiązań prawnych! Forum skierowane jest do specjalistów działów HR, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych oraz członków zarządów firm i odbędzie się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu.

W programie Forum znajdą się m.in. poniższe zagadnienia:

  • Zatrudnianie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r.
  • Konsekwencje wprowadzenia ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy
  • Rozliczanie umów cywilnoprawnych wykonywanych przez cudzoziemców
  • Prawo Pracy 2017/18
  • Nowe zasady zatrudniania Zleceniobiorców
  • Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie prawa pracy
  • RODO – wskazówki dla działów kadr i HR
  • Konsekwencje za nierealizowanie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników
  • Koncepcja kontrolingu personalnego, czyli HR budowany na danych

Prelegentami podczas konferencji będą doświadczeni eksperci: Paweł Ziółkowski wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Grzegorz Filipowicz ekspert ZZL, Business Partner w ForFuture oraz Asseco Data Systems. Współzałożyciel i członek zarządu Klastra HR Development. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek HCI (Human Capital Institute), a także mec. Piotr Wojciechowski były Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy i specjalista w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

więcej informacji