25.11.2017 – Konkurs jest pierwszym przedsięwzięciem w Polsce, który promuje dobre praktyki i standardy sprzedaży.

Głównym jego celem jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie działów sprzedaży przy jednoczesnym tworzeniu etosu profesjonalnego sprzedawcy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich pracowników działów sprzedaży, a także dla trenerów i pracowników działu obsługi klienta.

Podczas Gali zostaną wręczone nagrody dla najlepszych w branży w XXI kategoriach m.in. „innowacje w dziedzinie sprzedaży” oraz „dyrektor sprzedaży”.

Uczestnikiem Gali Finałowej IX edycji konkursu PNSA będą parlamentarzyści, eksperci, instytucje i organizacje pracodawców, organizacje handlowe, konsumenckie, reprezentanci środowiska akademickiego, kadry zarządzające, przedstawiciele firm niezrzeszonych oraz media.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

www.pnsa.pl