Już 11 stycznia 2018 zapraszamy na śniadanie z prawnikami, podczas którego dowiedzą się Państwo:

1) 09:30-11:00
– o planowanych zmianach w zakresie ochrony danych osobowych i jaki będą miały wpływ na przedsiębiorstwa posiadające flotę samochodową, wypożyczalnie pojazdów oraz firmy transportowe. Na co należy się przygotować, aby uniknąć wielomilionowych kar?
2) 11:15 – 12:30
– na co zwracają uwagę prawnicy w umowach handlowych B2B – umiejętność przewidywania skutków niekorzystnych zapisów. Adw. Małgorzata Krzyżowska przeanalizuje zapisy wybranych umów.
3) 13:00 – 14:30
– jak łatwo zatrudnić obywateli Ukrainy od stycznia 2018r. Specjalista z zakresu prawa pracy i postępowania administracyjnego przedstawi ułatwienia dla przedsiębiorstw zatrudniających cudzoziemców.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy ma możliwość udziału w wybranej części spotkania. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem email: aliant@aliantlaw.pl oraz telefonicznie: 618521555, do dnia 8 stycznia 2018r.

Liczba miejsc jest ograniczona. Na część spotkania przeznaczoną na analizę umów, zachęcamy do przesłania do 8 stycznia 2018r. tych zapisów (fragmentów) umów B2B (np. handlowych, o współpracy), które budzą Państwa wątpliwości.

Serdecznie zapraszamy!