Home Biznes Nagrody Urzędu Patentowego RP 2016

Nagrody Urzędu Patentowego RP 2016

Uroczyste wręczenie nagród laureatom 14. edycji konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także 4. edycji konkursów na krótki film i informację medialną z zakresu własności intelektualnej, ogłoszonych przez Urząd Patentowy RP.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 16 grudnia 2016 r. w warszawskim kinie Iluzjon. W tegorocznej edycji konkursów nagrodzono łącznie 26 prac naukowych, w tym: 2 rozprawy habilitacyjne, 3 prace doktorskie oraz 21 prac magisterskich. Nagrodzono również 20 projektów plakatów. W IV edycji konkursów na krótki film i informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej nagrodzono 9 filmów oraz przyznano nagrody indywidualne dla 10 dziennikarzy, a także nagrody Światowej Organizacji Własności Intelektualnej dla 5 redakcji.

Idea dorocznych konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej od początku wspierana jest przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co świadczy o tym, że najwyższe instytucje państwowe doceniają potrzebę upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony rozwiązań technicznych, naukowych i projektowych. Inicjatywa ta wspierana jest także przez liczne środowiska opiniotwórcze. Z ogromną życzliwością angażują się w prace konkursowego Jury wybitne autorytety naukowe i artystyczne, w tym rektorzy i członkowie władz wiodących polskich uczelni, co owocuje stałym wzrostem poziomu zgłaszanych i nagradzanych prac.

Inicjatywę Urzędu Patentowego RP wspiera także liczne grono fundatorów, w tym zwłaszcza Związek Banków Polskich, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE, Kancelaria Patentowa PATPOL, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK, Wydawnictwo Jedność, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, firma Fakro oraz Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Producenci Leków PL. Specjalne wyróżnienia dla laureatów konkursów przyznaje także Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Dzięki tak szerokiemu współdziałaniu i wsparciu Urząd Patentowy RP stale wzbogaca formułę konkursów o nowe możliwości służące promowaniu najbardziej wartościowych osiągnięć laureatów

Projekty artystyczne zgłaszane na konkurs należą do kategorii sztuki użytkowej wykorzystywanej przez Urząd Patentowy RP w licznych działaniach promocyjnych służących podnoszeniu społecznej świadomości ochrony własności przemysłowej i są publikowane w licznych wydawnictwach edukacyjnych. Dotychczasowe edycje konkursu umożliwiły dostrzeżenie i wyróżnienie wielu utalentowanych twórców i naukowców, którzy w swojej działalności podejmują tematykę własności przemysłowej, będącej istotnym elementem warunkującym rozwój innowacyjnej gospodarki.

Tegorocznej ceremonii wręczenia nagród towarzyszyła multimedialna prezentacja prac laureatów konkursu na plakat oraz projekcje nagrodzonych filmów. Uroczystość wzbogacił wykład dr Moniki Aksamit-Koperskiej pt. „Flash, CD czy chmura, czyli na czym zapisać to co dla Ciebie najważniejsze”.

PODOBNE ARTYKUŁY