Home Aktualności Innowacyjnie, energooszczędnie – i z bezbłędnym finansowaniem!

Innowacyjnie, energooszczędnie – i z bezbłędnym finansowaniem!

Innowacyjnie, energooszczędnie i z myślą o przyszłości – takie rozwiązania dla ludności tworzy i finansuje GETEC. W naszym otoczeniu wiele jest obszarów, które stanowią potencjalne źródło zainteresowań inwestorów z segmentu przemysłowego i mieszkaniowego. Właściwie przeprowadzone inwestycje to możliwe miejsca pracy lub miejsca mieszkania dla tysięcy ludzi. Często jednak na przeszkodzie wykorzystania takich terenów stoi brak odpowiedniej infrastruktury zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, zgodną z trendami ekonomicznymi i ekologicznymi obowiązującymi w XXI wieku. Rosnące koszty paliw kopalnych skłaniają inwestorów do większego zainteresowania alternatywnymi i mieszanymi źródłami pozyskiwania energii dla swoich inwestycji. Doskonałym przykładem odpowiedzi na takie zapotrzebowanie jest działająca już na polskim rynku firma GETEC Energy. Ten europejski lider rynku dostaw energii wchodzi mocno na nasz rynek, kusząc nie tylko doskonałą ofertą w aspekcie technologicznym, bardzo bogatym doświadczeniem zbieranym w całej Europie ale też bardzo atrakcyjnym finansowaniem. W kontekście połączenia oferowanych technologii i urządzeń, Getec każdorazowo tworzy unikalny projekt instalacji, która optymalnie wpisuje się w potrzeby i możliwości klienta. Kluczem do sukcesu jest właściwe zwymiarowanie potrzeb nie tylko w kontekście bieżącego zapotrzebowania, ale również ewentualnego rozwoju konsumpcji energii. Ma to przede wszystkim znaczenie w przypadku obsługi obiektów przemysłowych, gdzie wzrost zapotrzebowania na energię wyznaczany jest ekspansją i wzrostem bieżącej produkcji. W pakiecie technologii wdrażanych u klientów marki GETEC znajdują się użytkownicy, którzy na co dzień potrzebuję bardzo złożonego miksu energii: od energii elektrycznej, po energię cieplną i chłód technologiczny. Klientów z tak szerokim spektrum potrzeb spotkać można jednak bardzo łatwo w praktycznie każdym segmencie produkcji czy przetwarzania, jak również magazynowania. Między innymi z takim właśnie przesłaniem GETEC obecny był na V edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019. Hasło przewodnie konferencji, „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo” – jednoznacznie wskazuje wytyczne i kierunki rozwoju na najbliższe okresy a realizacja tych haseł, dla każdego praktycznie przedsiębiorstwa, może być łatwiejsza dzięki wykorzystaniu bazy wiedzy oraz oferty GETEC. Koncern oferuje zainteresowanym współpracą podmiotom możliwość wykorzystania kontraktingu. To relatywnie nowa na naszym rynku forma finansowania, której wykorzystanie oznacza dla klienta końcowego brak konieczności angażowania własnego kapitału. GETEC finansuje budowę, uruchomienie i codzienną eksploatacji instalacji w zamian za długoterminową umowę korzystania z wytwarzanej energii. To doskonała szansa na realizację wielu przedsięwzięć, które w innym wypadku utknęły by na braku właściwego finansowania lub dostępu do potencjału innowacyjnego czy infrastrukturalnego. Przedsiębiorcy i samorządy mogą śmiało myśleć o bezpieczeństwie energetycznym i finansowym w perspektywie wielu lat,  również w kontekście znacząco wzrastających obciążeń emisyjnych.

Zobacz też:

„Udana i pełna zaufania współpraca z GETEC w ostatnich latach doprowadziła nas do dalszego pogłębiania naszej wiedzy i oferowania naszym klientom rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii ”- wyjaśnia Andreas Görtz, wiceprezes ds. wytwarzania energii w dziale Power Systems firmy Rolls-Royce.

Zobacz także:

https://biznestuba.pl/energetyka-2/szukanie-sposobu-na-energie-nowych-wartosci-poszukiwac-mozna-w-wielu-obszarach/

„Udana i pełna zaufania współpraca z GETEC w ostatnich latach doprowadziła nas do dalszego pogłębiania naszej wiedzy i oferowania naszym klientom rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii ”- wyjaśnia Andreas Görtz, wiceprezes ds. wytwarzania energii w dziale Power Systems firmy Rolls-Royce.