Podróże zawieszone w związku z pandemia koronawirusa do 15 maja. Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich oraz stowarzyszonych o przedłużenie tego środka zapobiegawczego. Ograniczenie podróży ma zastosowanie do „obszaru UE+”, czyli łącznie 30 państw.

Obecna sytuacja zmusza nas do wezwania do przedłużenia ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE – powiedziała komisarz Ylva Johansson.

Komisja wezwała państwa członkowskie należące do strefy Schengen oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen do przedłużenia do 15 maja ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE. Z doświadczeń państw członkowskich i innych krajów dotkniętych pandemią wynika, że zwalczania wirusa jest skuteczne, kiedy środki zapobiegawcze są stosowane przez okres dłuższy niż 30 dni. Komisja wzywa do skoordynowanego podejścia do przedłużenia ograniczenia. Po pierwsze działania na granicach zewnętrznych mogą być skuteczne wówczas, gdy przestrzegane są przez wszystkie państwa członkowskie UE. Ponadto na wszystkich granicach w tych samych terminach i w jednolity sposób.

Podróże to wysokie ryzyko zakażenia

Ograniczenie podróży i wezwanie do jego przedłużenia ma zastosowanie do „obszaru UE+”. Obszar ten obejmuje wszystkie państwa członkowskie strefy Schengen (w tym Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię). Ponadto cztery państwa stowarzyszone w ramach Schengen (Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię), czyli łącznie 30 państw.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia, Margaritis Schinas, powiedział: – Wszystkie państwa członkowskie skutecznie wprowadziły ograniczenia kontaktów personalnych, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Ograniczenie innych niż niezbędne podróży do UE z państw trzecich stanowi uzupełnienie tych środków na zewnętrznych granicach UE. Widać już pierwsze obiecujące wyniki tego podejścia, konieczne jest jednak przedłużenie ograniczenia podróży, aby nadal zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Nie powinniśmy otwierać granic, zanim nie zapewnimy bezpieczeństwa wewnątrz Unii.

Podróże zawieszone do 15 maja na wniosek Komisji Europejskiej- poczekalnia na lotnisku, puste niebieskie fotele
Podróże zawieszone do 15 maja na wniosek Komisji Europejskiej

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson dodała: – Obecna sytuacja zmusza nas do przedłużenia ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE. Skoordynowane działania na granicach zewnętrznych mają kluczowe znaczenie. Musimy jednak współpracować na granicach wewnętrznych, aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz terminowe dostawy istotnych produktów, takich jak żywność, leki i sprzęt ochronny. Nie przestaniemy wspierać państw członkowskich we wszystkich tych obszarach.

Ruch pasażerski ograniczony prawie do zera

Przeprowadzona przez Komisję ocena sytuacji wskazuje na stały wzrost przypadków zakażenia i zgonów w całej UE, a także na rozwój pandemii poza UE, w tym w krajach, z których co roku podróżują do UE miliony ludzi. W tym kontekście konieczne jest przedłużenie ograniczenia podróży w celu ciągłego zmniejszania ryzyka rozprzestrzenienia się choroby. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ocenia, że ryzyko zakażenia jest umiarkowane w przypadku stosowania środków ograniczających ryzyko. Jednocześnie bardzo wysokie w przypadku stosowania niewystarczających środków ograniczających ryzyko. Ryzyko przeciążenia systemów opieki zdrowotnej i społecznej oceniane jest jako wysokie, nawet jeśli stosowane są środki ograniczające ryzyko.

Od czasu wprowadzenia ograniczenia podróży w drugiej połowie marca ogólny ruch pasażerski praktycznie nie istnieje. W związku z tym realizowane obecnie loty to prawie wyłącznie loty towarowe i repatriacyjne. Podobną tendencję w zakresie ruchu pasażerskiego daje się zauważyć również w innych rodzajach transportu, tj. transport promowy, autokarowy i kolejowy. Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE. Konieczność ewentualnego kolejnego przedłużenia ograniczenia podróży po dniu 15 maja będzie trzeba ponownie ocenić na podstawie dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Równoległe i skoordynowane działania na granicach zewnętrznych są zasadniczym elementem unijnej strategii wyjścia z kryzysu.

Źródło: europa.eu