poniedziałek, Kwiecień 22, 2019
Facebook
Home Archiwa 2018 Wrzesień 7

Dzienne archiwaWrz 7, 2018

Dynamiczna i coraz bardziej złożona sytuacja na rynku pracy wpływa nie tylko na procesy rekrutacji i selekcji pracowników ale także na tworzenie ścieżek kariery dla pracowników w organizacji. W coraz większym stopniu dbamy o to by nasi pracownicy się rozwijali – to dobrze. Niestety, dosyć często rozwój ten jest utożsamiany ze stopniowym wspinaniem się na szczeblach struktury organizacyjnej. Tymczasem zarówno praktyka jak i badania pokazują, że często takie podejście prowadzi do większych szkód niż zysków. Jak zatem w prosty ale użyteczny sposób pracować nad rozwojem zawodowym pracowników? Kto może / powinien zostać menedżerem, kto (nieformalnym) liderem a kto ekspertem? Jak skutecznie wspierać indywidualne procesy rozwojowe? Nowoczesne rozwiązania, poparte wynikami badań, pozwalają na tworzenie coraz ciekawszych procesów rozwojowych, i tym właśnie zajmiemy się w trakcie naszego webinarium.

Zapisy: https://sklep.infor.pl/landing/piz/2018/20180920_kompetencje/index.html

TAURON rozwija swoją ofertę w zakresie elektromobilności. Oprócz budowy i eksploatacji stacji ładowania, Grupa wprowadza usługę car-sharingu dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów odwiedzających Katowice.

System 22 terminali złożony z 4 szybkich stacji ładowania (DC) oraz 18 przyspieszonego ładowania (AC) umożliwi komfortowe poruszanie się po Katowicach samochodem elektrycznym. Ta bazowa infrastruktura będzie służyła m.in. usłudze car-sharingu. Już jesienią użytkownicy będą mogli wypożyczyć jeden z 20 samochodów dostępnych we flocie operatora.

Ponadto, w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Urząd Miasta, w Katowicach powstanie kolejnych 30 stacji ładowania, a operatorem 20 z nich będzie TAURON.

– Chcemy, by goście grudniowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach mieli możliwość korzystania z usługi car-sharingu opartej całkowicie o samochody elektryczne. W dłuższej perspektywie, dążymy do tego, by TAURON oferował zewnętrznym podmiotom budowę infrastruktury oraz kompleksowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne dla rozwoju elektromobilności –  podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes TAURON Polska Energia.

Projekt w Katowicach to dla TAURONU początek budowy oferty dotyczącej elektromobilności. System ładowarek i sprzężona z nim usługa car-sharingu traktowane są jako kompetencyjny pilotaż. Grupa chce zebrać doświadczenia zarówno z zakresu obsługi floty samochodów elektrycznych jak i przetestować oprogramowanie służące do zarządzania infrastrukturą oraz procesem ładowania.

W Katowicach będą testowane samochody pięciu najpopularniejszych w Polsce marek samochodów elektrycznych, a także ładowarki różnych producentów. Taki układ umożliwi sprawdzenie funkcjonowania całego systemu w różnych konfiguracjach, a ponadto pozwoli na ocenę wpływu wykorzystania samochodów elektrycznych na pracę sieci elektroenergetycznych w rzeczywistych warunkach.

– Zebrane doświadczenia mają pomóc w przygotowaniu się do efektywnej współpracy z samorządami, a równoległy rozwój infrastruktury i usług wypożyczania pojazdów elektrycznych to próba rozwiązania dylematu – co ma powstać najpierw: rynek czy infrastruktura  – mówi Michał Koszałka, prezes zarządu, Magenta Grupa TAURON.

Podczas krynickiego Forum Ekonomicznego, TAURON podpisał list intencyjny z portem lotniczym w Balicach, dotyczący rozwoju infrastruktury dla elektromobilności. Na krakowskim lotnisku jeszcze w tym roku powstanie stacja szybkiego ładowania o mocy powyżej 50 kW, umożliwiająca naładowanie standardowego samochodu elektrycznego w ciągu 30 minut. Z infrastruktury tej dzięki dogodnej lokalizacji lotniska, będą mogli korzystać mieszkańcy Krakowa, a także kierowcy podróżujący autostradą A4.

Za prowadzenie działań w obszarze elektromobilności w Grupie TAURON odpowiedzialna jest spółka Magenta Grupa TAURON, specjalizująca się w budowie i eksploatacji stacji ładowania pojazdów. Spółka ta powstała w ubiegłym roku z myślą o tworzeniu innowacyjnych rozwiązań produktowych i modeli biznesowych.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

 

Jak wynika z informacji PMR Restrukturyzacje SA, sądy w całym kraju pozytywnie rozpatrują wnioski o upadłość konsumencką. Zwykle wzywają dłużnika na rozprawę w celu rozwiania wszelkich wątpliwości, ale czasami, gdy materiał dowodowy jest wystarczająco przekonujący, podejmują decyzję na posiedzeniu niejawnym. Specjaliści potwierdzają, że system działa i polityka nowej szansy w odniesieniu do osób fizycznych zaczyna przynosić wymierne korzyści w skali ogólnopolskiej.

Zgodnie z danymi Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej rośnie liczba upadłości konsumenckich w Polsce. Szacowana liczba na koniec roku ma wynieść około 6500 wobec 5535 w 2017 r. To prawie 18-procentowy wzrost. Według różnych ekspertów szacowana liczba osób nieradzących sobie ze spłatami kredytów lub innych zobowiązań to około 2 milionów.

– Wszystkie spośród kilkudziesięciu wniosków o upadłość konsumencką, jakie przygotowywaliśmy po nowelizacji ustawy o prawie upadłościowych i restrukturyzacyjnym, zostały pozytywnie rozpatrzone przez sądy w całym kraju – mówi Małgorzata Anisimowicz, prezes PMR Restrukturyzacje SA.

– Nasi specjaliści udzielają porad, sprawdzają sytuację prawną, pomagają w procesie kompletowania dokumentacji oraz wypełnianiu wniosków. Niejednokrotnie udzielają także wsparcia psychicznego. To praca z ludźmi, w dodatku z takimi, którzy często są w potrzasku, nie widzą wyjścia z sytuacji – dodaje Małgorzata Anisimowicz.

Z informacji ekspertów PMR Restrukturyzacje SA wynika również, że większość przypadków upadłości konsumenckich dotyczy osób, które znalazły się w tzw. spirali zadłużenia oraz bez majątku.

Na tę chwilę sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Natomiast zmiany, które od pewnego czasu zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości, mają ułatwić drogę do ogłoszenia upadłości osobom, które dysponowały swoim majątkiem w sposób nierozsądny lub wplątały się w spiralę zadłużenia poprzez liczne pożyczki lub kredyty. W takich sytuacjach sądy będą badać przyczyny niewypłacalności dłużnika na etapie przygotowania planu spłat wierzycieli i ustalać czas spłacania dopiero wtedy, czyli po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, a nie – jak dotychczas – na etapie składania wniosku do Sądu.

Jak uzyskać upadłość konsumencką?

Osoba, która nie jest w stanie przez co najmniej 3 miesiące regulować swoich zobowiązań wobec wierzycieli, może wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest jego poprawne wypełnienie, szczegółowe przedstawienie sytuacji wnioskodawcy oraz udokumentowanie stanu faktycznego. Opłata sądowa do wniosku to 30 złotych.

Komu sądy przyznają upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to sposób na przywrócenie do normalnego życia w społeczeństwie ludzi, którzy z różnych powodów nie mają możliwości spłacania swoich zobowiązań, długów. Obecnie o UK (upadłość konsumencką) mogą starać się wyłącznie osoby, które popadły w problemy finansowe nie ze swojej winy lub na skutek nieprzychylnych wypadków losowych. Wraz z nadchodzącą zmianą sądy będą ogłaszać upadłość konsumencką w przypadku wszystkich potrzebujących pomocy i szukających konstruktywnego rozwiązania swoich problemów finansowych, badając zagadnienie winy dopiero na późniejszym etapie. Kwestia winy i przyczyn wpłynie bowiem na długość okresu spłaty zobowiązań, zanim uzyskamy zupełną wolność od długów. Plan spłat w przypadku osób, które nie zawiniły, trwa nie dłużej niż 36 miesięcy. Dla winnych swojej sytuacji przewidziano dłuższy okres realizacji planu spłaty wierzycieli, ma on trwać od trzech do siedmiu lat.

Mimo że ustawa funkcjonuje już klika lat, to i tak wiedza na temat upadłości konsumenckiej jest znikoma i pomoc trafia do bardzo niewielkiej grupy potrzebujących.

W Niemczech corocznie składanych jest ponad 100 000 wniosków o upadłość konsumencką w porównaniu do ok. 5000 w Polsce.

Moment uspokojenia objął waluty rynków wschodzących, ale spadające kolejny dzień indeksy w Azji nie pozwalają zapomnieć, że pozostajemy w trybie ograniczonego apetytu na ryzyko. Spory handlowe nie wygasają, a Trump wspomina nawet o rozpoczęciu batalii z Japonią. W tym klimacie raport z rynku pracy USA traci na znaczeniu.

O czym nam powie kolejny imponujący przyrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym USA? Niewiele. Wszytko między 150 a 250 tys. (prog. 191 tys.) będzie znaczyć tylko tyle, że rynek pracy ma się dobrze i wchłania kolejnych zainteresowanych powiększaniem produktu krajowego brutto. Jeśli będzie więcej – tym lepiej dla gospodarki, jednak rynkowa opinia o solidności ożywienia już dawno jest wyceniona. Czy odczyt może rozczarować? Słaby wynik w raporcie ADP wczoraj (160 tys., prog. 200 tys.) daje ku temu podstawy, ale wahania łatwo zrzucić na karb wakacyjnych czynników sezonowych i jeden odczyt nie odmieni trendu. Zdecydowanie ważniejsza może być dynamika płac (prog. 2,7 proc. r/r), ale tylko gdy rozczaruje, gdyż obudzi wówczas spekulacje odnośnie tego, kiedy i na jak długo Fed zrobi sobie przerwę w cyklu podwyżek, choć dwa kolejne kroki w tym miesiącu i grudniu są przesądzone. Wreszcie stopa bezrobocia powinna spaść o 0,1 pp do 3,8 proc. jako konsekwencja wzrostu miejsc pracy.
Poza przejściowym zamieszaniem tuż po odczycie (podziękujmy za to algorytmom transakcyjnym), nie sądzę, aby raport NFP znaczył wiele dla EUR/USD. Jesteśmy w środku dobrze utrwalonego range’u, gdzie w ostatnich godzinach rynek preferuje podchodzenie pod górne ograniczenie, więc słabsze dane będą tutaj wodą na młyn. Jednak tak jak NFP nie zmieni w postrzeganiu perspektyw USD, tak i nie ma obecnie czynników przemawiających za EUR, więc spodziewałbym się blokowania rajdu przed 1,17. Więcej pola do reakcji może mieć USD/JPY, który już jest najniżej od dwóch tygodni i im więcej pretekstów tym lepiej. W nocy Wall Street Journal zasugerował, że na celowniku Trumpa w kampanii „wyrównywania rachunków” w handlu jest Japonia. Razem z ciągłymi obawami o nową rundę ceł importowych na warte 200 mld USD towary z Chin, nastroje w Azji nie są dobre, co premiuje ucieczkę w stronę JPY, ale też wywiera presję na AUD, który stał się barometrem napięć na rynkach wschodzących tamtego regionu. Jeśli NFP wypadnie dobrze, AUD/USD może reagować najsilniej.

Konrad Białas
Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

Od pewnego czasu docierają do nas informacje dotyczące rekordowych podwyżek cen mieszkań w niektórych krajach Unii Europejskiej. Kilka państw UE począwszy od 2010 r. odnotowało sumaryczny wzrost kosztów metrażu o ponad 40%-50%. Na tle Starego Kontynentu, dość mocno wyróżnia się Polska. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili bliżej zbadać tę ciekawą sytuację i odpowiedzieć na pytanie, czy ceny polskich mieszkań są wyjątkowym zjawiskiem w całej Europie.

 Analizy zachowania cen polskich lokali i domów na tle Unii Europejskiej są ułatwione dzięki badaniom Eurostatu. Wspomniana instytucja na podstawie jednolitej metodologii regularnie sprawdza zmiany cen mieszkań w krajach członkowskich UE. Można jedynie żałować, że Eurostat dopiero od 2010 r. publikuje notowania indeksu cen polskich mieszkań (domów i lokali). Zmiany tego indeksu zostały zaznaczone na poniższym wykresie. Eksperci RynekPierwotny.pl w ramach porównania uwzględnili również analogiczny indeks cen mieszkań dotyczący całej Unii Europejskiej. Osoby analizujące poniższy wykres mogą zauważyć, że w przypadku obydwu indeksów rok 2010 przyjęto jako punkt odniesienia (poziom indeksów równy 100).

Polska korekta cen metrażu nastąpiła później niż w „krajach piętnastki”

Poniższy wykres prezentuje również zmiany tempa wzrostu gospodarczego na terenie Polski oraz całej UE. Uwzględnienie takich wahań PKB jest zasadne, bo wykazują one pewną korelację z cenami mieszkań. Nietrudno zauważyć związek pomiędzy recesją gospodarczą w Unii Europejskiej z końca minionej dekady oraz spadkiem cen metrażu notowanym dla całej wspólnoty. Drugie wyraźne pogorszenie koniunktury miało miejsce w 2012 r. Było ono widoczne zarówno na terenie Polski jak i Unii Europejskiej. Jak tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl ceny polskich mieszkań mocniej zareagowały na spowolnienie gospodarcze, bo wcześniej krajowy rynek nieruchomości był wspomagany dopłatami z programu Rodzina na Swoim i przyzwoitym tempem wzrostu PKB (również w latach 2009 – 2011).

Poniższy wykres dobrze pokazuje, że ceny mieszkań na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej zaczęły wyraźnie rosnąć po 2013 roku. Miało to związek z poprawą koniunktury gospodarczej. Dzięki tym podwyżkom, ceny unijnych mieszkań w 2017 r. były o 11% wyższe w stosunku do wyniku sprzed siedmiu lat. W przypadku Polski, analizowany indeks cenowy dla 2017 r. wynosi natomiast 100. To oznacza brak zmiany cen mieszkań w stosunku do 2010 r. Wynik dotyczący Polski ma związek z tym, że korekta cen nieruchomości mieszkaniowych z lat 2012 – 2013, była głębsza niż na terenie całej UE.

Mat. prasowy

Zobacz też:

Studenci szukają mieszkań na wynajem – zobacz, które miasta oferują je najtaniej

Ceny mieszkań najszybciej rosną na niewielkich europejskich rynkach

Ciekawe informacje znajdziemy również w poniższej tabeli. Wskazują one, że pod względem dynamiki cen mieszkań pomiędzy 2010 rokiem i 2017 rokiem, Polska znajduje się na 22 miejscu wśród 28 analizowanych państw Starego Kontynentu. Niżej od naszego kraju znalazły się tylko państwa, w których ceny mieszkań spadły względem 2010 r. (Słowenia, Chorwacja, Rumunia, Cypr, Włochy, Hiszpania).

Wyraźne spadki cen mieszkań (o 16% – 17%) na dużym hiszpańskim i włoskim rynku, obniżają dynamikę obliczoną dla całej UE. Wg portalu RynekPierwotny.pl na poziom indeksu cenowego dla całej Unii Europejskiej, negatywnie wpływa też niewielki wzrost cen mieszkań z Francji (tylko 4% pomiędzy 2010 r. i 2017 r.). Warto również odnotować, że największe siedmioletnie wzrosty cen metrażu (47% – 82%) odnotowano w krajach, które nie są liderami pod względem liczby sprzedawanych nieruchomości. Mowa o Islandii, Estonii, Szwecji, Norwegii, Austrii oraz Łotwie.

Dobra kondycja rodzimej „deweloperki” hamowała wzrost cen lokali …

Warto zdawać sobie sprawę, że polski rynek mieszkań jest nietypowy w skali UE nie tylko pod względem zmian cenowych. Ciekawe wydaje się również to, że stosunkowo niewielka dynamika cen rodzimych mieszkań miała miejsce w warunkach dobrej koniunktury gospodarczej (po 2013 r.). Podobna koniunktura spowodowała znacznie większe wzrosty cen metrażu między innymi na terenie Węgier, Czech oraz Słowacji.

Wydaje się, że w przypadku Polski kluczowe znaczenie może mieć dobra kondycja branży deweloperskiej oraz jej zdolność do szybkiego zwiększania podaży oferowanych mieszkań. Polscy deweloperzy w odróżnieniu od swoich odpowiedników z innych krajów UE (m.in. Hiszpanii, Węgier oraz Irlandii), nie zostali mocno dotknięci przez pierwszą fazę globalnego kryzysu (2008 r. – 2010 r.). Pogorszenie koniunktury na rynku nieruchomości z lat 2012 – 2013, oczywiście było odczuwalne dla rodzimych inwestorów. To zjawisko nie skutkowało jednak wieloma upadłościami deweloperów, które mogłyby ograniczyć wzrost liczby oferowanych mieszkań w późniejszych latach i stworzyć dodatkową presję na wzrost cen metrażu.

Andrzej Prajsnar, RynekPierwotny.pl

Zobacz też:

Czy raty kredytów mieszkaniowych będę rosnąć?

 

 

Początek września to gorący okres na rynku najmu. Do poszukiwań mieszkania wkracza bodaj najsilniejsza grupa najemców – studenci. Agencja Metrohouse sprawdziła, w którym z akademickich miast żak znajdzie najtańsze mieszkania.

Pod lupę wzięto mieszkania dwupokojowe w 11 lokalizacjach w całej Polsce. Jako, że studenci raczej omijają centralne rejony miast, skupiając się na dzielnicach ościennych, z dobrym dojazdem do kampusów uniwersyteckich, analizowane oferty są typowymi mieszkaniami dla studentów. Nie są to lokale o podwyższonym standardzie, ani mieszkania zlokalizowane w ścisłym centrum miast. Podane ceny są uśrednione dla całego miasta.

Należy pamiętać, że w zależności od lokalizacji w poszczególnych dzielnicach średnie ceny mogą się różnić od podanych wartości. Na wysokość kwoty wynajmu ma wpływ między innymi standard mieszkania, okoliczna infrastruktura, komunikacja. Jak twierdzą doradcy Metrohouse, różnice pomiędzy mieszkaniami w jednej lokalizacji, położonymi w budynkach zbudowanych w różnych okresach, w różnych technologiach też bywają bardzo znaczące.

Spośród analizowanych miast najniższe średnie czynsze mieszkań dwupokojowych znajdujemy w Toruniu (1350 zł). Niewiele drożej jest w Olsztynie (1400 zł). Podobny poziom cenowy prezentują trzy kolejne miasta – Szczecin, Lublin i Łódź, gdzie dwupokojowe mieszkanie wynajmiemy za 1600 zł. Nieco droższe mieszkania na wynajem znajdziemy w Rzeszowie i Katowicach (odpowiednio 1650 i 1700 zł). Poniżej 2000 zł znajdziemy lokale do wynajmu w Gdańsku.

Czołówkę pod względem wysokości czynszów wynajmu stanowią trzy miasta. We Wrocławiu i Krakowie za dwa pokoje należy zapłacić średnio 2200 zł. W tych miastach spotkamy także znacznie tańsze oferty, ale średnia jest zawyżona przez nowe inwestycje, które trafiły na rynek wynajmu. Ich właściciele zdają sobie sprawę, że są w stanie rywalizować o najemcę wyższym standardem lokali. Jak można się było spodziewać najwięcej za wynajem mieszkania zapłacą studenci w stolicy. Według Metrohouse w  Warszawie średnia cena wynajmu mieszkania dwupokojowego to obecnie 2350 zł miesięcznie.

 

Miasto Średnia cena wynajmu mieszkania 2 pok.
Warszawa 2350
Wrocław 2200
Kraków 2200
Gdańsk 1900
Katowice 1700
Rzeszów 1650
Łódź 1600
Lublin 1600
Szczecin 1600
Olsztyn 1400
Toruń 1350

 

Zobacz też:

Kiedy skończy się hossa na rynku mieszkaniowym?

Podczas największych światowych targów IFA, marki Siemiens oraz Bosch zaprezentowały urządzenia, które wydatnie mają wpłynąć na życie konsumentów. Bosch życzy łatwiejszego i przyjemniejszego życia, Siemiens natomiast stawia na miasta przyszłości. 

Dużo zdrowia: światowa premiera – nowy blender próżniowy Bosch VitaMaxx.

 VitaMaxx to rozwiązanie dla tych, którzy dbają o zdrowe. Blendowanie w próżni przynosi trzy istotne korzyści. Po pierwsze, w ten sposób obecność witamin w owocach i warzywach jest podtrzymywana. Po drugie, smoothie ma jednolitą i gładką konsystencję, bez pęcherzyków powietrza. Po trzecie, napoje sporządzone i zamknięte w próżni można przechowywać przynajmniej dwa razy dłużej. Blender VitaMaxx pojawi się na polskim rynku w 2019 roku.

Więcej relaksu: gotowanie i pieczenie nigdy nie było tak wygodne.

 Szef kuchni w restauracji sprawnie deleguje zadania swoim pomocnikom. A szef domowej kuchni Bosch po prostu przekazuje pracę sensorom, które przypilnują, by potrawa wyszła perfekcyjnie. W urządzeniach Serie | 8 znajdziemy programy takie, jak PerfectBake (do pieczenia ciast), PerfectRoast (trzystopniowa sonda do pieczenia mięs) czy PerfectChef (do automatycznego dobierania programu do potrawy) sprawią, że gotowanie stanie się jeszcze przyjemniejsze. Piekarniki dostępne są również w opcjach z parowarem, wspomagającym idealnie przyrządzanie potraw.

Indukcyjne płyty grzewcze marki Bosch ze zintegrowanym wyciągiem także wyposażone są w najnowocześniejsze rozwiązania ułatwiające gotowanie – inteligentne sensory. PerfectFry pomoże w idealnym smażeniu, CombiZone pozwoli połączyć dwa pola grzewcze, a DirectSelect umożliwi błyskawiczny wybór.

Dużo możliwości: doskonała opieka nad praniem dzięki innowacyjnym rozwiązaniom.

Pralki marki Bosch wyposażone są w szereg funkcji opracowanych z myślą o potrzebach konsumentów. Znajdziemy tu rozwiązania dla tych, którzy cenią wygodę, są zabiegani czy dbają o domowy budżet. Najbardziej innowacyjna linia – VarioPerfect – oferuje takie rozwiązania, jak ActiveOxygen (higieniczne pranie z aktywnym tlenem oraz odświeżanie bez użycia wody), system i-DOS (automatyczne dozowanie detergentu), Start/Pauza (możliwość dołożenia prania w pozwalającym na to cyklu), TimePerfect (skrócenie czasu prania nawet do 65%[1]), EcoPerfect (maksymalne oszczędzanie energii).

Bosch zaprezentował również przełomową funkcję na rynku suszarek z pompą ciepła – SelfCleaning Condenser. Wykorzystuje skroploną wodę do automatycznego oczyszczania kondensatora, dzięki czemu zużycie energii jest cały czas tak samo niskie.

Jeszcze więcej możliwości: nowe linie odkurzaczy bezprzewodowych i robot sprzątający Roxxter.

Do rodziny odkurzaczy bezprzewodowych dołączają nowi członkowie: Unlimited, i Flexxo, całkowicie zmieniając tradycyjne domowe porządki. Z nimi myślenie o odkurzaniu obróci się o 360°.

Flexxo jest w stanie „dostosować się” do każdego rodzaju powierzchni – od podłogi aż po sufit, a w połączeniu z akcesoriami w obudowie staje się naprawdę wszechstronny. Unlimited to bezprzewodowy odkurzacz z wymiennym akumulatorem. Dzięki systemowi Power for ALL oraz szybkiej ładowarce jest zawsze gotowy do działania i może pracować w zasadzie nieprzerwanie.

Robot sprzątający Roxxter marki Bosch to prawdziwy przełom technologiczny. Za pomocą lasera skanuje otoczenie i tworzy plan podłóg w całym domu, który można następnie wyświetlić w aplikacji Home Connect i używać go interaktywnie. Dzięki funkcji RoomSelect można udzielić robotowi precyzyjnych instrukcji co do tego, które pokoje ma posprzątać – i można to zrobić także przebywając poza domem. Roxxter znalazł sobie idealną partnerkę w postaci Alexy – działającej w chmurze usługi głosowej dostarczonej przez Amazon (w tej chwili tylko w wersji anglojęzycznej). Alexa może włączać i wyłączać robota sprzątającego oraz kierować go do konkretnych pomieszczeń.

Robot sprzątający Roxxter marki Bosch pojawi się na rynku w 2019 roku.

I samych kolorowych dni: MyMUM – roboty kuchenne skrojone na potrzeby konsumenta

 Po raz pierwszy w historii marka Bosch prezentuje konfigurator online dla popularnej linii urządzeń MUM5. Usługa pozwala użytkownikom na skonfigurowanie robota kuchennego MyMUM zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Konsumenci mogą wybierać spośród 81 kombinacji kolorystycznych i zmieniać kolory frontów oraz obudowy. Mogą także decydować o tym, jaką moc będzie miał silnik (800 watów lub 1000 watów) oraz wyposażyć swojego robota w różnego rodzaju akcesoria, np. przystawki do szatkowania owoców i warzyw, blender kielichowy czy zapasową misę ze stali szlachetnej.

Jest to pierwsze na rynku urządzenie kuchenne, które można dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Na dziś konfigurator dostępny jest wyłącznie na rynku niemieckim.

[1] Program Bawełna 40°C z opcją EcoPerfect

 

 

Siemiens postawił zaś na światowej klasy innowacje oraz stale rosnący cyfrowy ekosystem tworzą centrum Miasta Przyszłości.

Głęboka czerń, elegancki sznyt i zaawansowana technologia – te cechy doskonale opisują przestrzeń restauracyjną w mieście marki Siemens. Płyty grzewcze, które się tu znalazły, wyznaczają nowe standardy i trendy w zakresie swobody oraz doświadczenia obsługi. Indukcja, Teppan Yaki, płyty Domino czy Panorama oferują wiele możliwości aranżacji. Dzięki modułowej technologii indukcyjnej, płyty grzewcze dostosowują się automatycznie do potrzeb użytkownika, a sterowanie jest bardziej dynamiczne – sensory śledzą ruch naczyń przesuwanych po powierzchni. Ta światowej klasy „restauracja” robi wrażenie nie tylko pod kątem funkcjonalności, ale i wystroju. Elegancki design stanowi idealne tło dla spójnych wzorniczo urządzeń wyposażonych, w nowoczesny, w pełni dotykowy wyświetlacz TFT lub intuicyjny w obsłudze touchSlider.

Strefa świeżości

Chłodziarko-zamrażarki zostały wyeksponowane niczym rzeźby w środku Dzielnicy Świeżości – stanowią zieloną oazę w otoczeniu Miasta Przyszłości marki Siemens. Wyposażone w najnowsze technologie i specjalne szuflady do przechowywania owoców i warzyw dbają, o to by w nowoczesnym świecie nie zabrakło zieleni. Dzięki możliwości regulacji wilgotności, chłodziarko-zamrażarki z funkcją hyperFresh plus gwarantują przechowywanym produktom optymalny klimat, lepszą cyrkulację i dopływ powietrza z każdej strony.

Inspiracja dla mody ze świata pralek

Odwiedzający targi IFA mogli podziwiać wyrafinowane innowacje w Fashion Studio. Jednym ze znakomitych urządzeń jest nowa pralko-suszarka iQ500, która umożliwia wypranie i wysuszenie za jednym zamachem nawet sześciu kilogramów prania i posiada w pełni automatyczny system dozowania detergentu. Jest to pierwsze urządzenie tego typu wyposażone zarówno w technologię Home Connect oraz zautomatyzowany system dozujący i-Dos.

Siemens cafè

Do profesjonalego grona baristów w kawiarni marki Siemens dołączył właśnie nowy ekspres EQ 9 plus, który spełnia oczekiwania każdego, nawet najbardziej wymagającego, konesera kawy. Szeroki wybór kaw od Americano, café cortado czy flat white prezentowanych na designerskim, kolorowym wyświetlaczu TFT, wprawia w zachwyt. Dzięki możliwości regulacji wielu parametrów takich jak moc, intensywność smaku, proporcji kawa-mleko czy temperatury parzenia możemy przyrządzić własny ulubiony napój, a w dodatku możemy zrobić to zdalnie, za pomocą funkcji Home Connect. Z aplikacją coffeeWorld odbędziemy podróż do smaków i aromatów z najlepszych kawiarni w różnych zakątkach świata. Odkryjemy 15 różnych kaw z najodleglejszych miejsc na ziemi. Kolumbijskie cortado czy indyjskie kaapi?

 

Przez rynek przewinęło się już wiele analiz wskazujących na atrakcyjność europejskich czy polskich akcji. Koronnym argumentem mającym przekonać inwestorów do tych rynków są niższe niż w USA wyceny. Rynek amerykański bez dwóch zdań pozostaje drogi, ale tak jest od dawna. Z kolei europejskie akcje są tańsze także nie od dzisiaj. Podobnie na GPW z „promocją” w sektorze mniejszych spółek mamy do czynienia przynajmniej od początku roku.

Nie przeszkodziło to jednak indeksom małych i średnich spółek osunąć się o kolejne 19% i 16%. Wszystko to wskazuje, że to, co jest tanie, może być jeszcze tańsze i „atrakcyjna wycena” nie może być jedynym kryterium doboru spółek bądź rynków do portfela. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dla uczestników rynków ważne są także takie aspekty, jak regulacje, wiarygodność czy zaufanie. Za oceanem środowisko od dawna jest bardziej sprzyjające przedsiębiorcom niż to znane ze Starego Kontynentu. Regulacje są bardziej przyjazne, a nieuczciwe praktyki pozostają sprawniej tępione. W Europie pod tym względem jest nieco inaczej, a głównym kryterium, gdzie rozdźwięk staje się coraz większy, są regulacje. Do działań administracji Donalda Trumpa można mieć wiele zastrzeżeń, ale trudno odmówić jej probiznesowego działania na rzecz zmniejszenia regulacji. Z kolei Unia Europejska wybrała zgoła odmienną ścieżkę i między innymi tym tłumaczyć można różnicę w wycenach akcji, które niekoniecznie muszą się zawężać. Do tego dochodzi kwestia zaufania uczestników rynku do samych spółek. Można śmiać się z ciągłej gry na Wall Street, w której spółki publikujące wyniki biją prognozy analityków czy swoje wcześniejsze wskazania. Jednak takie „dowożenie”, a nawet przebijanie oczekiwań znajduje swoje odzwierciedlenie w wycenach. W Europie sytuacja na tym froncie prezentuje się gorzej, nie wspominając już o naszym parkiecie, na którym zaufanie czy wiarygodność stały się towarem zbyt deficytowym. Ostatnio obserwowane szeroko zakrojone konsekwencje upadku GetBacku są kolejnym ciosem w warszawski parkiet. Trzeba przy tym sobie uświadomić, że ostateczna cena akcji nie wynika tylko z zysków, jakie generuje spółka, ale także z otoczenia, w jakim ona funkcjonuje, wiarygodności kierownictwa oraz kondycji całego inwestycyjnego zaplecza, które zgłaszać powinno popyt na akcje spółek. Na tych frontach niestety nie zawsze wszystko wygląda tak, jak powinno. Niższe wyceny mogą więc mieć dość szerokie i bardziej ugruntowane wytłumaczenie, które powoduje, że tańsze rynki mogą takimi pozostać.

 Łukasz Bugaj, CFA, analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA

Eksperci

Inflacja rośnie zgodnie z planem – mocniej w górę poszły ceny żywności oraz paliw

Potwierdziły się wstępne szacunki GUS, zakładające wzrost inflacji w marcu do 1,7 proc. Mocniej w gó...

Jak jest dobrze, to trzeba korzystać

Rynki podtrzymują pozytywny nastrój, o co nie jest zbyt trudno, biorąc pod uwagę stały przepływ pozy...

Grejner – Co się porobiło – bitcoin oazą stabilności

Polityka monetarna Rezerwy Federalnej, globalne spowolnienie gospodarcze, brexit, negocjacje handlow...

Program 500 plus najhojniejszym programem na świecie

Rozszerzenie programu Rodzina 500 plus na każde dziecko pochłonie dodatkowo ok. 20 mld zł rocznie. W...

Dolar najdroższy od prawie dwóch lat

Ponad 3,84 zł trzeba było płacić we wtorek za dolara. To najwyższy poziom od maja 2017 r., czyli od ...

AKTUALNOŚCI

Strajk nauczycieli, czyli dlaczego porozumienia branżowe ważne dla gospodarki

Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że układy zbiorowe i porozumienia branżowe – także w se...

Polacy coraz chętniej stawiają na własny biznes

Polska mikroprzedsiębiorczość intensywnie się rozwija. Na koniec 2018 r. liczba nowo zarejestrowanyc...

Dlaczego taksówkarze walczą o taksometry, skoro używają aplikacji?

FPP: Dlaczego taksówkarze walczą o taksometry, skoro używają aplikacji? Ustalenie ceny kursu z góry ...

Czy globalne spowolnienie przerodzi się w recesję?

Prognozy inwestycyjne na drugi kwartał 2019 Pierwsze trzy miesiące 2019 roku były dla rynków finanso...

Strajk nauczycieli a prawa pracujących rodziców

W czasie trwania strajku nauczycieli, pracujący rodzice mogą skorzystać z następujących uprawnień ce...