Cyfrowe usługi publiczne kolejnym filarem odbudowy polskiej gospodarki. Jeśli Polsce uda się zbudować wydajną i nowoczesną infrastrukturę dla powszechnego dostępu do szybkiego internetu w Polsce, kolejnym krokiem powinno być zbudowanie całego ekosystemu usług publicznych dostępnych online. To podstawowy wniosek z najnowszego raportu Warsaw Enterprise Institute. Zaprezentowanego 25 czerwca 2020 roku podczas konferencji połączonej z debatą.

W ciągu ostatnich lat można wyraźnie zaobserwować przyspieszenie procesu cyfryzacji usług publicznych. Coraz więcej spraw można załatwić online, a ze zdalnych metod potwierdzania tożsamości korzysta coraz więcej osób. O czym świadczy rosnąca popularność Profilu Zaufanego.

Cyfrowe usługi publiczne to przyszłość gospodarki - tablet podawany z reki do ręki, na tle mapa wykresów finansowych
Cyfrowe usługi publiczne to przyszłość gospodarki

Cyfrowe usługi publiczne – wnioski z raportu WEI

Jednocześnie, dostrzegany jest istotny problem związany z rozproszeniem usług na poszczególne platformy, brak interoperacyjności rejestrów i platform, czy ostatecznie (będąca prawdopodobnie wynikiem powyższych) wciąż niezadowalająca popularność cyfrowych usług publicznych.

– Dużo mówimy o e-państwie, podejmowane są w tym kierunku kolejne kroki. Jednak wciąż dostrzegamy szereg pól do poprawy – twierdzi Tomasz Wróblewski, prezes WEI – Docelowo powinniśmy dążyć chociażby do tego, by cyfryzować nie poszczególne czynności, lecz całe procesy, tak by możliwe było kompleksowe załatwienie sprawy zdalnie.

Istotnym problemem jest ponadto niedostateczny poziom digitalizacji obiegu dokumentów wewnątrz struktur administracji publicznej. W rzeczywistości, często tworzą się dwa równoległe strumienie dokumentacji. Użytkownik przekazuje wniosek online i podpisuje go Profilem Zaufanym, jednak ostatecznie urząd drukuje dokument i dysponuje jego fizyczną kopią.

Cyfryzacja w usługach publicznych

W przedstawionej analizie, eksperci WEI pokazali szereg obszarów, w których działania cyfryzacyjne byłyby szczególnie pożądane. Jedną z podstawowych rekomendacji jest wprowadzenie jednej, kompleksowej „bramy” do świata e-usług. W której będą wszystkie usługi publiczne możliwe do realizacji przez internet. Jest to postulat zbieżny z generalnym kierunkiem działania organów państwa. Widać w nim dążenie do tego, by funkcję taką realizował portal mój.gov.pl

– Poza generalnym postulatem ujednolicenia systemu cyfrowych usług publicznych, dostrzegamy potrzebę cyfryzacji w zakresie modelu podejmowania decyzji i stanowienia prawa. Ponadto także systemu opieki zdrowotnej, czy systemu sądownictwa – podkreśla Jakub Bińkowski, ekspert WEI

Ostatecznie, eksperci WEI twierdzą, że stworzenie kompleksowego i spójnego systemu cyfrowych usług publicznych przyczyni się do poprawy jakości życia. Ponadto także dla otoczenia instytucjonalnego i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, będąc jednocześnie istotnym silnikiem rozwoju gospodarczego.

Raport dostępny jest tutaj na stronie www.wei.org.pl.