Rozmowa z Przemysławem Stalicą,  dyrektorem Pionu Zasobów Ludzkich  w Banku Pekao SA

Dziesiąty raz z rzędu Bank Pekao SA znalazł się w grupie najlepszych pracodawców w Polsce. Instytucja otrzymała godło Top Employers, które trafia do firm przewyższających międzynarodowe standardy w dziedzinie zasobów ludzkich. Jakie działania zostały nagrodzone?   

Badanie, na bazie którego przyznawana jest certyfikacja, dotyka wielu aspektów i praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Bardzo wartościowe jest dla nas to, że możemy rokrocznie porównywać swoje wyniki nie tylko do poprzednich edycji, ale i obserwować, jak wypadamy na tle innych firm. Szczególnie dumni jesteśmy z wysokich wyników otrzymywanych w takich kategoriach jak rozwój umiejętności przywódczych, wynagrodzenia i świadczenia, planowanie zasobów ludzkich czy szkolenia i rozwój.

Co, Pańskim zdaniem, w dużej mierze decyduje o tym, że bank jest wskazywany przez pracowników jako atrakcyjny pracodawca?

Bank Pekao przechodzi obecnie wielopoziomową transformację. Zarządzanie zmianą często łączy się z podejmowaniem trudnych decyzji. Jest to bardzo delikatna materia, a my jako bank dbamy, by proces taki był realizowany odpowiedzialnie i z dbałością o każdego pracownika. Staramy się również wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przyszłych pracowników i dbamy, aby zadania stanowiły konkretny challenge – same w sobie przyciągały, były motywujące i przede wszystkim rozwijające.

Chcemy, by dawały przestrzeń do kreowania własnych pomysłów oraz do odwagi w proponowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Zawsze podkreślam też, że jednym z najważniejszych elementów decydujących o przewadze konkurencyjnej na rynku jest kultura organizacyjna. To właśnie od niej w znacznej mierze zależy, czy przedsiębiorstwo wyróżnia się na rynku i czy jest rekomendowane, jako atrakcyjne miejsce pracy.

W wywiadach podkreśla Pan, że w Banku Pekao przywództwo jest kluczowym czynnikiem osiąganych sukcesów, będąc jednocześnie jednym z ważniejszych priorytetów funkcji HR. Czy w dobie ogólnoświatowego kryzysu, spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa, nadal jest to aktualne?

W sytuacjach kryzysowych kluczową rolę odgrywa postawa i zaangażowanie kierownictwa. Przywództwo w czasie pandemii jest jeszcze bardziej istotne. Większość z nas odczuwa obecnie niepokój i stres. W miejscu pracy naturalne i uzasadnione są różne obawy pracowników i to właśnie liderzy powinni wspierać pracowników w tej sytuacji, podejmować szybko odważne i bezpieczne decyzje oraz okazywać empatię.

Pełna treść rozmowy dostępna jest w najnowszym wydaniu Magazynu Personel i Zarządzanie: https://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie-5-2020.html