Są zmęczeni, przeciążeni, zniechęci. Niektórzy porzucają swoje stanowiska  i wracają na ścieżkę ekspercką. Liderzy, bo o nich mowa, zmagają się nie tylko z wypaleniem zawodowym, które dotyka nawet 75 proc. osób kierujących mniejszymi zespołami. Aż 53 proc. badanych liderów czuje, że ich rola w firmie jest niedoceniana, ponieważ brakuje zrozumienia, że zarządzanie jest czasochłonne i mocno angażujące. Takie wnioski płyną z badania „Potrzeby liderów 2024”, zrealizowanego przez IRCenter na zlecenie Pluxee Polska.

Jak zadbać o potrzeby menedżerów?

Ponad połowa badanych (57 proc.) przyznaje, że coraz częściej „ma w pracy momenty, kiedy ma wszystkiego dość”. Takie stwierdzenia pojawiają się szczególnie często wśród osób zarządzających małymi zespołami do pięciu pracowników. Niepokojące są także statystyki dotyczące poczucia sensu pracy – 47 proc. badanych mówi, że coraz częściej je traci, np. nie widząc postępu pracy i pozytywnych zmian. Wszystko to sprawia, że wypalenie zawodowe stanowi realne zagrożenie wśród kadry zarządzającej – aż 67 proc. osób na stanowiskach liderskich przyznaje, że odczuwa je od czasu do czasu. Co może zrobić organizacja, by lepiej odpowiedzieć na potrzeby liderów? Jakie rozwiązania wdrożyć, a z czego zrezygnować? Pomysłów może być wiele, ale przede wszystkim potrzebne są chęci i otwartość na zmianę, również mentalną, na poziomie świadomości. Istnieje kilka najważniejszych obszarów, o które warto zadbać.

BEZPIECZEŃSTWO PSYCHOLOGICZNE

Praca na stanowiskach zarządczych wiąże się z dużym stresem, dlatego profilaktyka wypalenia zawodowego polega na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni psychologicznej, dzięki której liderzy czują, że mogą być sobą i w sposób autentyczny, naturalny mówić nie tylko o tym, co sprawia im przyjemność i łatwo przychodzi w pracy, lecz także o wyzwaniach, trudnościach, kryzysowych sytuacjach czy słabszych momentach. To bardzo ważne, by czuli się akceptowani i rozumiani. Dobrym rozwiązaniem jest tworzenie wewnątrzfirmowej społeczności liderów, w której mogą oni wzajemnie się inspirować, motywować, wspierać i wzmacniać. Ogromną rolę odgrywa także styl komunikacji, jaki prezentują menedżerowie, zarząd oraz dział HR. To od nich w dużym stopniu zależy, czy kierownicy i menedżerowie będą przyjmowali otwartą postawę, czy wycofają się i schowają za różnymi maskami. Na pewno nie pomogą:

• wywieranie presji, by niezależnie od okoliczności okazywać ciągłe zadowolenie;

• traktowanie niektórych tematów jako tabu, unikanie rozmów na trudniejsze sprawy (…)

Badanie „Potrzeby liderów 2024” zostało zrealizowane na zlecenie Pluxee Polska przez IRCenter w styczniu 2024 r. Objęło 300 przedstawicieli kadry menedżerskiej w Polsce.

Artykuł pochodzi z majowej edycji magazynu Personel i Zarządzanie: https://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie-5-2024.html