Self coaching staje się coraz bardziej popularnym sposobem na wsparcie w rozwoju osobistym.  W sieciach społecznościowych można znaleźć wiele haseł, takich jak: „Bądź swoim coachem”, „Jak zostać swoim mistrzem?”, „Pomóż sobie sam…”. Pojawia się więc pytanie: czym jest self coaching?

Prosta definicja self coachingu może brzmieć: to metodologia stawiania sobie pytań i wykorzystywania własnego potencjału do rozwoju. Jednak to duże uproszczenie. Warto zagłębić się w ten proces i spojrzeć na samo pojęcie self coachingu z trzech perspektyw.

PO PIERWSZE: PROCES COACHINGOWY

Postrzeganie self coachingu jako procesu stricte coachingowego, który skupiony jest przede wszystkim na celach dotyczących własnego rozwoju na wszystkich poziomach złożoności (ciało, emocje, intelekt, duchowość/integralność). Proces ten prowadzony jest przez coacha na podstawie standardowych technik coachingowych i oczywiście pracy własnej klienta. Proces taki trwa około 7–9 miesięcy, podczas których uwaga stopniowo przesuwa się z obszaru wglądów (odkryć, rozszerzania perspektywy, zmiany punktów widzenia) ku testowaniu i wdrażaniu nowych zachowań, praktyk, strategii działania.

PO DRUGIE: BUDOWANIE SAMOŚWIADOMOŚCI ROZWOJU

Self coaching jest budowaniem świadomości własnego rozwoju, uważności na siebie i swoje wybory. To „relacja z samym sobą, która wydobywa wiele naturalnie posiadanych przez nas zasobów. Stwarza ona dostęp do takich informacji, myśli i relacji umysłu z ciałem (…)” To proces wewnętrznej komunikacji z samym sobą, umiejętność dostrzegania swoich słabych i mocnych stron, odkrywania własnych przekonań, budowanie własnego potencjału i wiary w siebie. To nasza codzienna rozmowa z samym sobą na nasz temat. Umiejętność bycia świadomym tego, co do siebie mówimy. To codzienne świadome działanie i dokonywanie właściwych wyborów.

PO TRZECIE: SAMOKSZTAŁCENIE

To self coaching jako proces samokształcenia i rozwijania swoich kompetencji w celu osiągnięcia lepszego zrozumienia siebie, swoich emocji i potrzeb, systemu wartości oraz celów do których dążymy. To „trenowanie samego siebie, to jest – systematyczna refleksja nad własnymi zachowaniami w kontaktach z innymi ludźmi, która zazwyczaj owocuje licznymi wnioskami”

RÓŻNE ŚCIEŻKI ROZWOJU

Oferowane na rynku programy self coachingu korzystają z wielu metod, nie tylko coachingowych. To często pigułki wiedzy dostarczane w formie webinarów lub krótkich kursów, sesje mentoringowe lub doradcze. Klient wybiera sobie dogodną dla siebie ścieżkę i rozwija się według własnej koncepcji na siebie. Wszystkie te perspektywy funkcjonują na rynku równolegle, powodując nieco zamieszania wynikającego z nadużywania słowa coaching. Co zatem łączy te perspektywy, a co je dzieli i… jak można by nazwać je adekwatnie (zobacz tabelę na następnej stronie). Warto zwrócić uwagę na fakt, że pod jedną nazwą rynkową kryją się różnorodne formy rozwoju, których wspólnym aspektem jest cel, jakiemu służą. I właśnie ze względu na ten cel można, rozszerzając perspektywę, nie wykluczać, a zobaczyć proces, który służy temu celowi. Łącząc trzy opisane wyżej perspektywy możemy ułożyć proces rozwoju osobistego, który nie tylko będzie rozwojową przygodą, ale przede wszystkim będzie budował świadomych, uważnych na siebie i innych ludzi. (…)

Autorką artykułu jest dr Katarzyna Radii – Założycielka InnerMastering® Institute, wiceprezeska zarządu i Senior Partner

Artykuł pochodzi z majowej edycji magazynu Personel i Zarządzanie: https://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie-5-2024.html