Rozszerzenie działalności Regnon  o sprzedaż paliw i ekspansja na rynki zagraniczne, to główne plany wobec spółki nowego inwestora strategicznego. Estońska spółka Newcredit poinformowała dzisiaj o przekroczeniu 25 proc. głosów na jej WZA.

Regnon SA, śląska spółka działająca na rynku logistycznym, pozyskała inwestora strategicznego – estońską firmę Newcredit OÜ. Wspólnie planują restrukturyzację firmy oraz poprawę jej rentowności. W planach jest m.in. rozszerzenie działalności spółki o sprzedaż paliw i produktów pochodnych.

Zgodnie z dzisiejszymi komunikatami Inwestor zwiększył swoje zaangażowanie w Regnon do ponad 25 proc. w ogólnej liczbie głosów i ma ambitne plany dla międzynarodowego rozwoju spółki. Wykorzystując długoletnie doświadczenie oraz zaplecze biznesowe Newcredit, wspólnicy planują zagospodarować potencjał Regnonu na rynku „węglowodorowych nośników energii”.

Liczymy, że w ciągu kilku lat zbudujemy silną międzynarodową, polską markę. Regnon reorganizuje obecnie kwestie finansowe, co stanowi pierwszy krok do udanej współpracy – Arkadiusz Trawiński, prezes zarządu Newcredit OÜ.

Przypomnijmy, że Regnon jest w trakcie restrukturyzacji finansowej. W ostatnich dniach spółka podwyższyła kapitał zakładowy do 47,7 mln zł oraz przedterminowo wykupiła obligacje na kwotę 20,8 mln zł.– Celem zarządu Regnon jest systematyczna poprawa sytuacji finansowej spółki. Przechodzimy przez bardzo ciężki okres restrukturyzacji. Zaplecze biznesowe, do którego uzyskamy dostęp dzięki współpracy z Newcredit otwiera przez Regnon nowe możliwości – planujemy rozszerzenie działalności i ekspansję międzynarodową – Adam Wysocki, prezes zarządu REGNON SA.

REGNON S.A.