Polska Izba Handlu rozpoczęła nowy projekt adresowany do przedsiębiorców zajmujących się eksportem oraz usługami wsparcia  sprzedaży . Jego celem jest doprowadzenie do zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT).

Obecnie funkcjonujące rozwiązania przyczyniają się do hamowania możliwości eksportowych przedsiębiorstw, które muszą oczekiwać miesiącami na zwrot podatku z Urzędu Skarbowego  pomimo zapisów o 25 dniowym możliwym zwrocie, oraz niepraktycznym rozliczaniem podatku VAT za usługi wsparcia sprzedaży .  Pogarsza to ich płynność finansową i wymusza spowolnienie działalności  firm, które nie mają ogromnych rezerw finansowych – stwierdza Waldemar Nowakowski Prezes Polskiej Izby Handlu.

Już wkrótce, we współpracy z najlepszymi ekspertami w zakresie prawa podatkowego w naszym kraju, przedstawimy propozycje rozwiązań, które przyczynią się do poprawy działalności gospodarczej przedsiębiorstw – dodaje Nowakowski.

Polska Izba Handlu