Krynica-Zdrój, 9 września 2015 r. – Największa polska firma ubezpieczeniowa PZU oraz czeski koncern energetyczny EPH zostali laureatami tegorocznej nagrody „Index of Success”, przyznawanej dla najlepszych firm w regionie Europy Środkowej. Ubezpieczyciel został doceniony za dobre wyniki finansowe, stabilność i wzrost w ciągu ostatnich kliku lat, spółka z Czech za aktywność na rynku M&A. Indeks 30 najlepszych firm Europy Środkowej pogorszył się nieco w porównaniu do poprzedniego roku pod wpływem spadających cen ropy naftowej oraz niepewnej sytuacji geopolitycznej na Ukrainie.

Przyznawana od sześciu lat nagroda jest elementem rankingu największych przedsiębiorstw Europy Środkowej „CE TOP 500”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte i dziennik „Rzeczpospolita”. Wręczono ją podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

PZU jest największym polskim ubezpieczycielem, którego udziały w 2014 roku wyniosły 42,8 proc. w rynku ubezpieczeń na życie oraz 33,1 proc. w rynku ubezpieczeń majątkowych. Spółka, oprócz Polski, działa również na Litwie, Ukrainie, Łotwie i Estonii. Kapituła nagrody nagrodziła firmę w kategorii „Zrównoważony i stabilny rozwój” za realizację wieloletniej strategii, gwarantującej stabilny wzrost. W 2014 roku składka przypisana brutto wyniosła ponad 4 mld euro. W porównaniu do roku poprzedniego był to wzrost o 2,7 proc. „PZU jest największą firmą ubezpieczeniową w Europie Środkowej, która w naszym regionie z sukcesem konkuruje ze światowymi gigantami ubezpieczeniowymi. PZU ustanawia standardy dla innych firm, także w zakresie planowania i realizacji długoterminowej strategii” – mówi Tomasz Ochrymowicz, Partner Zarządzający Działem Doradztwa Finansowego Deloitte.

W 2014 roku PZU przejęła w Polsce Link 4 i trzy firmy w krajach bałtyckich, dzięki czemu ubezpieczyciel stał się również liderem na rynku litewskim i łotewskim.

„Bardzo się cieszę, że PZU znalazło się w gronie tegorocznych laureatów nagrody. Szczególnie, że nagrodę otrzymaliśmy w uznaniu naszych wyników finansowych. Od wielu lat jesteśmy jedną z najsprawniej zarządzanych firm ubezpieczeniowych w Europie. W 2014 r. utrzymaliśmy pozycję lidera w sektorze ubezpieczeń w Polsce oraz kontynuowaliśmy ekspansję na rynki krajów bałtyckich i Ukrainy. Trend ten kontynuujemy w 2015 r. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku sfinalizowaliśmy zakup 25% udziałów w Alior Banku oraz odnotowaliśmy rekordowy przypis składki i  zysk netto ponad 1,3 mld złotych. Rozwój zarządzania aktywami, konsekwentna budowa sieci placówek opieki medycznej to kolejne elementy działań w ramach strategii PZU 3.0. Jej celem jest zapewnienie Grupie PZU pozycji lidera w trzech kluczowych obszarach: ubezpieczeń, zdrowia i inwestycji” – powiedział Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU.

W drugiej kategorii „Aktywność na rynku M&A” (M&A activity in relation to revenues) kapituła nagrodziła firmę Energetický a Průmyslový Holding (EPH). W 2014 roku spółka ta zobowiązała się do nabycia Eggborough Power Station, niezależnego producenta energii z siedzibą w Yorkshire, który odpowiada za dostarczenie 4 proc. mocy w Wielkiej Brytanii. Z kolei w tym roku spółka ogłosiła przejęcie włoskiej firmy E.ON SE. Wartość tej transakcji ma wynieść co najmniej 500 mln euro. EPH jest liderem w branży dostaw ciepła i drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Czechach oraz liderem na rynku gazu na Słowacji.

„Nagroda w kategorii „Fuzje i Przejęcia” jest dla nas ważna, bo dobrze oddaje to, co naszej spółce i naszym pracownikom udało się osiągnąć. Sektor energetyczny w UE stoi dziś w obliczu niespotykanych dotąd wyzwań, przede wszystkim ze względu na poważne przekształcenia ram regulacyjnych. Wiele renomowanych firm kiedyś uważanych za fundamenty regionalnych gospodarek doświadcza obecnie problemów; ich wartość też maleje” – powiedział Tomas David, przedstawiciel kadry kierowniczej EPH, członek zarządu i prezes EP Energy, wchodzącej w skład grupy EP Holding (EPH).

„W ciągu ostatnich lat koncern EPH odnotował silny wzrost o wartości dwucyfrowej. Nasza strategia czasami odbiegała od typowych tendencji. Obecnie i w przyszłości EPH zamierza bazować na swoim własnym kodzie DNA, która szczegółowo ocenia sytuację ekonomiczną leżącą u podstaw biznesu i utrzymuje dyscyplinę finansową jednocześnie tworząc śmiałą wizję i wyznaczając ambitne cele, a wszystko przy zachowaniu elastyczności i zapewnieniu szybkiego procesu decyzyjnego. Nasz rozwój jest możliwy dzięki generowaniu silnych przepływów pieniężnych – następnie środki te w całości inwestujemy w działalność. Chcemy w przyszłości wzmacniać naszą pozycję na rozszerzonym rynku rodzimym obejmującym Republikę Czeską, Słowację, Niemcy i Polskę oraz dalej rozwijać się na rynkach brytyjskich i włoskich, na które niedawno wkroczyliśmy” – dodał Tomas David.

Tegoroczni laureaci nagrody zostali wyłonieni spośród 30 najlepszych firm regionu Europy Środkowej (25 przedsiębiorstw, 3 banki i 2 ubezpieczycieli). Aby znaleźć się w indeksie najlepszych firm trzeba spełnić kilka kryteriów:

 • obecność na liście pięciuset największych firm Europy Środkowej pod względem osiągniętych przychodów – ranking „CE TOP 500” firmy doradczej Deloitte,
 • duża skala prowadzonego biznesu (500 mln Euro przychodów w przypadku firm, 10 mld Euro aktywów dla banków oraz co najmniej 250 mln Euro składki przypisanej brutto dla ubezpieczycieli),
 • siedziba spółki musi być zlokalizowana w Europie Środkowej,
 • spółka musi mieć przejrzystą strukturę właścicielską oraz publikować sprawozdania finansowe,
 • firma musi prowadzić działalność w co najmniej trzech krajach,
 • firma musi cieszyć się dobrą reputacją.

Pod uwagę brano także pozafinansowe kryteria, jak choćby prowadzoną przez daną spółkę aktywność w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Decydującej oceny 30 kandydatur dokonała niezależna kapituła w składzie:

 • Jerzy Buzek, były premier RP oraz poseł Parlamentu Europejskiego,
 • Teresa Kubas-Hul, zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • Jacek Chwedoruk, prezes Rothschild Polska,
 • Alastair Teare, prezes Deloitte Central Europe,
 • Paweł Jabłoński, zastępca redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita.

Indeks 30 najlepszych firm Europy Środkowej* – w jakiej kondycji są liderzy?

Dodatkowo dla najlepszych 30 firm regionu został obliczony wskaźnik pokazujący ich kondycję finansową. W porównaniu z ubiegłoroczną edycją wskaźnika jego wartość zmniejszyła się o 2,8 proc. i wynosi 1182 pkt. Rok wcześniej zanotowano wzrost o 3,9 proc.

Tworzenie wysokości indeksu odbywa się według klarownych zasad. Jego składnikami w 25 proc. są dynamika przychodów (wzrost aktywów w przypadku banków oraz składki przypisanej brutto w przypadku ubezpieczycieli), kolejne 25 proc. to te same składniki skorygowane o wzrost cen surowców, 30 proc. to rentowność wyrażona w zwrocie kapitału własnego (ROE) i po 10 proc. płynność i relatywna wysokość kapitałów własnych. „Niższy niż w 2013 roku poziom wskaźnika Index of Success wynika z niższej rentowności spółek wchodzących w skład indeksu a także w mniejszym stopniu z niższych poziomów wskaźników płynności oraz wyższego średniego poziomu zadłużenia”- wyjaśnia Patryk Darowski, Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

 

  Index 2010 r. (wyniki finansowe firm za 2009 r.) Index 2011 r. (wyniki finansowe firm za 2010 r.) Index 2012 r. (wyniki finansowe firm za 2011 r.) Index 2013 r. (wyniki finansowe firm za 2012 r.) Index 2014 r. (wyniki finansowe firm za 2013 r.) Index 2015 r. (wyniki finansowe firm za 2014 r.)
Wskaźnik indeksu 30 najlepszych firm Europy Środkowej (punkty) 1000 pkt. – baza 1155 pkt.

(+15,5 proc.)

1239 pkt.

(+7,3 proc.)

1172 pkt.

(-5,5 proc.)

1217 pkt.

(+3,9 proc.)

1182 pkt.
(-2,8 proc.)

 

*18 krajów Europy Środkowej (Łotwa, Bułgaria, Czechy, Słowenia, Węgry, Słowacja, Polska, Chorwacja, Estonia, Serbia, Rumunia, Litwa, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Mołdawia) oraz Ukraina.

źródło: Informacja Prasowa