Krynica Vitamin zrealizuje w najbliższych miesiącach jeden z najwyższych kontraktów jakie podpisała w czasie całej swojej działalności. I tym razem nie chodzi o produkcję środków dezynfekujących. Umowa dotyczy podstawowej działalności spółki. Firma wyprodukuje na rynek amerykański napoje typu hard seltzer. Wartość umowy to aż 16 milionów złotych. Może jednak zostać przedłużona. Amerykański rynek tego typu napojów rośnie bardzo szybko.

Raport spółki

Spółka poinformowała o tej umowie publikując na ten temat raport. Jego treść poniżej:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ( „Emitent”) informuje, że w dniu 10 listopada 2020 roku Emitent otrzymał zamówienie stanowiące o rozpoczęciu realizacji współpracy w ramach umowy ramowej („Umowa”) zawartej w dniu 10 listopada 2020 r. z jednym z globalnych liderów na rynku napojów alkoholowych („Kontrahent”), w zakresie produkcji napojów typu hard seltzer na rynek amerykański.

Wartość otrzymanego zamówienia jest równa 4,2 mln USD (tj. 16,0 mln zł po przeliczeniu według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień wystąpienia zdarzenia).

Na podstawie Umowy, świadczenia obejmujące produkcję napojów w zakładzie produkcyjnym Emitenta zgodnie ze specyfikacjami produktu, pakowanie, przechowywanie i udostępnienie do wysyłki, będą realizowane każdorazowo na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Kontrahenta. Z uwagi na fakt, iż Umowa nie zawiera zobowiązania Kontrahenta do składania zamówień, biorąc pod uwagę doświadczenia Emitenta w realizacji tego typu umów, na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego Emitent nie jest w stanie określić całkowitych oczekiwanych przychodów ze sprzedaży, które zostaną zrealizowane w ramach Umowy. Umowa nie przewiduje możliwości naliczania przez żadną ze Stron kar umownych. Umowa została zawarta na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Strony mogą z powodów wskazanych w Umowie wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie, przy czym wypowiedzenie nie będzie miało wpływu na już przyjęte zamówienia.

——————-

Amerykańskie szaleństwo na punkcie hard seltzer

Na punkcie produktu, który w Polsce i szerzej w Europie, jeszcze nie jest powszechnie znany, Amerykanie oszaleli. Według raportu przygotowanego przez Grandviewresearch.com rynek będzie rósł bardzo szybko.

przykładowe napoje typu hard seltzer – źródło zdjęć: www.canmaker.com

W 2019 r. światowy rynek hard seltzer został wyceniony na 4,4 mld USD i oczekuje się, że w latach 2020-2027 będzie rósł w tempie aż 16,2%. rocznie

Opis: D:\POBRANE DYSK D\hard-seltzer wykres.JPG

Więcej na temat raportu oraz źródło znajduje się TU lub pod tym adresem: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/hard-seltzer-market

Hard seltzer – co to takiego

Zgodnie z powyższym raportem prognoza dochodów w 2027 r. 14,5 mld USD. Z tego punktu widzenia podpisana umowa i możliwość jej przedłużania daje nadzieje na dynamiczne rozwijanie się w tym segmencie w przyszłości. Hard seltzer, to rodzaj napoju  zawierający wodę gazowaną, alkohol i często aromat owocowy. W USA alkohol jest zwykle wytwarzany poprzez fermentację cukru trzcinowego; czasami używany jest słodowany jęczmień.